Endringer og erindringer, skred og vulkaner

Tett løvskog, en stilleflytende elv, en åker med raviner. Toget er på vei til Oslo, jeg til jobb. Landskapet er i vinterdvale, alt er rolig. Men under det duvende landskapet ligger tykke avsetninger med marin leire, og her og der finnes også ustabil kvikkleire. Det er ikke mange ukene siden en bratt skrent rett ved barnehagen raste ut, og kommunen jobber fortsatt med å plassere ut granittblokker for stabilisering.

Read More