Vulkaner og klimaendringer: Nye bidrag til den globale miljøhistorien

Kraftige vulkanutbrudd har potensial til å skape raske globale endringer. Mange husker kanskje det voldsomme utbruddet fra Pinatubo på Filippinene i 1991. Det resulterte i en treårig global nedkjøling på ca. 0,5 grader. Utbruddet var katastrofalt – ca. 800 mennesker omkom. For klimaforskere var vulkanutbruddet derimot kjærkomment. Man fikk muligheten til å samkjøre klimamodeller med både observasjoner og beregninger av mengden svovelgasser sluppet ut. Read More

Endringer og erindringer, skred og vulkaner

Tett løvskog, en stilleflytende elv, en åker med raviner. Toget er på vei til Oslo, jeg til jobb. Landskapet er i vinterdvale, alt er rolig. Men under det duvende landskapet ligger tykke avsetninger med marin leire, og her og der finnes også ustabil kvikkleire. Det er ikke mange ukene siden en bratt skrent rett ved barnehagen raste ut, og kommunen jobber fortsatt med å plassere ut granittblokker for stabilisering.

Read More