Ungdommens klimaspørsmål

gceekj8xiDagens ungdom har tilgang på mer kunnskap enn noen før dem. De har også hørt begrepet «klimaendringer» siden barneskolen. Hva lurer de på, hvis de får sjansen til å fritte ut en klimaforsker?

Her er et knippe klimaspørsmål jeg nylig fikk fra en naturfagklasse på Ås Videregående Skole, og mine korte svar. Noen dype, noen rare – men alle gode. Kanskje flere kan lære litt av å spørre som en videregående-elev?

Hva er det vi gjør i hverdagen som fører til størst CO2-utslipp.
For oss i Norge er det hvordan vi reiser som betyr mest. Vi har ganske ren strøm, men vi kjører bensinbiler og flyr mye. Hvis du kjører kollektivt og begrenser antall flyreiser litt, så har du kommet langt. Å spise mindre kjøtt hjelper også. Mer informasjon her: http://www.framtiden.no/gronne-tips/reise-og-transport/slik-kutter-du-klimautslippene-mest.html

Hvorfor forsvinner ikke drivhusgassene ut i verdensrommet?
De holdes fast på jorda av tyngdekraften. CO2, for eksempel, er tyngre enn de fleste andre gassene i lufta, så hvis atmosfæren lå helt i ro ville CO2 samlet seg nede ved bakken, mens oksygen og nitrogen ville ligget oppå. Det skjer jo ikke, fordi sola hele tiden varmer opp bakken og vi får vind og vær som blander gassene. Men på toppen av atmosfæren stikker det stadig av gassmolekyler til verdensrommet, så på lang (LAAAANG) sikt kan atmosfæren i prinsippet bli borte – men det vil ta mer enn de fem milliarder årene jorda har igjen før den blir slukt av sola.
Er det mulig å lage et hull i atmosfæren for å få det kaldere?
I prinsippet ja! Når bakken sender ut varmestråling i dag, så blir mesteparten av den tatt opp av CO2 og andre drivhusgasser. Det er som om jorda har på seg en heldekkende sovepose eller one-piece. Noen forskere har foreslått å slippe ut noen nye gasser, som skal hjelpe energien med å flytte seg fra bakken og opp mot verdensrommet. De mener det kan gå an ved å tilpasse hvilke energier gassene fanger opp og slipper ut. Enn så lenge har imidlertid ingen funnet noen fiks ferdig løsning som kan brukes – men det tenkes videre på. Det ville i så fall blitt som å klippe et lite hull i soveposen, slik at litt av varmen slipper ut.
Hvorfor blir det kaldere desto høyer opp i atmosfæren, når man kommer nærmere sola?
Det er fordi lufta stort sett er gjennomsiktig for solstrålene. De stopper først når de når bakken, og varmer opp land og hav. Varmen herfra går deretter tilbake til lufta, og brer seg oppover i atmosfæren. Bakken er med andre ord den eneste varmeovnen lufta har. Mer her: http://www.yr.no/artikkel/hvorfor-blir-det-kaldere-naermere-solen_-1.13286973
Hvorfor er det slik at innbyggerne i Norge slipper ut mer Co2 enn pr innbygger i India?
Fordi Norge er et 100% industrialisert land, der så å si alle har veldig høy levestandard. Vi kjører bil, vi flyr, vi spiser mat som er fraktet langveis fra, og vi kjøper det vi vil av elektronikk, klær, møbler og så videre. Alle disse tingene teller inn i CO2-regnskapet vårt. I India bor det veldig, veldig mange mennesker, og de fleste av dem har bare det aller nødvendigste for å ha et greit liv. De har med andre ord ikke mulighet til å forårsake CO2-utslipp, om de så skulle ønske.
Hva har drivhuseffekten og Ozonlaget med hverandre å gjøre? Og på hvilken måte har de ikke med noe hverandre å gjøre?
I utgangspunktet er de to helt forskjellige ting. Ozonlaget er et tynt lag med ozon høyt oppe i atmosfæren (20-30 kilometer over oss), som har den kjekke egenskapen at det stanser en del ultrafiolett stråling fra sola – som ellers ville gjort oss raskt solbrente. Drivhuseffekten er derimot atmosfærens evne til å holde igjen litt av varmen fra bakken, slik klærne på kroppen vår holder igjen litt av varmen fra huden og gjør oss passe varme. Gassene som forårsaker drivhuseffekten er stort sett vanndamp, CO2 og metan. Men så kommer det som ofte forvirrer folk: Ozon er også en drivhusgass, men den virker bare som det når den befinner seg ved bakken. Ozon-utslipp fra industri bidrar med andre ord til en sterkere drivhuseffekt, og dermed global oppvarming. Ozonlaget, derimot, ligger høyt over der hvor drivhuseffekten er viktig (de første fem kilometerne oppover i atmosfæren, omtrent).
Hvorfor kan vi ikke bare ødelegge litt av atmosfæren?
Vel, hvis vi kunne ødelagt alle de ekstra CO2-molekylene vi har sluppet ut, så hadde vi løst klimaproblemet. Men CO2 er et veldig stabilt molekyl, og atmosfæren er veldig, veldig stor, så ingen har funnet en effektiv måte å gjøre det på…
Har global oppvarming noen effekt på temperaturen i havet, og påvirker denne temperaturen global oppvarming?
Det meste av den globale oppvarmingen foregår faktisk i havet. Vi måler oppvarming også flere kilometer nedover i havdypene, og den er sterkest øverst. Dette er et av bevisene på at det er drivhuseffekten som forårsaker global oppvarming, og ikke for eksempel ekstra varme fra jordens indre (da ville havene varmet seg nedenfra). Hele 90% av den ekstra energien vi får fordi vi har forsterket drivhuseffekten går i dag til å varme opp havene. Og når havene blir varmere, skjer to ting: For det første utvider vannet seg, så vi får høyere havnivå. For det andre varmer havet opp luften, og bidrar til en enda høyere temperatur her på overflaten hos oss.
Hvilken innvirkning har hav og vindstrømmer på global oppvarming?
Fra år til år betyr havstrømningene mye. I 2015 og 2016 var for eksempel Stillehavet veldig varmt (et fenomen vi kaller El Nino, som kommer rundt hvert 7. år), og det gjorde også overflaten på jorda varmere enn ellers. Andre år er det motsatt, og jorda blir litt kaldere. Denne variasjonen er imidlertid bare noen tiendedels grad fra år til år. Global oppvarming har nå kommet opp i over en grad Celsius siden midten av 1800-tallet, som er mye mer enn de kanskje 0.2 gradene som havstrømmene drar temperaturen opp og ned. Havene betyr altså mye fra år til år, og kan skape endringer i klimaet bestemte steder i verden, men for jorden som helhet betyr ikke hav og vinder noe særlig for den globale oppvarmingen vi ser i dag.
Hvordan blir det energibalanse når snømengde varier? Blir for eksempel hele balansen feil av 1 ekstra snø dag med snø i året, eller er det mer hvis det er 1mnd ekstra
Hvor mye snø det er bestemmer hvor mye lys som reflekteres tilbake til verdensrommet, så en ekstra dag med snø i året vil ha noe å si for energibalansen. Over tid blir det imidlertid en ganske liten effekt, siden de fleste år har omtrent like mye snø hvis vi ser på jorda som helhet. Men hvis et år skulle ha ekstra mye snø, så vil det være med på å gjøre akkurat det året kaldere – det er helt riktig. (En ide noen har for å bremse global oppvarming er å dekke store overflater med hvit maling eller hvitt stoff. Det blir det samme som om det var mer snø, og ville – i prinsippet – faktisk kunne motvirke global oppvarming…)
Har jordas rotasjon noen innvirkning på hvor fort et fly kommer fram fra et sted til et annet?
Ja og nei. Selve rotasjonen har ikke noen innvirkning, fordi atmosfæren som flyet beveger seg gjennom også roterer sammen med jorda. Derfor vil ikke flyet merke noen forskjell på om det beveger seg med eller mot rotasjonen. MEN: Rotasjonen til jorda skaper noen store, kraftige vindsystemer, og disse merker flyene. For eksempel går det en kraftig luftstrøm fra vest mot øst omtrent rett over hodene våre her i sør-Norge, kalt jetstrømmen. Når vi flyr til USA må flyene jobbe mot denne motvinden, og bruker lenger tid. Tilbake flyr de i medvind, så turen fra USA og hjem er som regel raskere unnagjort.

 

 

15 kommentarer

 1. Carbomontanus · januar 20, 2017

  Samset

  «hvorfor forsvinner ikke drivhusgassene ut i verdensrommet?»

  Det der må vi ta litt nøyere. Det var en som mente CO2 ville drysse ned på bakken for det er en tyngre gass- Hva da med Arggon krypton xenon og radon? Metall- carbonyler Me(CO)n er videre exotiske stoffer av meget høy molekylvekt, som er flyktige fordi de får en edelgass- konfigurasjon. De damper i luften og løser seg i og forurenser bensinen.

  Hydrogen og helium stikker faktisk av molekylvis til verdensrommet som satelitter fordi thermisk molekylhastighet er høy nok.

  Så står det i boka mi fra 1946 at atmosfæregassene er helt jevnt blandet opp til 20 km. Høyere kom man ikke den gang med værballong. Men senere er funnet at det klart begynner å skille seg oppe i thermosfæren.

  Og man skiller U235 og U238 som gassen Uran hexafluorid med ultracentrifuge.

  Så hva vi da må se videre på er hva med salt i vann?

  Caesium eller Rubidiumjodid for eksempel … hvis vi legger et krystall på bunnen av et glass vann, hvorfor liksom «fordunster» løses det og diffunderer til slutt jevnt ut i hele vannet men ikke lenger…. som om det faktisk var en gass, og hvor osmotisk trykk følger Boyles lov PV =nRT… istedenfor å drysse ned og legge seg på bunnen av glasset?

  Bly-jodid er løselig i varmt vann og fyller ut og farver hele vannfasen gul. Men ved henstand og avkjøling drysser det langsomt ned på bunnen som et gult glitter… forklar…

  Jeg har fanget noen fenomenale bilder med camera av H2O Is- glitter, som drysser langsomt ned av luften det og, selvom H2O veier bare 5/8 så mye som luft.

  Jeg trenger nok litt tid for å kunne fatte meg i korthet om dette men bør prøve å sette dere alle på plass om disse viktige ting.

  Mye gass og plasmafysikk har også sine viktige tilsvarigheter i væskefasen og reagensglasset, hvor det kan være lettere å studere. Og det er generelt viktig å få med seg dette med thermikk og thermisk diffusjon, som ikke helt er såkalt klassisk fysikk og mekanikk. Så kommer vi vel inn på «aerosoler» når glitter i lufta fra blå himmel vel må kalles en aerosol.

 2. Direktør Oddvar Fharaos Eriksen · februar 20, 2017

  Tja, Jeg ser jo her at Ungdommer spør meget klokt og godt gjennomtenkte spørsmål – men får jo ikke reele eller riktige svar tilbake som faktisk gjør at fordelingsmodellen i spørsmål og svar ikke står i stil – skal man svare Undom i dag må man svare riktig på spørsmålene de spør som faktisk er meget gode i forhold til svar !!
  Dette blir som Jeg alltid har sagt – Norsk vitenskap bør få en overhaling i Klima spørsmålet som Miljø og relasjon til vår virkelige verden ikke som Kyoto tullet 2002 og Rio tullet 2012 og som Paris FN-UN-avtalen 2015 som også er en falsk relasjon til Klima – FN har drept Klima i 65 år og får betalt av Norges Regjering og Erna Solberg med 30 milliarder for ennå engang og forsure og drepe Klima og gjøre det ennå verre enn det nå er – som Henkki Holmås kastet bort hele 800 millioner bistandspenger til Hillary Clinton’s presidentvalg også Jonas Gahr Støre med sine 540 millioner Bistandspenger til Hillary Clinton presidentvalg også til slutt Børge Brende med sine 350 millioner Bistandspenger og det er ikke dette Oslo topper skal kaste bort Bistandspenger på men Bistand og ikke USA liksompresidenter – Jeg jobba i NASA og flere lignende plasser siden 1980 og la frem alle katastrofer som har skjedd siden 1976 til 2017 og over 40 katastrofer som kom -men dette var det ikke penger til som Gro Harlem Brundtland så fint sa det Når jag la frem katastrofen Armenia 1988 5 desember der 58 000 ble drept : Gro Harlem sa; 2 år før og i 1986 : Hør her Unge mann -la meg gjøre det klinkende klart.- Vi har ikke Jordskjelv i Norge- hvorpå jeg sier. Jo vi har og vi får – Men Gro -Du har ikke råd som Statsminister i Norge og bruke 5000 Norske kroner til og redde 10 000er av Uskyldige barn og gamle i Armenia 1988- 5 Desember – det er kalt- og dette vil si at du gir blanke i om 1000er dør i Armenia – nå har jeg 2 år og kunne dra opp og advare – Nei. Jeg trenger penga sjøl – også slang hun på røret- Lørdag 5 Desember 1988 kom og jordskjelvet kom og drepte 58 000 stakkarer og skadet like mange – da kunne Gro Harlem samle Regjering på Søndag .skaffe 2 millioner til Norges Røde kors som dro opp og telte døde og dro hjem igjen uten og bruke ett øre – rettferdig – 2 år før kunne alle overlevd – men Gro Harlem og AP sa Nei som de ennå gjør også Erna Solberg- også en ting til – Klima -Invironment – Climatforandringen so Jeg varslet inn i 1997 i Min Rapport til IPCC -Panel der Jeg er en av forskerne også 2007 der alt ligger på det som nå skjer i verden – flommer – katastrofer og annet Pol isene som smelter varslet Jeg inn 1997 og 2007 som dere lo av – ikke nå – rensing av Hav og fjorder og plasten som nå dreper Hval og alt liv- Dette er noe – Men man ler ikke lenger nå – Husker man Japan 2011 som Jens Stoltenberg sa. Slutt og tull for fanden og Karl Ivar Hagen i 2004 før Jul da Jeg for ørtende gang i 2004 varslet inn Indonesia 2004 og 2005 og Karl Ivar Hagen sier. Nå må du slutte med dette Eriksen – Jeg skal ha Lunch – Du synes det er greit at 200 000 dør i Tsunmies som Jeg varslet inn 1991 -og hvor mange Norske Statsborgere er det der nå i Julen 26.12.2004 – 84 døde og Karl Ivar hagen og Erna Solberg og Jens og Gro ga pokker — !!
  Men veit dere hva som skjer nå vidre ??

  • Carbomontanus · februar 20, 2017

   Tja,…. snusebikkjer og urinprøver sier jeg, på disse nasjonalsosialistene, gammelkommunistene og ultraleftistene av blodet med den riktige kjemien og legningen.

   Og meaaaaaaaadlemmmmskapet fra gammelt av.

   But, how do they Draw out their cash?

 3. Direktør Oddvar Fharaos Eriksen · februar 21, 2017

  Strange – haven’t They got more jobs in Norway ??

  I say I can let the Norway Gov. 4 million New Jobs in 1997- 2007 and 2015 and 2016 but they say no- and also Did President Trump had right about Sweden -terror in Stocholm Yesterday and Carl Bildt what have you smoke –

  Do we see now the trouble You make GOV in Sweden and Norway – last was 100’s of big flying that hang up side Down Yes the mouse – fladdermous -dies and fires in Australia and fly crash in senter in Australia that I warn about – so what NeXT – You sit and wait of the terrible tragedies Prime Minster Erna Solberg and Bøgen Brende – what NeXT People – what NeXT – what did the bibel say of the camming trouble ??

  Fharaos of Norway

  Norway that warn it all – but nobody listen – whaat NeXT ??

  • Carbomontanus · februar 21, 2017

   Dette er vel den begjærede urinprøve.

   Der ser man det er mange gamle molekyler og metabolitter efter lang tids umoral, misbruk, og skjørlevned.

 4. Direktør Oddvar Fharaos Eriksen · februar 22, 2017

  Var det noen som fikk med seg Store flaggermus døde 100vis -hengende som liggende og 1 meter vingesspend – pluss flystyrt rett senteret 5 drept alle i flyet også Australia og megabrand – flom i California – hva kommer nå jo også vannsynke hull i California 60 meter dyp og 40 vid i diameter og fjorden !! ser man symtomene ??

  • Carbomontanus · februar 24, 2017

   Symptomer med p

 5. Carbomontanus · april 23, 2017

  Men Samset, det var Marsh for science i går. Jeg hadde ikke tid for vi måtte sette ut båten og der er det mye Science skal jeg si dere.

  For eksempel, Bånnstoffet,…. jeg tynner det 1:1 og enda mer med whitesprit og stryker bare helt tynt. Mitt bånnstoff er som en drøm ved opptak, mens de som har klinet og malt tjukke lag har det helt begrodd. Man tror det er klassisk fysikk you see og arr beierr rrrraaaaogipraksiss betaler i kassen og skjønner ikke at det heller er klassisk kjemi og pharmacologi som må til, foruten marinbiologi.

  «Bruk små mengder…» står det i kjemien.

  Det er pulveret som er giftig og muliggvis virker, og det skal ikke syltes ned og dekkes og skjules av lakk og hurtig herdende alkyd. Det står Kobberoxydul og zinkhvitt på boksen, gamle midler fra antikken på vinmarkene og i kosmetikken. Cu2O vil gå over til grønt irr i alle fall. Som er omtrent (Cu++)3 (CO3– OH-)2, et klassisk soppdrepermiddel og antisepticum. Likeså ZnO Lano philosophorum. Zinksalve har vært brukt på barneromper allerede av de gamle egyptere i mangel av det enda bedre remedium, kamel- urin.

  Bånnstoffet og beskyttelsen you see, der må det nok science til.

  Jeg leste på dansk i Praktisk sømandskab fra 1924 at man strøk skutene under med billigste bek og zinkhvitt. Kobberstoff var antagelig for dyrt. Men zinksalve er slett ikke ueffent.

  Så har man en periode brukt organisk tinn, tetra butyl tinn, men det dreper våre purpursnegler. Men zink og kobber er vitale sporstoffer som er der i sjøen i alle fall.

  Dieselmotoren starrrr- tetttt efter vinteropplag, slå den!.

  Der må man være streng med rensligheten og kjemien, ellers får man dieseldyr, som viser seg å være heller vanlig og slimete mugg og bakterier groe på tanken i bånnsumpen.

  Jeg vil foreslå Salicylsyre og Benzosyre som er plantenes værn mot det samme. Og som utskilles hurtigst og høyt konsentrert i kamel- urinen, da det er noe giftig.

  Inndampet kamel-urin løst i isopropanol burde virke også mot Dieseldyr. Men viktigst er faktisk saklig motorstell og miljødiesel.

  Derfor applauderer og marsjerer vi opplyste, saklige, fornemme og conditionerede heller for Science.

 6. Karl Johan Grimstad · oktober 1, 2017

  Ja ungdomen stiller kloke spørsmål, da bør de vel også få kloke svar. For eksempel hvordan kan vi få tømt det utslippet vi har gjort. Jo, Alt vi slipper ut forsvinner i samme sluket som naturens eget, den ser ikke forsjell på (vårt ) CO2 og det som var derfra før. etter ca.5 år er alt skiftet ut, temperaturen øker utslippet av CO2 fra jordsmonnet dette er forårsaket av de vekselvarme organismene, i dynamisk likevekt med temperaturen, øker den øker utslippet går temperaturen ned går utslippet ned. Det betyr at vi sammen med det øvrige biologiske mangfoldet bidrar til at den økologiske sirkulasjonen holdes igang, til glede for plantelivet som etterlater seg det livgivende jordsmonnet.

  • Carbomontanus · oktober 22, 2017

   Så var det deg igjen da, Grimstad.
   You have the right to Your own opinions, but not to Your own facts.

   «Alt vi slipper ut forsvinner i samme sluket som naturens eget…» er en gammel hype eller et meme, det er gammel overtro som forlengst er gjendrevet av forskningen.

   Allerede Paracelsus skrev i sin berømte avhandling De natura rerum.. at av alle ting så er det to slag.

   1, De Naturlige ting og
   2, de kunstige ting.

   Type 1 kjennetegnes ved at de er skapt av Gud, de kommer fra jord og vender tilbake til jord.
   Men type 2 er ikke skapt av Gud men er skapt eller tilkommet ved menneskelig kunst, par alchimiam. Og har det ved seg at de vender ikke tilbake til jord.

   AMEN!

   Dette er viktig å vite i miljø og resirkuleringsdebatten, hvor vi alltid bør betenke hver gang vi kjøper eller rekvirerer noe, hvordan skal jeg bli kvitt det igjen? Det kan nemlig hope seg opp og være svært så uforgjengelig og på sikt forurense og forulempe hele miljøet og tilværelsen.

   Det synes mest å være bare trollene og fjollene som ikke er klar over sånt enda.

   Så selv om Paracelsus ikke hadde rett i alt han skrev og sa og gjorde, så hadde han i alle fall et viktig poeng der, som ungdommen må opplyses om. Ellers bare forkvakler man dem og gjør dem til miljøsvin og rotekopper. Og om man selv er blitt gjort til det, nemlig et miljøsvin og en rotekopp, så bør man i alle fall ikke være overlærer om sånt.

 7. Direktør Oddvar Eriksen · mars 22, 2020

  Allerede tirsdag var over 1000 politifolk i karantene, og tallet øker for hver dag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
  Flere politidistrikter opplyser at planlagte avhør må avlyses i frykt for koronasmitte. Det er svært lite heldig for etterforskningen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.????????????????????????????
  Hvorfor ga Oslo Politikkere – Storting alle partier og Oslo Media og Rådhus og Norges Regjering og Norsk UD og PolitiDirektør Benedicte Bjørnland og PST Oslo som Drammen og Politisjef Fossen også Drammen og Konge og kongHus og Gro Harlem Brundtland og Knut Brundtland og Kjell Inge Røkke og Gjeldsten og Kripos og POD og DSB og NORAD og FN og WHO og Oslo Media og Jan Egeland og Erik Solheim og Statsminister Erna Solberg og Helseminister Høie – Hvorfor ga de fanden da Jeg Direktør Oddvar Eriksen på Kongsberg varslet inn Coronavirus alt 2019 og Januar 2020 – hvorfor gjorde de ingen ting ga fanden rett og slett – Nå Løper de Raua ta seg alle mann – Vi kan ikke stole på Politi i Norge eller Kripos eller PST eller E 12 eller E 14 og Riksadvokater og Helseministere eller Styresmakter i Oslo Norge – Hvorfor ??????

  • Carbomontanus · mars 22, 2020

   Politikere med 1 k, og ræva med æ og v.

 8. Direktør Oddvar Eriksen · oktober 4, 2020

  Hello Mr. Pesident Trump again !! and President Putin !!
  hope You are Better now – GOD Bless !
  Now I try again Mr. President !!
  The 3`d Antichrist have waiken This Year -I warn in 1997 and 2015 and 2019 and 3 January 2020 – Now we see the Silence Death World wide That I warn about and also My Warner -NOSTRADAMUS I – I am NOSTRADAMUS VI – and also Macello II – Well Mr. President – You have hear about the NOSTRADAMUS 1 and His Letters write in France 1563 – Now we see the Silence war That I wanr about also 2019 and 3 januar 2020 – The 3`d Antichrist has arived and start the Promiss Nostradamus warn about – In 6 month are totaly 10million353 394 are dead from this scilence death only this day 1637 dead 35milion 032 430 injured in Chovid19W2-virus system Then why Nobody has done nothing about this man that doing it agains the world Now – are You still not doing nothing at all ??
  Sincerely
  Dr. and Director Oddvar Eriksen
  The Fharaos Electric Foundation and Science
  NOSTRADAMUS VI
  MARCELLO II
  Fharaos of Norway
  Glimmerveien 2
  3615 Kongsberg tenologi town in Norway
  Norway
  0047 92488694

 9. Dr. og Direktør Oddvar Eriksen · februar 1, 2021

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:10. november 2013, kl. 14:16
  Du får be dine politiske kammerater om og ta itu katastrofene som nå igjen Phillippinnes Tyfonen som faktisk er varslet inn 1991, altså året 1991 og ingen gadd nå heller som Indonesia 2004-2005, skal vi begynne nå ??
  My Government Jens Stoltenberg and Jonas Gahr Støre and Gro Harlem Brundtland and IPCC Panel i UN. New York USA say no again too, so why is it that UN want this time after time, is it to feel on top to do nothing, or what ??
  12 000 dead, floating, like Indonesia 2004- 2005 and why shall it happen now again, why, just not do a dam thing..

  SVAR

  benedictesaid:14. november 2013, kl. 22:21
  Hei 😀 Skjønner ikke at dere gidder å skrive stygt om henne hun har ikke gjort dere noe 😦 hun er vakker og søt og selvfølgelig kjempesnill ❤ Ikke skriv stygt om hene om hvordan hun ser ut for jeg tror ikke det er hyggelig for henne 😦 hun er faktisk en ekte skjønnhet i forhold til de andre her !

  SVAR

  benedictesaid:14. november 2013, kl. 22:21
  PLEASE SLUTT Å SKRIV STYGT -:(

  SVAR

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:17. november 2013, kl. 11:10
  17-NOV-2013 09:04:55 -60.30 -46.36 8.1 10 SCOTIA SEA
  17-NOV-2013 09:04:55 -60.30 -46.36 8.1 10 SCOTIA SEA
  Skjelvet som nå kom er varslet inn til Myndigeher i Chile om Mulig Tsunamies !

  SVAR

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:17. november 2013, kl. 11:36
  Posted by Susan Smitten Monday Jan 28, 2013 11:03
  Categories: Beaver Lake Cree, Environment | Tags: Aboriginal, Alberta, Beaver Lake Cree, climate, environment, First Nations, fund-raising, Indigenous Environmental Network, Native American, Nobel Women’s Initiative, tar sands

  11 Comments:
  Director Oddvar Fharaos Eriksen says:
  Posted Sunday Nov 17, 2013 03:30 (awaiting approval)
  Hey, Crystal Lameman!
  17-NOV-2013 09:04:55 -60.30 -46.36 8.1 10 SCOTIA SEA
  17-NOV-2013 09:04:55 -60.30 -46.36 8.1 10 SCOTIA SEA
  Skjelvet som nå kom er varslet inn til Myndigeher i Chile om Mulig Tsunamies !
  and think about it all; was warn in front !
  Like Indonesia 2004 and 2005 and 2006 and 2010 and also now the Warning was send already in the year 1991 also the Phillippinnes was warn in the same time 1991 and send papir and drawings how to deal with it, and this was send to PAGASA and Presidente Ramos, can You belive that also my Norwegian Government also was warn of this in 2008 together with the Sichuan Provins 2008 that EarthQuake kill 10 000 children and 70 000 grovnups, why is it so, and after they run and cry out,m why is it so, 60 Catastrofic World wide and also some small one in Norway, They Just sit and watch but when the catastrofic are real, Then they have racett in their Booombs, why is that, have You an answere to me about this,this about it I call it the Gro Harlem Brundtland system, to wait and then screem out stupidity,remember Crystal the New Orleans was warn in to Washington DC and FEMA group and also Norwegian Government over 1 hole year before, nobody do nothing, a woman in the FEMA send a E-mail right before Christmas 2004 and say, Yes we Contact You soon, did they, NOOOOOO, and Indonesia 2004 and 2005 warn in 1991 and 1993 and 1995 and the hole year 2004 intill the date 26.12-2004 and 2005..why is it so, only after they came and dinied My Cooperatin, I’m not wellcame !!
  Then Haiti 3 years warn ahead of it, nobody do nothing, but after, they all came and babbeld stupidity, Clinton and old Bush and all the others also stupidity from Unicef and Red Cross and our Now Forigen minister Børge Brende, They tokk the money them self from this catastrofic, and alll de other
  same stupidity, why, even Now, after they know I warn a long time ago, still, No, mr. Eriksen Fharaos of Norway, we don’t want You interesset how could we surviev if You warn ahead, all safeOrg, could lie dovn for good, so we must live with this false people on top world wide, sorry to say so, but can You tell me the way to let us begin to warn in front, not run after the catastrofic world wide ???
  Have a NICE Christmas and a happy New Year to You and You familiy and you people around You..GOD BLESS and I love You all,,Take Care !!

  SVAR

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:22. november 2013, kl. 21:33
  22-NOV-2013 17:20:57 5.39 92.81 5.8 5 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
  It’s heavy enough and high enough ?? Presidente .
  Only 5 km under ground, faster harder, Higher !!

  SVAR

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:24. november 2013, kl. 19:54
  Oddvar Fharaos Eriksen • for noen sekunder siden −
  EVAKUERES: Med askeskyen fra vulkanen på Sumatra i bakgrunnen evakuerer innbyggerne. Foto: REUTERS/YT Haryono
  15.000 evakueres i frykt for vulkanutbrudd
  Indonesiske myndigheter har satt i gang en storstilt evakuering i frykt for at Sinabung-vulkanen skal få et utbrudd.
  Ja, og varsla inn i 2012 og sammen med Italia’s for 14 dager siden, så intet nytt her, og Klimatullingene sitter og prater i Polen nå igjen mens katastrofene drepes !!

  SVAR

  Jonniesaid:29. mai 2014, kl. 07:57
  I found just what I was needed, and it was enatretining!

  SVAR

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:10. desember 2013, kl. 06:14
  Faster and faster and higher and higher, doing nothing?
  10-DEC-2013 04:27:16 -5.78 102.02 5.6 32 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
  09-DEC-2013 08:47:27 2.69 128.37 5.8 63 HALMAHERA, INDONESIA
  08-DEC-2013 19:55:55 -10.10 109.39 4.9 10 SOUTH OF JAWA, INDONESIA

  SVAR

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:15. desember 2013, kl. 09:32
  En meget God Jul og Godt Nytt år til deg og dine Sandra Borch.

  SVAR

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:24. desember 2013, kl. 06:12
  member profile

  Oddvar Fharaos Eriksen
  NAME Oddvar Fharaos Eriksen
  LOCATION Hokksund, Nedre Eiker
  JOINED 27 days ago
  TWITTER @Fharaos
  HOBBIES World Science and SnakeQuakes and catastrofic and warning before it came, and was togehter with Carl Sagan and Steven Spielberg and was also a Judge and took out MarsRover in 1996 and send the JPL MarsRover out in 1997 and it landed on Mars and send pictures from Mars 20 minuts after it land and saved NASA from Clinton’s 60% budsjett and He fill it up to 100% again and some more !!
  ABOUT ME Professor in many thing, like I am the first that tell how the Pyramids was realy build, and translate the Hieroglyphs wrong to right translation and change 40% wrong translation, Scientist and Translater of old writing and the oldest different A and B form Syrian and Maya and many other old different translation and the man that can most of the UFO or IFO as I call it, and start the new Cooperation among New and old Science worlds wide and it calls the ASS RA and was started in 1999 in Germany, and a lot of many other things, Too
  COMMENTS
  LINKS
  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  8 minutes ago
  Greetings on the Day Ellen.

  Do You Know what we got for ChrismasGift in Oslo, Norway
  Our Earlier Prime Minister Jens Stoltenberg that has been it since 2005 up to Now 2013 when He get kicked out of Government, The man that did nothing for catastrofic world wide, Norway, You name it, 8 year with tyrany and Moneywaist world wide,Like in 2012 He kick in 240 million in to a stat in Africa that You now read about killing Children and women and elderly people, why, He has black Moneymarked
  out somewhere 45 million hidden,,He has non School about Climat or
  nothing what so ever about Miliue or Climat, Have You Hear about the Kyoto 2002 and RIO 2012 and last Polen 2013 talking ClimatChange in the same time They didn’t want to Help me START the warning of the Catastrofic world wide and Now also Norway will have and has had terrible weather and it will be even more to came that are very bad and still nobody do nothing about it.
  Well, He got the Job. my earlier Prime Minister Jens Stoltenberg as the expert in The UN and Mr. Donkey Moon that say, No, to Help Phillippinens 2013 and Haiti 2010 and Japan 2011 do You remember this catastrofic Ellen, and the other, like the Indian Devil the leader for the Pack IPCC panel that also steel my Nobels Peace Price
  2007 that I was to get in 2006, but the people inside Torbjørn Jagland the leader stop it with the LightHear partner in the Nobels Peace Price, that I take contact to the Swedish Nobels Peace institut in 2007-2008 and they came over and told this in Norway that this You don’t do, but they did..So soon You got the man inside UN again together with the rest that say no to go in before the catastrofic world wide and start the system to get people away from the worst before it hit, No, they say, We must see it first, and that is our earlier Prime Minister Jens Stoltenberg, So therefore we can never ever had the possibillity to start noting off the system to go in 10 years before 1 year before, a week before, Why don’t the
  Iris Monitor want this, they also sit and wait with their 100 year old tecnologi that also tell them, Oh, we got a EarthQuake, Now we shout out, But what about, how many was killed this time..

  Sincerely
  Fharaos of Norway

  Oddvar Fharaos Eriksen
  Yule Wanna Tell Us What They Say to Win All the Giveaways!
  24 hours ago
  Very Marry Christmas Ellen and Family.

  Are You ready for the marvelous FUN to the year to came.
  More Catastrofic world wide when the magnetic movement on Our Mother Earth and even the SUN that are Just the same, we will all feel the movement in reality to, More Fires in California and Syclones / Hurricans in Texas area and other around space system, the SnakeQuakes
  that are Now fore real that now came faster and harder don’t take notise of what we say og pray, and Now the Schools in USA must learn how not to Moob other so we don’t have to had all the unnessesarry shouting in USA, How to deal with it, do it came from homes, pearens that are the blame for moobing, moobs, this had to stop, the world science must now begin to see the nessesarry to learn that areas like Bermuda triangle and iris Monitor in USA that only sit and watch the monitors and wait for the bad EarthQuakes to arrive / came why Not begin to shout forward the warning world wide like I have did the last 40 years and save some people, and NOw begin to watch the Seattle area and Yellowstone park, measure its movement under ground, How many years before the big blow came, and the Hot and Cold Tectal plats and remember the Yellowstone Park blow for exactly
  1 200 000 years ago and make 5 years of winter to 90% of the Mother Earth and for 600 000 years since just the same, and we are Now at Cerro time, we can Hope and pray for it Notcomming but always have it in our mine that it will came,, cerious not Christmas reality but
  The world don’t have that sorry, I didn’t mean it, So also the San Andreas Rejecting that also Now must follow up with serious watch and research to see that all is that it should, stabble, and The Undermover are going on the hole time, so take care and GOD BLESS
  And Very Merry Christmas
  and a Happy New Year.
  Fharaos of Norway
  Norway
  The Fharaos Electric Foundation and SCience

  Oddvar Fharaos Eriksen
  Message from Ellen
  8 days ago
  If I should win I like it all to go to Phillippinnes and ask the world
  Global Politic people, also in my Home land Norway, why You didn’t do Nothing before it happend, Now again, why all catastrofic world wide, why shall we sit and wait intill after the catastroffic has kill milliones, Like I told in 1997 about the weather NOW that the IPCC panel didn’t take notise off, the EU Government and Washington DC don’t take seriuosly, why shall we have it when we don’t has to have it, Now, this Christmas and 2014 would be bad many places around the world and the snow in Yisrael and Syria and Turki people that not so often got it, now got it in a bad time, like Haiti 2010 and 2011 and nothing was done,,why is it Ellen that our leaders in the World and Countys and Countrys world wide just sit like My Government and Ministry in Norway and also the Forign minister and Office just sit untill, NOW the Catastrofic are real then we act, why is that, when Now again, Norway RED Cross Now ack, when the warning of the Philippinnes was 1991, also the year 1991 and remember the New Orleans was warn over ONE HOLE YEAR BEFORE and Twin Towers,Manhatten, New York, USA was warn 7 days before and all sit on wait, Do it happen again?? Do he have right again ??? Oh Yes I had, Now my Government just overlook me, set me in HomeArrest for the rest of my life, they don’t care about the camming catastrofic world wide, and Bloom when new areas and innocent People are Killed in 1000’s, why is it so Ellen, can You answere me ??

  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  9 days ago
  And Yes it came on time ;
  15-DEC-2013 18:11:49 49.38 -127.58 5.0 5 VANCOUVER ISLAND REGION

  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  10 days ago
  Greeting to You all from Norway and The Fharaos of Norway.
  Greeting and GOD* Bless to You all and don’t forget The Christmas Issue, why we have Christmas .
  Love You Ellen for the show that show when the School and people get 200 000 dollars to build up again, Love You all and a Very Merry Christmas to Ellen and family and The Hole USA people and My friends in NASA and The Planetary Society and the Hole world and Children that don’t get to Know the goodness of Christmas and the GOOD New Year that we all Hope to came, Thank You Ellen for the Person You are and the fine team around You, Love You all..
  Marry Marry Christmas to You all !!
  Fharaos of Norway
  Director Oddvar Fharaos Eriksen
  Støkkeveien 6
  3053 Steinberg
  Norway
  0047 92488694
  The Fharaos Electric Foundation and Science..

  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  14 days ago
  What did I say, again..!
  Massekrasj i USA tok «aldri» slutt
  USA har blitt rammet av kraftige snøstormer den siste tiden. Det glatte føret førte til en kjedekollisjon i Wisconsin som aldri så ut til å stoppe
  and it say,Masscrash that never ended i chainCollision i Wisconsin, why, is it so, like I told You !!

  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  14 days ago
  Faster and faster and higher and higher, doing nothing?
  10-DEC-2013 04:27:16 -5.78 102.02 5.6 32 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
  09-DEC-2013 08:47:27 2.69 128.37 5.8 63 HALMAHERA, INDONESIA
  08-DEC-2013 19:55:55 -10.10 109.39 4.9 10 SOUTH OF JAWA, INDONESIA

  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  15 days ago
  Snøstormer i blant annet Texas og Wisconsin ?
  Snowstorms among Texas and Wisconsin ?
  Why, 10 cm snow and totality caos why Ellen ??
  Even so little as the snow problem, people are lost, Why ?
  what are USA rouling on, yes what have they on their cars that rouling
  have they not the HoleYearroulingTyre or the PIGGTyre not Pig ??
  Shall USA know more of this Tyres Just whish !!

  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  17 days ago
  But again, My Government say, No to help You get up the warning system and Tsunamies Killer , sorry , but I try .
  02-DEC-2013 08:32:07 2.04 9660… 4.6 35 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
  02-DEC-2013 07:34:58 2.12 96.70 5.7 34 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  17 days ago

  Denne går uten drakt, er faktisk veldig lik AMAGEDON typen, men med klær, og har hovedansvaret for alle bevegelser på Jorden hvis andre Humanoide kommer inn i vår atmosphere, Denne typen er 1meter og 20cm høy, lederen ca. 20 cm. høyere. Denne typen heter Comerotypen og har en leder med navnet «Quazgaa», Hans Flyvende objekt har størrelse 15 meter diameter og 7 meter høy.Disse er standar mot mange andre typer luftfartøyer. Språket er Hiroglyphtisk språk som Faraos Prester brukte, så forstår vi nå hvorfor alle prester gikk med Dyre-og fuglehoder.,- spåket som lyder slik; » Oh-tookurah bohututah mawhulay duh duvwa ma her duh okaht turaht, nuwrlahah-tytrah aw-hoe-hoe marikonto tutrah etrah meekohtutrah etro indra ukreeahlau». betyr noe som; «Ni søker kontakt i feil rettninger. Sannheten fins i deres nærhet. Dere puster i luften. Dere drikker vannet. Ilden varmer DERE. Jorden gir DERE mat. Dere tar alt for gitt. Dere klarer ikke å se elementenes virkelige krefter. Fordi mennesket er en arrogant skapning. Dere skulle aldri kommet så langt i DERE’s utvikling og kunskap hvis ikke vi hjalp DERE. Søk, søk og vi skal hjelpe DERE. Forsøk og forstå DERE selv. Dørene står åpne for DERE. Den store porten skal lede DERE på rett vei !

  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  17 days ago
  Hey Ellen, Norway calling again and Have a very marry Christmas to You and familie and all Watchers and Audiens and People that visite You and People that work with You..But Now You shall hear a bitter tast.
  Do You know that the UN IPCC Panel and USA use more money on Not Climat than on the Climat, why is that, and Now the worlds leaders through more money on reatch the dead planets in sted of heal our OWN Mother Earth of catastrofic and Climat Change and death around the world, why is that, When I told the CANADA about the big EarthQuake they reasonly had in their big town, oh no, they donæt care, well, Now the area on the YellowStone Park and the Andreas Rejecting area begin it’s growing,like the YellowStone water Area has grown since 1990 up to Now, I ask them the FEMA group and Washington DC. what are You Doing about it, Nothing they say, why is that, You Fires in California that I warn You about year before year and did they do something, No, No, NOOOOOOO, why +
  We have the similarity Here in Norway, think about it since Prime Minister Gro Harlem Brundtland and the IPCC-Panel and UN didn’t want to warn before catastrofic came since 1986 up to Now, do You know how many catasrofic it has been, 50 that we could have taken care of before it happen, this again mean that My Norwegian Governments and Prime Minister’s and Forign Ministers and UN has Killed Millions of Inocent children and people world wide, like Sichuan Provins in China 2008 and also Phillippinnes this year that also had a bad Typhons year, but not as the 2013 that was warn about 1991 and 1996 and 2013, But tback to the Sichuan where 10 000 children was killed and 70 000 people in a big Earthquakes that took only 3 minuts, but I warn it 3 years before, and the year it hit, My Government and Prime Minister Jens Stoltenberg and ForignMinister Jonas Gahr Støre laugh me right in my face again and say 3 month before the killing and likewise the UN and IPCC panel and say, You have right before, But this time we don’t care at all like the last time, It mean that You could lead a new area and we lost our Jobs, OK, I say, so You are willing to Kill 10 000’s og Children and People just to try me out again, why, kill Children in Sichuan Just for Your Fun, Here where there only has aloved, only can have i children pr. family, how will this set right to Norway Governmnents fals taking world wide in years after Years, why is that, and How can You live with Your self; they all say, We manage !!
  I have never cry so mutch that after again to have right, and the Government Just going on like nothing has happen, why is so, Ellen, why is it so ??

  Oddvar Fharaos Eriksen
  Message from Ellen
  23 days ago
  Sorry Ellen
  I can’t for it, but I love McDonalds
  and fish then, but now I have a glas of Wine from California !
  And vaiting on the next catastrofic..
  But Love You and Have a Nice Christmas and a Very Happy New Year,
  and to all USA people and the world wide, and GOD* Bless to You all
  From Me
  Fharaos of Norway

  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  23 days ago
  Ellen, Girl that solves the problem and crim, Mystery allmost like the MysteryWoman,, but do You know my Lovely Girl that New Orleans was warn in over ONE HOLE year before, The FEMA group was warn and send me a E-Mail before Christmas,That the Fema Group should talk to me soon, they didn’t did that, why is it like this, same Washington DC and George W. Bush and then why after not contact me and ask; HOW DID YOU DO THAT??
  Like Twin Towers, Manhatten, New York 2001 that I warn in 7 days before the 9/11, and like now agan Canada, Vancour do You remember the big EarthQuake, warn in 2 years before, and the Fires in California and hurrian every years and nobody do nothing about it, why is it so ?? Can You tell me ??
  Think about it, all Catastrofic like Indonesia 2004 and 2005 was warn in 1991 and the Hole year 2004 and Like Phillippinnes 2013 and Haiti, why isen’t nobody interrest at all ??

  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  27 days ago
  Hello Ellen, Love You and Your Show.
  I must simply ask You to read my comments and my question to You .
  What had You done if You had warn all Catastrofic world wide since 1976 up to Now, also the New Orleans 2005 and I warn it in 2004 on the Summer 2004 and send My E-Mail to Washinton DC.and Then President George W. Bush and the FEMA group and a woman send me an E.mail right before Christmas 2004, We contact You soon, They did not, and why is that, remember Canada when the big Quake hit, nobody did nothing again and the Japan 2011 and Phillippinnes Now 2013. on the 08.11.2013 I warn it in 1991 and 1996 and 2008 and now this year 2013, and again nobody act, and also the Indonesia 2004-2005-2006-2010 and My Government had say no since 1976 up to now, and I don’t know if You remember the SicHuan Provins 2008 when the Earthquake hit and kill 10 000 children and 70 000 grovn up and here where they
  only had to have 1 child, and My Government say, We don’t care, why is so, can You tell me, and all the other 30 catastrofic that hit our world, can You tell me what to do about it ??
  Pleace Ellen..
  Go in at My WEB side and lock;; Fharaos at Google and http://www.mamut.com/fharaos
  Love You, and thanks for the marvelous Show
  Fharaos of Norway
  The Fharaos Electric Foundation and SCience —
  0047 92488694
  Støkkeveien 6
  3053 Steinberg
  Norway

  SVAR

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:31. desember 2013, kl. 08:48
  Godt Nytt år..Sandra og alt er varslet i god tid, og alt skjedde idag, og ingen gjør noe som helst, hvorfor..

  Flere tusen evakuert etter togkollisjon i USA
  31 desember 2013 09:06
  Tog lastet med olje eksploderte By i Nord-Daktoa ble evakuert etter at et tog lastet med olje kolliderte inn i et annet godstog mandag. VIDEO: Aftenposten Video
  Flere tusen evakuert etter togkollisjon i USA
  Flere tusen mennesker måtte evakueres da et godstog lastet med olje kolliderte med et annet tog i den amerikanske delstaten North Dakota mandag.

  100 000 evakueres før «Phailin»
  100 000 familier i India evakueres lørdag formiddag, i påvente av en tropisk syklon. Redd Barna har utplassert sikkerhetsrasjoner i tilfluktsrom, i form av mat, vann og medisiner.

  Irak henrettet rekordmange
  31 desember 2013 06:43
  Irak henrettet rekordmange
  Irak har henrettet minst 169 dødsdømte fanger i år og høster nå økende internasjonal kritikk.

  19.000 på flukt fra vulkanutbrudd i Indonesia
  31 desember 2013 06:28

  SVAR

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:3. januar 2014, kl. 08:04
  Sprekk i CV’n, Jensemann sin CV om forfalsket Klima ?
  Tja, Greit at Statsminister Erna Solberg også tar en Jensemann, #Gi pokker#, men nå når Vinter’n kommer med forsinket kulde, stormkulde
  frostKulde, men hvorfor gir Hun blanke i Bergen, bor Hun ikke normalt her og hva med mann og Barn bor vel her??
  Tja, som Indonesia 2004 og 2005 og nå Fillippinene 08.11.2013
  Rart hvorfor alle på Regjeringen og Storting og Norsk UD. nå igjen ga blanke blaffen, er det andre som styrer Norges Regjering ??
  Når nå kulda kommer og 100 års flommen, 7 meter høyere vannstand over høyest Flo, det er høyt det !!

  SVAR

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:6. januar 2014, kl. 07:14
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  41 minutes ago
  why Now again the new tragedi.
  It is stange how bad the situation is in USA arae from the Sentral and NorthEast have since NewYear time 2014 got lot of snow and kold temp all dovn to Atlanta in the south Stat that I warn in to IPCC Panel in New York in 1997 and the UN system and why again sit the FEMA Group on the fans and wait like My Norvegian Government wait for 8 year under Jens Stoltenberg and now the New Prime Minister Erna Solberg and the Donkey Moon and the cold mover and why is it that this people just don’t take nothing seriously, Just sit and wait intill it is to late, why not take something little bit on the Good time and save it for the bad time and listen to the man that allways had right, why do Iris Monitor people sit and wait, why did IPCC panel sit and wait, why did Al Gore sit and wait why do Clinton sit and wait and UN leadership, when the got the warning in 1997 and 2007 and 2011 and 2012 and 2013, why did they say like my Government in Norway, No, we can not do nothing in front before we know, and I say, try to get set on my New warn repport system and set it on a world wide safe system to SEE the camming insted of not doing nothing at all before it is to late, WHY not start the real calculating about world wide saftyness insted of sitting and wait to it is TO LATE, Then all act, where is the money that set thing right just one time, Donkey MOON and IPCC Panel and the IRIS MONITOR People in USA, why alway sit and wait, and why President Obama and Washington DC. and FEMA GROUP why not do something before it is to late like You have done this late 30 years world wide like My Government in Norway ??

  Oddvar Fharaos Eriksen
  A Day in Ellen’s Photos, Featuring Kristen Bell!
  1 day ago
  Why suprice Now again, CanadaCold system warn in 1997 and this summer,
  what do You have weather people expert for, can’t they nothing?
  And the Iris Monitor leadership and broadcast extern weather when the Mother Earth electric magnetic fields turn, Like the Sun magnetic Field, this should have been warn in at least 3 month ago,,and the IPCC Panel that salting the Himalaya and and Cry Melting, Melting Al Gore that salting the Poles to makes film but they all get to ask forgiveness, because we follow the bad and false Climate People and the Indian Devil that we call the leader in IPCC Panel in UN system. that intill now has damage and Kill little to many innocent People world wide, can You ask why they didn’t do nothing before Phillippinnes 2013 they got My warning and LoggBook and Climat Rapport in the year 1997, so why didn’t they do what they should have been done, saved people,No, party insted,, Japan 2011 and Haiti 2010, why is it that all sit and tombling thombs and drinking good wine ?
  Shall we start the warning, ask the Leader ship in UN and the leaders of Iris Monitor, In Norway the Government say again and again, No, we can’t !!
  Sorry for the USA Lost in fast Cold winter, and the FEMA Group is this a Funny team only ??

  SVAR

  Direktør Oddvar Fharaos Eriksensaid:8. januar 2014, kl. 07:46
  Bjekenssenteret i Bergen og Storm.no og YR.no sammen med NORSAR er en gedigen Bløff og må nå bevise sine påstander om innhabildt bedriftsystem osm ikke holder mål..suger penger ut av Statskassa uten og vite hva de driver med, til Nå har de drept millioner og ødelagt halve Verden som Norge i sitt troskyldige mangefold og falske påståligheter..er slikt lovelig i Norge og ingen gjør noe med dette ??

  • Carbomontanus · mai 12, 2021

   Hr samset

   Tiden går og klimaet består
   Men, skal dette eminente nettsted også bestå?
   Da må noen gjøre noe , hvis ikke….

   Mai kulde gjør bondens lader fulde, … nå har vi endelig også rikelig med regn så det flømmer. Yr.no har varslet skogbrannfare. Betula pubescens og Acer platanoides er i normal rute, jeg har sett mye løvetann og Barbarea vulgaris stå i blomst, og nå begynner morellene å blomstre men der er det high diversity. Det er når heggen blomstrer at man kan så bønner og sette ut tomater og andre sommerblomster.

   Ellers gjelder for foregående innlegg av Dr. og Direktør O.Eriksen at

   ENTIA NON SUNT MULTIPLICATEM PRÆTER NECESSITATEM.

   Dette prinsipp er kjent som Occhams Razor.

   Vi må ha det på enkel formel så selv far forstår det og ikke bare mor, og da må vi heller se opp for når bjørka står med museører og når heggen blomstrer, og granske kritisk om dette stemmer med IPCC og med Yr.no.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s