Ingen «pause» i global oppvarming likevel?

media_summaryFå ting har vært oftere nevnt i medienes klimadekning de siste årene enn den såkalte «pausen» i global oppvarming. Forskere og skeptikere har kranglet om hvorfor jordens overflate ikke ser ut til å ha blitt varmere, og utenforstående har forståelig nok blitt mer og mer forvirret. Et nytt studium viser nå at hele diskusjonen kan ha vært på feil grunnlag. «Pausen» er kanskje ikke der likevel, når målingene fra bakken utvides med informasjon fra satelitter. Resultatet diskuteres nå på tvers av klimafeltet. Blir det bekreftet, kan det sette mye forskning fra de siste årene i et nytt, muligens mer dramatisk lys. Read More

Masterclass i klima: Hva er ‘radiative forcing’?

Den kanskje viktigste figuren i IPCCs fjerde hovedrapport. Men forstår du den? Et kurs i forskermål kan være nyttig for noen og enhver. Kilde: IPCC AR4

Lyst til å forstå klimadiskusjonen? Prøver samvittighetsfullt å lese litt om global oppvarming? Da kan du knapt unngå det omtrent uforståelige forskernyordet ‘radiative forcing’. Figuren til venstre er en av de viktigste fra IPCCs fjerde hovedrapport som kom i 2007, og viser nettopp denne ‘radiative forcing’ for diverse ting som i dag påvirke jordens klima. Hva er ‘radiative forcing‘ – eller strålingdpådriv som det omtrent like lite beskrivende heter på norsk? Read More

Kontroversielt geoengineering-eksperiment avlyst

Klimafiksing – forståelig kontroversielt. SPICE har måttet gi seg, men for de gale grunnene…

I England har en forskergruppe lenge forsøkt å få lov til å pumpe vann opp i en kilometerlang slange. Eksperimentet SPICE skulle bli det første til å teste ut det teknologiske grunnlaget for geoengineering – eller klimafiksing. Nå har SPICE gitt opp, og sier at de vil holde seg til teoretiske studier. Grunnen er både motstand fra befolkningen, rot med patenter – og en total mangel på regulering. Mens det første er forståelig gir de to siste problemene grunn til bekymring. SPICE har måttet gi seg for de gale grunnene, og dette bør være en varsellampe til det internasjonale samfunnet.

Read More

Om nytten av klima

En rokokkointro til regnestykker om liv og død.

Simen Gaure, forsker ved Frischsenteret, dr. scient. i matematikk.
E-mail: Simen.Gaure@frisch.uio.no
Alle bilder er copyright forfatteren
Image

Ingen sol på Anaripigg

Jordens klima har vært intensivt diskutert og omforsket i de siste tiårene. Det er mange fortellinger i avisene. Om havstrømmer som skal stoppe, øyer som skal oversvømmes, uvær, uår, innavl og spetakkel. Det er politisk rabalder om lyntog, vindmøller, grønn bensin, thorium i solnedgang og solceller i palmeolje, om kvoter og CO2-avgifter og … og mange Read More

Fortsatte CO2-utslipp: Del 3 – nyanser og Sibirsk råte

"Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world." -Archimedes

Jordens klima er i endring. I takt med økende CO2-utslipp øker heldigvis forståelsen vår av hvordan atmosfæren og havene fungerer, slik at forskere kan forutsi hva som vil skje hvis vi ikke reduserer utslippene.

Samtidig åpner hvert svar vi finner minst to nye spørsmål.  Å bare se på gjennomsnitter for hele jorden holder ikke i lengden. Dessuten finnes det tippepunkter i systemet – små overraskende tuer som kan velte hele klimalasset.

Kan tippepunkter og lokale effekter gi oss en litt mer nyansert forståelse av hvor vi er på vei? Read More

Fortsatte CO2-utslipp: Del 2 – hva om vi aldri kutter?

Jorden i en petriskål. Vi bedriver et gigantisk eksperiment for tiden - hvordan ser planeten vår ut om 100 år? Vi vet ikke, men vi kan i det minste finne noen øvre og nedre grenser.

Verdens utslipp av CO2 fra bruk av fossile brensler øker for hvert år, og nådde nye rekorder i 2010. Samtidig ser effektive kutt ut til å ligge lenger og lenger inn i fremtiden. I del 1 av denne bloggen så vi at for hvert tiende år vi utsetter kutt så øker vi slutt-temperaturen til jorden med en kvart grad – og tellingen av det første tiåret har allerede startet. Samtidig så vi at hvis vi skal holde oss under det politisk bestemte to-graders-målet så må verden på sikt gjøres 100% klimanøytral. Selv 90% kutt er ikke nok i det lange løp.

Men hva om vi bestemmer oss for bare å ta endringene som de kommer, og ikke kutte i det hele tatt? Det er jo absolutt en av mange muligheter. Hvordan reagerer planeten på det? Eller alternativt: Er det noe som kan hjelpe oss med å oppnå 100% CO2-nøytralitet? Read More