Vulkaner og klimaendringer: Nye bidrag til den globale miljøhistorien

Kraftige vulkanutbrudd har potensial til å skape raske globale endringer. Mange husker kanskje det voldsomme utbruddet fra Pinatubo på Filippinene i 1991. Det resulterte i en treårig global nedkjøling på ca. 0,5 grader. Utbruddet var katastrofalt – ca. 800 mennesker omkom. For klimaforskere var vulkanutbruddet derimot kjærkomment. Man fikk muligheten til å samkjøre klimamodeller med både observasjoner og beregninger av mengden svovelgasser sluppet ut. Read More