Menneskets epoke

Det er ingen hemmelighet at vi mennesker har endret jordens overflate radikalt de siste århundrer. Veier, bebyggelse, demming av elver og ekspanderende jordbruk har ført til at mennesker flytter mer masse enn naturen selv klarer. Selv den samlede vekten av det Amazonas og Ganges fører med seg av sand og grus blir forsvinnende liten i sammenligning. De siste årene har det også blitt klart at vår dominans kan sporer hele tusen år tilbake i tid. Siden år 1000 har menneskets konstante graving og endring av jordens overflate tatt overhånd. Våre aktiviteter her på jorden har dermed klart å bli jordens dominerende overflateprosess.

Read More