KVAK 22. desember: Livet uten ozonlag

Kollokviums Vitenskapelige AdventsKalender (KVAK):

22. desember: Livet uten ozonlag

Muterte pollenkorn fra perm-trias for omtrent 251 millioner år siden. Visscher et al., 2004.

Muterte pollenkorn fra perm-trias for omtrent 251 millioner år siden. Visscher et al., 2004.

Montreal-protokollen ble inngått i 1987 for å sikre at utslippene av ozon-ødeleggende gasser ble redusert. Med et svekket ozonlag ville UV-B strålingen blitt vanskelig å takle for livet på Jorden, både for oss og for plantene. Livet i de øverste vannlagene i havet ville også blitt påvirket. Kan geologien hjelpe oss med å forstå hva som vil skje hvis ozonlaget reduseres eller forsvinner helt? Kanskje, hvis vi går 251 millioner år tilbake i tid, til grensen mellom perm og trias. Read More