Kom gravitasjonsbølgen fra ormehull?

pw-2016-04-29-ligo-gravastarsI februar 2016 jublet verden over oppdagelsen av gravitasjonsbølger. Forskerne bak LIGO, det super-avanserte dobbelteksperimentet som gjorde målingen, viste stolt frem ekkoet etter en kataklysmisk hendelse for hele 1.3 milliarder år siden. “Her,” sa de, “ser vi hvordan to gigantiske sorte hull smeltet sammen!» 

Men var det to sorte hull? Tenk om det i steden var noe helt annet – og enda mye særere?

En fersk artikkel i Physical Review Letters åpner for nettopp dette. Gravitasjonsbølgene LIGO så, hevder forskerne der, kan ha hatt mange kilder. Deriblant smeltende ormehull

Kan det stemme? Bli med på en liten rundtur i grenselandet mellom moderne fysikk og eldgammel vitenskapsteori.

Read More

Einstein og jakten på gravitasjonsbølgene

Einstein surfer på gravitasjonsbølger, og en flokk med giraffer blir utsatt for bølgenes strekkende evner.

Vannbølger, lysbølger, lydbølger og høyrebølger har det til felles at de beveger seg i tid og i rom. Her kommer historien om en annen type bølger – bølger laget av tid og rom, bølger som kan klemme deg sammen og strekke deg ut – såkalte gravitasjonsbølger. Skjønt, mye av historien om gravitasjonsbølgene er fortsatt uskrevet. For eksempel er gravitasjonsbølger aldri observert. Likevel er vi nesten helt sikre på at disse bølgene eksisterer rundt oss hele tiden, og den første oppdagelsen kan komme når som helst – eller om 20 år.

Ikke bare er gravitasjonsbølger langt opp på lista over fysikkens mest fascinerende fenomener. Jakten på gravitasjonsbølger har også ført til utarbeidelsen av noen av den eksperimentelle fysikkens mest imponerende måleinstrumenter. Bare les!

Read More