Klimaforskningens ti «facts of life»

«Jeg vil bekjempe klimahysteriet«, sier Carl I. Hagen. Dette skal være en av hans hovedparoler frem mot stortingsvalget 2017.

fb_img_1481652856880Vi har alle rett til våre egne meninger om hvordan vi skal håndtere utfordringene som ligger i klimaendringene. Det vi ikke har rett til, er våre egne fakta.

Her er en liste med ti enkle «facts of life» fra klimaforskningen, og hvordan vi vet det vi vet. 

Faktum #1: Verden er blitt en grad varmere på hundre år.
Hvordan vet vi det: Vi har målt!
Temperaturer har vært målt rundt omkring i verden i flere hundre år. Siden 1850 har vi hatt gode nok målinger til at vi kan finne ut hvor mye gjennomsnittstemperaturen endres. Vi prøver ikke å finne ut «hvor varmt» det er, men hvor mye temperaturen ved overflaten endres. Noen år er varme, noen kalde, men over tid – det vil si fra en tredveårsperiode til en annen – har det de siste hundre årene blitt varmere og varmere. Flere store forskergrupper verden rundt jobber med disse analysene, helt uavhengig av hverandre, og finner samme svar: Rundt 0.9 graders oppvarming siden 1850, og stort sett alt de siste hundre årene.

Faktum #2: Oppvarmingen skyldes en forsterket drivhuseffekt.
Hvordan vet vi det: Vi sjekker alle mulige grunner.
En grads oppvarming på hundre år er mye, og det må ha en grunn. Klimaet er ikke magi, det styres av de samme naturlovene som vi stoler på når vi koker kaffe eller pusser tennene. Mulige grunner til oppvarming kan være sterkere solstråling, endrede havstrømmer, mindre skyer – eller en endret drivhuseffekt. Tusenvis av klimaforskere har jobbet med å sjekke alle disse, og konklusjonen er klar: Alle påvirker, men bare en faktor har de siste hundre årene være sterk nok til å varme jorden en grad: Den forsterkede drivhuseffekten. Bonus: Vi ser en oppvarming ved bakken, men ikke i høyere oppe i atmosfæren. Der blir det kaldere. Dette er fingeravtrykket til en endring i drivhuseffekten. En endring i solstråling eller skyer vil arte seg annerledes.

Faktum #3: Den forsterkede drivhuseffekten skyldes vår bruk av fossile brensler.
Hvordan vet vi det: Vi sjekker alle bitene av drivhuseffekten.
Drivhuseffekten er jordens klær. Den holder igjen litt av varmen fra bakken, akkurat som klærne dine holder igjen varmen fra kroppen. Drivhuseffekt får vi fra en rekke gasser, hvor vanndamp, CO2 og metan er de tre viktigste. CO2-konsentrasjonen har økt med 40% siden 1850. Denne endringen alene er mer enn nok til å forklare en grads temperaturøkning, hvis vi for eksempel bruker istidene til å lære oss hvor følsom jorden er for CO2-mengden. Men hvor kommer CO2’en fra? Naturen slipper selv ut mye CO2 hvert år, og tar det opp – men dette har den drevet med siden plantelivet begynte. De siste ti tusen årene har imidlertid konsentrasjonen vært så å si konstant. Dette vet vi fra luftbobler i isen på sydpolen, for eksempel. Det er først siden 1850 at den har økt, og mengden passer med hvor mye karbon vi har hentet opp i form av olje, kull og gass – og brent. I tillegg kan vi sjekke mengden radioaktive karbonatomer i atmosfæren. Denne endrer seg, akkurat som vi forventer hvis det er fossilt karbon – som har en annen mengde radioaktivitet – som har kommet opp i atmosfæren. Det er vårt CO2 som forsterker drivhuseffekten.

Faktum #4: Det er ikke bare temperatur som endres.
Hvordan vet vi det: Vi måler klimasystemet fra topp til bunn.
I dag har vi måleapparater som ser på jorden ovenfra (satellitter), fra inne i atmosfæren (ballonger, fly), på overflaten (termometre, regnmålere, værstasjoner, …), nedover i havene (selvgående bøyer, målinger fra skip, …), og mer til. Klimaendringene er ikke bare global oppvarming. Så å si ALT er i endring. Temperaturen endres gjennom hele atmosfæren. Regnmønstrene endrer seg. Havet blir varmere – og det varmes ovenfra og ned. Isbreer smelter, og isen på Grønland blir raskt mindre. Noen deler av Antarktis krymper også. Vi har flere tørkeperioder, sterkere hetebølger, mer ekstremregn. Havet stiger stadig raskere. Alt dette er MÅLT. Ikke gjettet på. Klimaet endrer seg, fra topp til bunn.

Faktum #5: Vi vet hva som må til for å begrense endringene.
Hvordan vet vi det: Klimaet styres av grunnleggende fysikk og kjemi.
Vi vet at klimaet endres, og hvorfor. Vi har også beregninger som er i stand til å gjenskape utviklingen til klimaet fra 1850 og frem til i dag. Ikke år for år, så klart, men for perioder på 30 år eller lenger. Dermed er det mulig å beregne hovedtrekkene for klimaet hundre år frem i tid, hvis vi gjetter på hvor mye mer vi endrer drivhuseffekten med utslippene våre. Alt bygger på enkel fysikk og kjemi, og har stort sett vært kjent siden 1850. Dette er ikke nytt. At «vi må få ned utslippene» er de fleste enige om i dag, men forskningen går lenger. Vi kan si akkurat hvor mye vi må redusere for å – for eksempel – begrense videre oppvarming til nok en grad (altså «togradersmålet»).

Faktum #6: Det er varmere nå enn på tusenvis av år.
Hvordan vet vi det: Vi bruker is, pollen, sedimenter og annet som har ligget der i tusener av år.
I ti tusen år, helt siden forrige istid, har klimaet vært relativt stabilt – for jorden som helhet. Mindre områder, som for eksempel Europa, har hatt mange varme- og kuldeperioder i denne tiden, men for jorden som gjennomsnitt har forholdene vært ganske like. Dette vet vi fordi naturen hele tiden setter igjen spor. Vi hadde ikke termometre for ti tusen år siden. Derimot fantes det pollen som landet på bakken. Smådyr levde i jorden, døde og ble fanget i sedimenter. Snø falt på de store ismassivene, og ble fanget der. I dag kan vi grave det opp, og ut fra hva vi vet om naturen beregne hva temperaturen var i tidligere tider. I Europa hadde vi ikke bare en men flere varmeperioder i middelalderen, for eksempel – men disse finner vi ikke andre steder i verden. Det samme gjelder den såkalte «lille istiden». De var lokale. Dagens globale oppvarming er GLOBAL.

Faktum #7: Klimaendringene skaper problemer for samfunnet.
Hvordan vet vi det: Vi teller antall mennesker på jorden, og hvor mye vi spiser.
«Er det så ille med litt oppvarming, da?» Ja, det er det. En grad høres lite ut, men husk at forskjellen mellom i dag og forrige istid bare er fire grader. Vi er syv milliarder mennesker på jorden, og alle skal ha mat. Denne maten må dyrkes. Mønstrene for hvilken mat vi dyrker hvor er mer enn hundre år gamle. Vi har tilpasset oss det klimaet vi har hatt i tusener av år, men nå endrer det seg. Vi er ikke forberedt på å måtte dyrke annen mat, og på andre steder. Vi er ikke forberedt på ekstreme hetebølger. Vi er ikke forberedt på ekstrem flom i kystområder fordi havet har steget. Vi er ikke forberedt på ekstremregn etter ekstremregn. Frem til nå har vi kunnet stole på at selv om det kom noen dårlige år, så ville ting bedre seg. Heretter vil de ikke det. Ikke bare er endringene permanente, de vil bli sterkere. Vi må tilpasse oss, og det er vi ikke spesielt gode til.

Faktum #8: Naturlige variasjoner er viktige, men dominerer ikke på lang sikt.
Hvordan vet vi det: Vi måler alt som endres, og beregner effekten.
En forsterket drivhuseffekt er ikke det eneste som påvirker klimaet. Sola er alltid en faktor, havstrømmer endrer seg, og mengden skyer varierer fra år til år. Tidlig på 2000-tallet var Stillehavet i en ekstra kald fase, for eksempel, og mye av den ekstra energien som ble lagret på grunn av forsterket drivhuseffekt havnet i havene. (Dit går forøvrig 90% av energien hvert eneste år, så det er ikke spesielt dramatisk at havene tar litt ekstra i noen år.) I 2014 snudde denne trenden for alvor, og siden det har vi hatt voldsomme temperaturrekorder igjen. Slike naturlige variasjoner vil vi alltid ha. Forskere har de siste 10-20 årene klart å sammenligne hvor sterke de naturlige svingningene er i forhold til de menneskeskapte. Mens begge er viktige, er det ingen tvil lenger om at det er de menneskeskapte som dominerer – over tid. Hvor varmt blir 2018? Det er vanskelig å si. Hvor varm blir perioden 2020-2030? Garantert enda varmere enn i dag.

Faktum #9: Vi har forurenset oss til et kaldere klima.
Hvordan vet vi det: Vi måler mengden sulfat og sot i atmosfæren.
Husker du «sur nedbør»? Det var en konsekvens av at vi slapp sulfat-forbindelser ut i atmosfæren fra industri og transport, i stor skala. En ekstra effekt av sulfat, er at det blokkerer litt av sollyset. Dermed får vi global avkjøling! Effekten er ikke så sterk som den økte drivhuseffekten, og varer også mye kortere, men siden 1950-tallet har sulfat og andre aerosoler (små partikler som påvirker sollys) vært med på bremse global oppvarming litt. I vesten har vi ryddet opp i sur nedbør. Nå gjør Asia det samme. Og hva tror du skjer når den avkjølende effekten blir borte? Dette er en del av helhetsbildet når forskere forsøker å forstå klimaet de siste hundre årene – og hvordan det kan bli i fremtiden.

Faktum #10: Vi kommer oss gjennom dette.
Hvordan vet vi det: Klimaendringer er ikke dommedag.
Ord som «klimahysteri» og «skremselspropaganda» dukker ofte opp i klimadiskusjoner. Advarslene fra forskere er alvorlige, men det er også viktig å få frem at forskningen ikke forutsier et Hollywoodsk dommedagsscenario. Vi er her fortsatt om både 100 og 200 år, og selv om samfunnet vil ha gjennomgått store endringer så er de forhåpentligvis til det bedre. Det budskapet vi forskere forsøker å nå frem med er at samfunnet er såpass følsomt for endringer, at klimaendringene vil plage oss. Jo tidligere vi klarer å slutte å forsterke drivhuseffekten, jo mindre blir endringene, og jo mindre vil vi måtte tilpasse oss. Klimasaken handler, i bunn og grunn, om mat, sikkerhet og økonomi. Klimaet kommer sannsynligvis ikke og tar deg, særlig ikke her i heldige Norge, men det kan fort påvirke lommeboken din.

118 kommentarer

 1. John Christian Lønningdal · desember 14, 2016

  Godt å se Samset vise tydelig passende emote til Hagens utspill… *palmface* 🙂

 2. Tomas · desember 14, 2016

  …dette burde flere lese OG forstå, må si jeg også fikk et helt nytt syn ( av den lettere sorten) på ting – meget godt fortalt/oppsummert.

  • Carbomontanus · desember 14, 2016

   Ja, han er ikke helt borte hvis han bare ser alvoret og tar seg sammen.

   • Carbomontanus · desember 14, 2016

    Det er en LAUD og jeg overveier en Præceteris.

    Men Samset kan stundom famle og virre og forsøke nede i Ng/Lg feltet, NON CONDEMNENDIS / IMMATVRVS. Men har adri fått ikke eller itte fra min side.

    Han virker ikke som en HAVD- kandidat med mindre han måtte ha en særlig dårlig dag eller måtte ha meldt seg inn i partiet.

    Haud betyr ifølge Ivar Eskeland Hue, smala- haud, svidd og salta og hengt saue hue,…og er en fornærmelse. En karakter jeg så vidt mulig ikke gir annet som fornærmelse.

    Men gir ham gjerne NON CONDEMNENDIS som er LATIN og betyr ikke/ itte comndemnabel. Da skal candidaten ha forstått oppgaven i det minste, selv om ikke svarene er brukbare, men skal ha gjort sitt beste.

    IMMATVRVS, atter LATIN betyr Grønnskolling. Det er stryk slik at candidaten- aspiranten må gå opp om igjen men er ikke utkastet fra lærestedet.

    VADE POST ME SATANA er fremdeles LATIN og betyr nærmest fy faen!

    Men idag scorer Samset en klar og høy LAVD for oss og gir oss mange brukbare påminnelser, og det er betryggende i julestria.

    Hva har vi ham for?

    Det er viktig å innskjerpe moralen nå i julestria og adventstiden Samset, det er det store, svarte bjørkeriset ZWARTE PETER , ikke bare en sekk med gaver, så vi kan spørre:

    «ER DET NOEN SNILLE BARN HER IDAG?»

    Men da må også tuktens ris henge over situasjonen og stå klart for hånden inntil veggen. .

    Da renner julesangene av dem og man kan åpne og dele ut sekken med gaver.

    s.k.

   • arth2013 · desember 22, 2016

    Sverre Kolberg … hvor gammel er du?

    • Carbomontanus · mars 3, 2017

     Huffameg, noen av barna ser ikke situasjonen og oppfatter ikke de naturfaglige følgene av mangelfull oppmerksomhet i universet.

     Jaja, da må vi falle tilbake på naturmidlene så som Betula pubescens L. eller faktisk enda bedre, en laaaaaaang brennenesle Urtica urens L. laaaaaaangsomt over rompestompen med buksene nede.

     Det er så mange Uhhhhrtemedisiner også og særlig i den lokale flora for særlig vanskelige tifelle, kjenn dem og bruk dem.

 3. Jojo · desember 14, 2016

  Tusen takk! Dette var så bra og greit forklart! Mulig å få en engelsk oversettelse?

 4. Ole Petter Matthiessen · desember 14, 2016

  0.9 grader varmere… kanskje jordkloden driver litt mot solen eller omvendt?? har noen målt avstander her?

  • John Christian Lønningdal · desember 14, 2016

   Å nei, det har de nok ikke tenkt på! – Du får gjøre noe research og se om et samlet vitenskapelig akademi har rett og slett oversett dette. 🙂

   Fra spøk til revolver, forøvrig skjer det en normal endring i avstand til solen som er essensiell for naturlige klimaendringer, nemlig Milankovitch syklusen. Den oppvarmingen vi nå opplever er da ikke pga disse syklusene da kloden skulle faktisk sakte men sikkert blitt kaldere globalt pga disse store (og trege) endringene i jordens innkommende energi-forandring.

   https://no.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87-syklusene

 5. arth2013 · desember 14, 2016

  Samset, du påstår en masse men uten faktareferanser. Klimarealistene imøtegår deg på alle punktene. Jeg synes du skal ta punkt for punkt og dokumentere hvorfra du har det du påstår. Konsensus argumentet kan du glemme, det er påvist å være feil! En vitenskapelig verifisering av veksthuseffekt i atmosfæren med CO2 som viktig faktor finnes ikke. Atmosfæren forsinker avgangen av energi, men det er ikke dominert av CO2. Det er vitenskapelig påvist. Jeg håper du skjønner at det er ikke nok med påstander, de må underbygges med fakta! Så, fakta fra deg avventes. Uten fakta faller påstandene på sin urimelighet.

  • John Christian Lønningdal · desember 14, 2016

   Du kan vel google fakta selv eller plukke opp noen av de tusen bøker og titusener av peer reviewed papers på området? Drivhuseffekten har da vært kjent i over 150 år nå, så da fornekter du essensiell planetær fysikk (uten de hadde kloden vært en solid isball).

   Men la oss ha en dialog om fakta som du sårt mener mangler. La oss begynne fra roten med noe enkelte fysisk spørsmål. Anerkjenner du at vi vet hva et CO2 molekylet er for noe? To oksygen atomer kombinert med et karbon atom. Ta en titt på denne wikipedia artikkelen, og da spesielt tallene til høyre i faktaboksen, da spesielt «Thermochemistry» som beskriver molekylets egenskaper til å ta opp og avgi energi. Kan vi være enig at disse tallene er korrekte?

   https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide

   Har du studert litt om hva energi er for noe? Det er essensielt for å forstå grunnprinsippene i drivhuseffekten. Skal man se litt på andre planeter så er vel Venus en fantastisk lab siden den er isotermisk, like varm mot polene og på mørkesiden som den lyse. Hva er årsaken til det?

   • arth2013 · desember 14, 2016

    Ikke bland deg i diskusjonen hvis du ikke har mer håndfast fe vitenskapelige fakta å fare med. Men, la oss ta en av påstandene fra Samset: http://myklima.net/KonsensusCook.html

    • Jørn Helge Magnussen · desember 14, 2016

     Det er da vel for svarte klimarealistene som er tvilerne her. Det er de som må komme med vitenskapelige belegg for at de fysiske lovene er feil. De er de som kritiserer og hevder dette er feil. Enhver som hevder en påstand er feil, må, bør å skal henvise direkte til feil i teorien, og komme med klare, testbare bevis (slik at flere kan kontrollere bevisene) for feil. Hvis ikke, blir de (heldigvis) ikke tatt seriøst. Men enhver ny brikk som får ny kunnskap om emnet, tas i mot med stor takk.

     • Johan Morten Nome · desember 14, 2016

      Det er da vitterlig de fysiske lovene som slår beina under Klimapanelets ville fantasier? Henry`s lov og Absorbsjonsloven f. eks. er ganske nærliggende å peke på. Å snakke om menneskeskapt oppvarming og CO2 i samme setning er useriøst og strider mot naturens egne lover, egentlig noe enhver middels intelligent ungdomsskoleelev vet

     • John Christian Lønningdal · desember 14, 2016

      Johan nevner Henry’s lov, men nå må han bestemme seg om drivhuseffekten er ekte eller om han heller vil mene at CO2’et ikke er vårt (som er det de mener Henrys Lov viser, som er helt feil forøvrig). Noen ganger går det litt i surr om de mener om drivhuseffekten finnes, og hvis den finnes så er det i hvertfall ikke vår feil visstnok.

    • jcl64 · desember 14, 2016

     Men du unnviker spørsmålet mitt. Tror du de fysiske egenskapene til CO2 molekylet er feilaktig beskrevet? Dvs at et samlet vitenskapelig akademi som bruker disse målene har fysiske lover som ikke stemmer? Har du og klimarealistene noen andre fysiske lover dere bruker?

     • arth2013 · desember 15, 2016

      CO2s egenskaper er å absorbere mer stråling/energi enn andre gasser i atmosfæren. Bare vanndamp overgår CO2 i såmåte. Selvsagt stråles denne energien ut igjen, i alle rettninger, dvs. en svakere stråling ut enn den som kom inn. Stråling mot jorda møtes av stråling med et høyere energinivå og netto er dermed en stråling ut. Dette stemmer med 2ndre termodynamiske lov som sier at energi kan ikke føres fra et kaldere object til et varmere. De nedre lag er varmere enn øvre lag. Varme lag stiger opp og avgir energi gjennom konveksjon / konduksjon og naturligvis også stråling. Dvs. aldri en tilbakeførsel av utstrålt energi til jorda. Solen tilfører ny energi som i sn tur avgis gjennom atmosfæren og til rommet som stråling (tyngdekraften holder på atmosfæren). Det er m.a.o. ingen veksthus effekt der det bygges opp energi i atmosfæren som i sin tur føres tilbake til jorden eventuelt hindrer avgang av energi fra jorden.
      Ligningene for positiv feedback i audiosystemer er ikke apliserbare på det som skjer i atmosfæren. Når IPCC gjør det i sine modeller så er det ikke rart at de prognostiserer en voldsom temperatur vekst, mens målinger viser at de siste 18 årene har det flatet ut.l Økt temperatur er årsaken til at det i sin tur frigjøres CO2 fra havene som i neste omgang viser en økning av CO2 i atmosfæren. Årsak og virkning! Avkjøling av havene gjør at de tar opp mer CO2. 1/50 av CO2 utslippet vårt går til atmosfæren resten absorberes i havene. Så må jeg minne om at CO2 utgjør 400ppm (0,04%) av atmosfæren. Menneskenes utslipp totalt per år er 1,57% av dette UNSTATT tall fra 2011). Vanndamp utgjør ca 10000 ppm, dvs. ca 1% av atmosfæren. Alle gasser i atmosfæren absorberer og avgir energi, i det dunamiske termodynamiske systemet. Nå håper jeg at man ser at en dobbling av CO2 får tilnærmet null effekt og at det umulig kan være menneskenes utslipp som styrer klima. Så må jeg minne om at vi diskuterer ikke variasjoner i klima, det er bare ikke en liten økning eventuelt nedgang i gj.sn. temp globalt som styrer dette.

    • Carbomontanus · desember 15, 2016

     Genosse:

     Vi liker ikke slagbrødre med «håndfaste beviser» i form av batonger eller mulig sverming for og oppfordring til samme.
     Oppfordring til folk om å ha seg unna fordi de ikke er «håndfaste» når de minner om pliktig fysisk allmennkunnskap så som temperaturfordelingen på Venus,…..

     …….er militant Communist manifesto med o. Det er klart rødegardistisk.

     Det er aktivt militant fanatisk religiøst besatt anti- sivilisert.

     • Betelguse · desember 16, 2016

      Holder med dette: Bedre å gjøre noe og ta feil, enn å ikke gjøre noe, og ta feil! + Fossile brennstoff gir mange alvorlige miljøkonsekvenser, ikke bare klimaendringer. + Fossile brennstoff vil en dag ta slutt og endringen til fornybar vil uansett komme, så hvorfor ikke nå? + Utviklingen av eks solkraft (samt litiumbatterier mm, målt i dollar pr watt, utvikler seg raskt, sol når grid parity i flere og flere stater (USA), danker ut kullkraft allerede, og gir allerede flere arbeidsplasser enn kull, 200.000 kontra 50.000 i USA allerede. Og utviklingen fortsetter! Samt at 99% av klimaforskerne mener det er menneskeskapt mot 1 % er tvilerne (eller kanskje kjøpt og betalt av en pengesterk oljenæring som føler seg truet). OG: FNs klimapanel er bare endel av det, eks NASA har sine egne målinger, og de maler et like dystert bilde!

 6. Alf P. Steinbach · desember 14, 2016

  Flott! Kjempebra! Det er konkretisering som trengs. Helt til bunns. Derfor fint om du kan oversette dette til engelsk (jeg vil helst ikke introdusere oversettingsfeil) slik at vi kan dele det med … Donald Fjump, og hans flokk.

  • Carbomontanus · desember 14, 2016

   Helt enig. Som jeg har sagt ovenfor; det er en mulig præceteris, men han har evner og må ikke inngydes og kunne slappe av og hvile på sine eventuelle laurbær, og dette her var brukbart. Noe som er minstekravet til nobelpris.

   Og det er særlig klart og enkelt sagt.

  • arth2013 · desember 14, 2016

   Fjump kan du selv være. Det er ikke konkretisering Samset bedriver, det er tåkelegging, direkte feilinformering og hjernevasking. Menneskeskapt klima er en ikke vitenskapelig verifisert påstand, en myte! Samtlige av hans 10 punkter er vitenskapelig tilbakevist av Klimarealistene.

   • Carbomontanus · desember 14, 2016

    Genosse:

    Det er rutinemessig i nasjonalsosialismen og bølleforeningen og kroppstypen at det er blodet og mavene og slag- brødrene som er in charge i kneipene.

    Vi liker det ikke.

   • Alf P. Steinbach · desember 15, 2016

    90% av verdens befolkning er religiøse, og selv om du kanskje ikke er enig med meg i at religion er irrasjonelt, så er du sikkert enig i at idéen om religion, idéen om at noe overnaturlig eksisterer, ikke blir vitenskapelig korrekt bare fordi 90% av dem som har virkelig peiling på religion, har den oppfatningen. Kanskje du mener at det er korrekt, men da på et helt annet grunnlag.

    Og kanskje det er den tankegangen, at overveldende konsensus kan ignoreres når man ellers står støtt, som har fått klimafornekterne til å ignorere at 97% av fagekspertene mener at det de tror er rent sludder, rent vås. Sett fra den vinkelen blir idéen om menneskeskapte klimaendringer ikke sannere bare fordi så nær som alle fagekspertene mener det, like lite som religion trumfer vitenskapen bare fordi så ekstremt mange religiøse, de med god peiling på religion, mener det. Milliarder på milliarder av mygg velger å suge blod fra skapninger de setter seg på, og myggene er jo eksperter i å sette seg på skapninger og suge blod; det betyr ikke at det er det riktige å gjøre for oss!

    En ¹høvelig fersk artikkel i Scientific American fronter en annen forklaring, ikke at klimafornekterne overser den vanlige prosessen med etablering av konsensus i vitenskapen (som involverer at svært mange vitenskapsfolk blir overbevist til å forlate et tidligere syn som de kanskje har bygd karrieren på), men at klimafornekterne rett og slett ikke har peiling på vitenskap: «The one thing [the 3% of climate science articles] seem to have in common is methodological flaws like cherry picking, curve fitting, ignoring inconvenient data, and disregarding known physics.” For example, one skeptical paper attributed climate change to lunar or solar cycles, but to make these models work for the 4,000-year period that the authors considered, they had to throw out 6,000 years’ worth of earlier data.»

    Min foretrukne forklaring er en tredje: at dere klimafornektere verken velger å overse konsensus, som ville ha vært en slags hyper-vitenskapelighet, eller er helt inkompetente i vitenskapelig metode og resonnering. Men at dere, slik som de religiøse, er FLOKKDYR, og har valgt en flokk å tilhøre. Og da er det flokkens tilsynelatende oppfatninger som regjerer, uavhengig av fakta og selvmotsigelser.

    Jeg ser det slik at det ikke er religionen som forblinder de religiøse. Det er flokk-instinktet som gjør at de vanligvis ikke makter å se noen selvmotsigelser, og uansett klarer å ignorere alle disse motsigelsene og å ikke komme på dem når de engasjeres i en debatt: at de til og med klarer å glemme påviste selvmotsigelser i løpet av minutter. Jeg vet ingen god måte å imøtegå det på. De fakta vi har om flokktenking inkluderer kollektive selvmord i grupper på hundrevis av vel vitende tilhengere: det nytter altså ikke nødvendigvis å påvise for dere at den valgte flokken deres går rett mot undergangen.

    ¹ https://www.scientificamerican.com/article/why-climate-skeptics-are-wrong/

    • Carbomontanus · desember 15, 2016

     @ A.P,Steinbach

     Jasså, du tar oss med ut i religionsdebatten, og det på noe omstendelig vis, men du har noen formodninger som ikke er helt vettløse.

     Personlig holder jeg det for viktig og fruktbart å være klar over at religion og religiøsitet ikke har så mye med gud og gudelighet å gjøre. Buddhistene for eksempel kan jo være ugudelige gudløse ateister i høy grad. Det er jo mer en livsstil og livsfilosofi.

     Og tro eller ei, det er heller ikke der det stikker. Selvfølgelig tror man. Troende er noe man er,..Det har jo direkte med sans og samling og med viljekraften å gjøre, at man virkelig også tror på hva man farer med og mener å vite. Sågar kullsviertroen må man ofte falle tilbake på for å oppnå resultatene. Troen må klart være der, men den må være veloppdratt og det er slett ikke så likegyldig hvilken hellige eller fysiologiske tro.

     Hva som heller er avgjørende, er at det slett ikke er så likegyldig hvaslags og hvilken religion, og hva man der videre i bunn og grunn tror på. Der må man være realistisk og kritisk for eksempel og istand til å kunne ta korreks..

     Idet, religiøs og troende er noe man er mer eller mindre i alle fall, mener jeg. Og her skal man ikke la pøbel og fanatikere stjæle og forkvakle og misbruke begrepene. Det handler om å kunne være et helt og integrert menneske og kunne sette ikke bare tanken og fornuften, men også forvissningen og viljekraften og utholdenheten i troen til, når det virkelig gjelder. Mange viktige forsker har sagt ganske klart ifra: «Jamen,.. det er da min religion?»

     Dette med flokkinstinktene og flokkdressuren, der er du sikkert inne på noe viktig. Det er både reelt og sosialt. Og der vil jeg bare minne om at man har holdt naturfagene og realfagene for å være så viktige også for den etiske oppdragelse til den sivile og mulig annnn- svarrrr- lige og politisk frilynte, borgerlige voksenhets- oppdragelse, at Kongemagten , det opplyste enevelde har foreskrevet obligatorisk allmueskole og allmenndannelse og dertil obligatorisk REAL- skole for i det hele tatt å oppnå mesterskap og entre nøkkel- stillinger og roller av noe slag i samfunnet. Med obligatoriske krav til bestått i matte fysikk og kjemi og penn og blekk og pliktig passer og linjal, og dertil 40 pressede planter i HERBARIVM på LATIN efter Linnes system, ellers ikke mesterskap av noen art. Ikke politimester ikke brannmester, ikke maler murer eller feiermester, ikke vaktmester, ikke skrankeadvokat, inne så mye som Kapellan,…. og adgangen til Kateteret skal være stengt.

     Mulig fanatisme og galskap blev stoppet og silt videre ifra ved obligatoriske krav til bestått i filosofi forberedende til embedseksamen ved Universitetet..

     Dette har tidligere vært vårt forbrukerværn mot Paver og falske profeter, lav- adel, Hexer og Trollmenn spinndoktorer og tillitskvinner, fark og fant, sjarmerende demagoger Skøiere Jonglører og Magikere, og sleske selgere, banditter, og organized crime.

     Dette var den gamle orden her i landet, som har raknet i og med ettpartistaten og alle dens skole og universitetsreformer. Ettpartistaten red en annen og nyere innvandrereligiøs statsreligion, som heller skulle ha KADRENE av Blodet / den riktige kjemien inn i nøkkelrollene og stillingene, uten krav til REAL- skole og bestått felleskravene til embeds- eksamen på individnivå.

     Forbudet mot jøder og jesuitter, og videre Laugsforbudet af 1828, (LO/NHO- forbudet af 1828) er til sammen forbudet mot monopolkapitalisme og kadaverlydighet fra Enevoldsmagtens og senere Stortingets side.

     Jeg ser det slik at det er voksenhets og den felles borgerlige frihetsoppdragelsen og siviliseringen av folket som har raknet når som du sier » ..og da er det flokkens tilsynelatende oppfatninger som regjerer, uavhengig av fakta og selvmotsigelser».

     Scientific American representerer i mangt den samme høyere allmenndannende pietisme og opplysningsfilosofi på individnivå over there i Statene, og har av den årsak vært lest med stor interesse her i Norge i mangel av Allers Familiejournal og gjør det selv- eller The Amateur Scientist spalten og nytt fra vitenskapen her hos oss under forbudstiden, under ettpartistatens og den alternative «vitenskapens» velmaktsdage.

     Hvor det mer er de kollektive kursdeltagerbeviser, blodtypecertificatene og den pliktige uniformeringen og flaggingen som bevisene for ens riktige «kjemi», som teller og gjelder.

     S.K.

    • arth2013 · desember 15, 2016

     Du skriver en masse. bl.a. nevner du 97% konsensus. Det er ikke 97% men rundt 30%. Hva konsensus egentlig er kan du lese her: http://myklima.net/KonsensusCook.html
     Det er når det fenomen man snakker om ikke kan vitenskapelig verifiseres og folk velger å tro da blir fenomenet en myte og troen en religiøs tro.
     Uansett, norsk såkalt klimapolitikk er symbolsk og det eneste man oppnår er å ruinwere norsk økonomi. Se her: http://myklima.net/Norsk-klimapolitikk.html
     I tillegg bygger denne politikken på sviktende grunnlag, se her: http://myklima.net/Klimapolitikk-sviktende-grunnlag.html

     • Alf P. Steinbach · desember 15, 2016

      Det er særdeles lett å finne informasjon om klimaforskernes totale enighet.

      Om hva de er enige om:
      https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change

      «No scientific body of national or international standing maintains a formal opinion dissenting from any of these main points»

      Man må være temmelig tett i skallen, eller forblindet av for eksempel religion eller ens sterkt følte tilhørighet i en politisk flokk, for å mene at absolutt alle internasjonalt anerkjente vitenskapelige institusjoner tar feil.

      Om tallet 97%:
      https://www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-advanced.htm

     • John Christian Lønningdal · desember 15, 2016

      Det virker som mange av de som bestrider 97% tallet gjør det fordi det var mange papers som ikke hadde noe konklusjon om global oppvarming var menneskeskapt og av en eller annen grunn mener at disse da må være i mot. 🙂

      Svært mye forskning har ikke som mål å ha noe konklusjon om global oppvarming er menneskeskapt selv om de forsker på konsekvensene rundt global oppvarming, dermed vil all denne forskningen også være med i utvalget av papers som Cook et al brukte i consensus prosjektet. Men Cook visste dette og hadde derfor en ekstra undersøkelse hvor forfattere av papers kunne gi sitt eget syn på hva stilling de hadde, noe som igjen reflekterte 97% konsensus tallet de var kommet til. Mao en dobbel bekreftelse. Sannheten er nok at de fleste innenfor det vitenskapelige akademi som på et eller annet vis forsker på noe som rører naturvitenskap vil fort realisere at jorden er i forandring pga global oppvarming og at det er praktisk talt umulig å ignorere denne faktoren hvis man skal kunne forklare resultatene i egen forskning, om det så er hvor høyt en treart slår rot i fjell til når en billeart kommer ut for å finne seg en make. Så og si alle grener innenfor naturvitenskap har forskningsresultat som tyder på at jorden er på vei mot en ny tilstand.

     • arth2013 · desember 15, 2016

      Les http://myklima.net/KonsensusCook.html da vil du finne at ca 30% av undersøkte vitenskapelige rapporter uttrykker at klima er menneskeskapt.

     • John Christian Lønningdal · desember 16, 2016

      Og hvor mange promille uttrykte at det ikke var menneskeskapt? Hvis du bruker absolutte forholdstall så må du også bruke det for de som var uenige også. Skal vi ta med alle andre papers som er skrevet som ikke har noe med undersøkelsen også? Da kan 30% bli 1% fort. Du misforstår hele undersøkelsen fordi du antar at de som ikke hadde noen eksplisitt konklusjon skulle redusere 97% konsensus tallet. Disse er papers som ikke skal vært med det endelige utvalget, nettopp fordi forskningen ikke gav noe eksplisitt kommentar om noe standpunkt i summary. Grunnen til at de er med i utvalget er fordi søkeordet «global warming» var med. Det forventes derfor at bare et utvalg av disse vil ha et eksplisitt forhold til om det er menneskeskapt. Så mår man tar de papers som har det rette kriterie så står man igjen med at 97% av dem mener det er menneskeskapt og 3% er eksplisitt i mot.

      Jeg tror du skjønner dette bedre hvis du tar en titt på de papers som har ordet «global warming» i seg men ikke noe konklusjon og forstår at man ikke kan ta med disse siden poenget med undersøkelsen var ikke å måle de som hadde bare «global warming» i seg men de som hadde både dette og et eksplisitt syn på om det er menneskeskapt. Det en enkel logisk operasjon her. Grunnen til at de først søkte på «global warming» for så å filtrere de som hadde en eksplisitt mening er fordi dette måtte håndleses siden det er vanskelig å lage søk som finner de rette papers for og i mot AGW. Man bør bite merke ved at Cook også gjorde en undersøkelse der forfattere selv fikk rate papers i det totale utvalget og det reflekterer også 97% konsensus tallet. Jeg foreslår du faktisk leser forskningen deres, som forøvrig også er peer reviewed, med andre ord reproduserbart og betraktet som god forskning som viser et statistisk signifikant resultat:

      http://theconsensusproject.com/

      Det bør nevnes at konsensus er så høyt innenfor vitenskapen at svært få (ca 70% virker det som i følge Cook) ikke føler behov for å nevne at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. For en god del av forskningen er det ikke nødvendig å skrive dette lengre, da det enten er en antagelse, eller at det ikke er signifikant for forskningen, da den har som mål å se hva som skjer når en planet opplever global oppvarming. Som mange sier så er den menneskeskapte globale oppvarmingen verdens desidert største eksperiment, og på mange måter lar forskere se på ting de normalt ville ikke kunne studert ellers, om det så er migrasjon av skadedyr til isbreer som forsvinner i rekordfart med tilhørende liv/vegetasjon som ikke har sett lys på hundretusener av år. Ja til og med arkeologi, ettersom man finner stadig nye funn av gjenstander som ble sluppet på toppen av en isbre mange tusen år tilbake som nå smelter ut av den. Den globale oppvarmingen oppleves på mange fronter og så og si alle felt innenfor naturvitenskap berøres av den, og dermed blir mye av papers skrevet om denne endrede tilstanden på jorden som skjer i rekordfart i forhold til noe naturlige endringer ville normalt gjort (ta f.eks. en titt på hvor lang tid jorden bruker ut av en istid og sammenlign denne oppvarmingen med den vi nå har).

     • arth2013 · desember 16, 2016

      Det er et poeng at ca 60 % behandler temaet klima men sier ikke noe om menneskeskapt. Men, du må da lese alt fordi det redegjøre for hvorfor 97% er ikke riktig. Så må du huke at påstanden blir ikke riktigere om man har mange som sier det samme. De beviser ikke at det finnes en veksthus effekt og at det er menneskenes utslipp av CO2 som styrer klima. Når 3100 forskere sier imot så beviser heller ikke det noe, men det svekker 97% konsensus betydelig, så mye at det er ikke verdt å tillegge det en betydning i det hele tatt.

     • John Christian Lønningdal · desember 16, 2016

      Men skjønner du ikke at det er meningsløst å ta med papers som ikke har noe konklusjon i noen av veiene? Jeg har jo nettopp forklart deg hvorfor papers kan skrive om global oppvarming men ikke ha en eksplisitt stilling to om det er menneskeskapt eller ei. Les summary en gang til:

      «We analyze the evolution of the scientific consensus on anthropogenic global warming (AGW) in the peer-reviewed scientific literature, examining 11 944 climate abstracts from 1991–2011 matching the topics ‘global climate change’ or ‘global warming’. We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming.»

      Legg merke til «Among abstracts expressing a position on AGW» – de er helt klar i hva undersøkelsen viser. Hva er det du ikke skjønner med dette? De 66.4% som ikke nevner noe posisjon har jo ingen mening i denne sammenheng for de kan jo nevne «global oppvarming» i helt andre contexter og har ingen behov for å uttrykke hvor de står i henhold til om det er menneskeskapt eller ei. Hadde det vært en så sterk opposisjon innenfor forskningen så hadde jo flere enn 0,7% forkastet AGW eksplisitt – det ville jo tross alt vært det viktige de mente de hadde å tilføye forskningen.

      At du kan basere hele din virkelighetsforståelse på en slik minoritet minner meg svært om antivaxxer bevegelsen også – eller de som fremdeles benekter at røyking øker sjansen for kreft. Man hadde da ikke gått til en doktor og bedt om behandling hvis han ikke forholdt seg til legevitenskapelig konsensus – det er jo det samme som å gå til en kvakksalver.

     • arth2013 · desember 16, 2016

      Men 66,7 % snakker om global climate change og global warming. At de ikke nevner AGW betyr ikke at de kan avskrives når det gjelder konsensus mht. AGW, tvert imot. De 32% du snakker om blir små når det er 31000 som har klart tatt avstand fra AGW. Dessuten så er poenget mitt at, konsensus, er ikke bevis for noe som helst. INGEN har vitenskapelig verifisert at den eventuelt lille globale oppvarmingen er menneskeskapt. Derimot har man påvist at det er en årsaksammenheng mellom solens innstråling og mengden CO2 i atmosfæren.

     • John Christian Lønningdal · desember 16, 2016

      Du mener de 31000 som hadde en i fra Spice Girls og fra Star Wars på listen. Lol.

      Du kan ikke komme å argumentere mot konsensus med noe som er det absolutte motsatte av konsensus, en undersøkelse som skulle reflektere meningen av folk som ikke har noe som helst erfaring på fagfeltet. I tillegg har de jo ikke offentliggjort hva utvalget deres faktisk var så de har jo ikke fulgt noe som helst vitenskapelig metode.

      Man kan lett gå rundt på gaten å høste mening om noe, men det er bare mening, og ikke vitenskap. Cook sin paper er vitenskap, basert på søk i vitenskapelige papers og representerer derfor konsensus blant de som faktisk vet hva de snakker om.

     • arth2013 · desember 16, 2016

      Kjære vakr vene, når 31000 forskere sier at hypotesen (myten) er feil så er det en bra konsensus om det! Mye bedre enn de 3000 som sier at myten ikke er en myte. Det du må ha med deg er at dette er konsensus eller mot-konsensus omnoe som ikke er vitenskapeluig verifisert. Heretter synes jeg du skal komme opp med den manglende verifiseringen eller holde kjeft! (Unnskyld språket, man blir så lett revet med i den sprpkbruken som føres i denne tråden.)
      Realist og nordlending med lisens til et sterkt språk!

     • Johan Morten Nome · desember 15, 2016

      Når folk stadig kommer trekkende med det idiotisk «97% consensus» faller interessen hos meg til å diskutere saklig, da er vedkommende så tett i pappen at det er for sent å prøve å overbevise personen om sin totale villfarelse…

     • John Christian Lønningdal · desember 16, 2016

      Les heller forskningen deres, som er forøvrig peer-reviewed og godtatt som god og et statistisk signifikant resultat:

      http://theconsensusproject.com/

      Du kan faktisk selv gjennomføre samme undersøkelse hvis du mener de har trikset med tallene (noe som aldri ville kommet gjennom peer-review uansett).

     • arth2013 · desember 15, 2016

      Du må lese det som står i min link. Der annalyseres fakta fra Cook og Co. om konsensus OG hvis du tenker selv så forstår du at konsensusi seg selv ikke beviser en døyt. Man bestemmer seg ikke om at hva som skal være rett og hva som skal være galt. Det må en bevisførsel til og konsensus er ikke bevisførsel. Les linken http://myklima.net/KonsensusCook.html

   • Georg · desember 16, 2016

    Du forsøker hele tiden å styrke etoset ditt men pene ord og påstander. Desverre for deg virker ikke dette til din fordel i det ethvert oppegående menneske kan se rett gjennom de falske påstandene dine. Fint at du har forsøkt å sette deg inn i termodynamikk, men du har visst mistolket de mest basale delene av varmelæren.
    Argumentene dine er invalide som resultat av seg selv. Vitenskapen forsøker hele tiden å være mest mulig korrekt uten å påstå alt for mye. Du kan bare ikke avfeie en av tidenes mest dokumenterte teorier ved å bruke «vitenskap» som argument, når du selv påstår at vitenskapen ikke kan bevise noe. Skal man stille slike eksistensielle spørsmål kan du først spørre deg selv om hvorfor du i det hele tatt gidder å være kjærringa mot strømmen. I ditt univers kan man selvfølgelig ikke påvise drivhuseffekten i og med at du ikke engang kan påvise din egen eksistens.
    Logikken og retorikken din hører ikke hjemme i en forsøkt saklig debatt basert på fakta. Det er uansett ikke slik at man kan si at noe ikke fins fordi ikke alle er enige om det. I en slik sak med så utrolige mange bevis på at global oppvarming er en realitet, er det faktisk du og dere som må motbevise den allment aksepterte teorien. DET er den vitenskapelige metoden. Og for å gjøre det må dere gå rimelig mer kraftig til verks for å klare.
    Bare for å bestride en siste påstand, så vil jeg legge til at grunnen til at det itterativt ikke alltid nevnes spesifikt i annenhver setning av bl.a. FNs klimapanels samlede forskning at man annerkjenner menneskeskapt drivhuseffekt, er nok fordi de fleste akademikere (som ikke er kjøpt og betalt av exxon o.l.) tar klimaproblemet som den største selvfølge. Jeg synes det er utrolig at det fortsatt er så stor grad av uvitenhet blant oss om miljø til tross for enorm kunnskapsdeling. Det er også trist at folk sitter hjemme og finner på argumenter mot en sak bare for å skape politisk uenighet om noe, bare for å utnytte det for å oppnå dine egne egoistiske mål som billigere bensin. Jeg vedder på at de fleste av kritikerne egentlig ikke mener alt dere sier – for hvordan kan dere? Påstandene er bare helt trukket ut av det BLÅ (ja, jeg mener populisme).
    Uansett om du ikke tror det blir varmere, skjønner jeg ikke at du har samvittighet til å ytterligere forurense den vakre kloden vår. Vi lever i en tid hvor det er mer søppel i havet enn fisk. Byene våre er grå av eksos og asfaltstøv og snart ender vi opp som i Asia, hvor man må bruke gassmasker i byene for å ikke dø en tidlig død av respatoriske årsaker. Så vær vennlig og ikke vær et miljøsvin. Takk for meg.

    • arth2013 · desember 16, 2016

     Kanskje du nå kunne røpe ditt virkelige navn?

     • Carbomontanus · desember 17, 2016

      Til alle inklusive Samset

      La meg forklare noe som er elementært for mange av oss men som vi ser et korpsmedlemm blånekte for av politisk religiøst fanatiske, ganske besatte årsaker. Og harassemang rasedisktiminerer oss «bli voksen! og «grow up» og alt det der. Slik er de antagelig selv blitt tatt og voldtatt flatbanket og forkvaklet og vinklet til klassekampen reloigionskrigen mot naturfagene og de tekniske fag før de fikk sukk for seg. Det ligger i anstalt og kadreskolen befals-skole-bakgrunnen førerlinja lukket studium.

      Tenk dere ei kobberplate så lang som så og ca en håndsbredd i bredden.

      I midten skrur vi fast en diger krafttransistor T1 med plata som heat sink, som varmekilde i plata. Der kan vi enkelt ved å variere strømmen, variere varme-effekten til plata.

      Så legger vi plata vannrett med minst mulig kontakttil underlaget , på 2 kniver eller 4 spiker i bordet for eksempel eller henger oppi hjørnene i tynn hyssing. Dette vil luftkjøles, og vi antar jevn værelsestemperatur. Så kan vi også male det hele svart og forvisse oss med thermocamera, men det holder bare å kjenne med fingrene tenker jeg. Og dette er hvordan vitenskapen tenker og arbeider.

      Så skrur vi på passe varme, la oss si 60 watt i T1 og venter til det er temperaturlikevekt. Og kjenner forsiktig etter med finga. Det er ikke tvil om hvordan det står til. Den er kaldest i endene og heitest i T1.

      Men så tar vi og kjøler den ene enden med is eller med tørris eller flytende nitrogen. Endog fjolset og trollet vil da godta at det vil belaste varmen i T1 ekstra i tillegg til luftkjølingen, så temperaturen i T1 vil synke endel. Og vi kan jo ha dråper med stearin bortover så vi også kan se det.

      Dette er jo rutine i kobberslageriet og laboratoriet, der hvor heller voksne folk holder til. Slik regulerte gløgge personligheter varme og temperatur på innsiktsfull og kyndig vis allerede i stenalderen og den var lang.

      Men så slutter vi å kjøle. Temperaturen i T1 vil da stige langsomt tilbake igjen til der den var. Så langt følger fjolset og trollet sikkert med.

      Men tenk motsatt, så tar vi heller og varmer litt ute i enden. Vi kan for eksempel ha en transistor T2 til i plata der ute men ikke la den varme på langt nær så meget som i T1. vi kjører på med 20-30 watt i T2 og vil da kunne garantere at ved likevekt så har T2 en lavere temperatur enn T1.

      Men hva med temperaturen i T1, der vil det nemlig uvegerlig stige opp litt om vi setter på en svakere ekstravarme utenfra, og der rakner det for fjolset. Det strider mot veaaaaa- taket i Partiet.

      Fjolset har nemlig tatt seg politisk religiøst både F… og meget sterk medisin på at «Naaaaai- faaaen ikke,… for det er «umogeleg» og imot «naturlovane..!» (Hvor trollet har lært seg glosene) fordi varmen kan ikke gå fra et kaldere til et varmere sted..Annen hovedsetning smil smil!

      og slå om seg med «vitenskapen » sin og trakassere oss og be oss heller om å bli voksne. Og begrunne dette ved en serie nettsteder og doktriner..

      Men den voksa der må jo være allll- vårrrrrlig ødelagt og skadd i utgangspunktet, siden det er den strengt forbudt å innse noe så vanlig og elementært.

      Det er ikke noe dis- continuum i feltet for varmen som gjør at den butter og stopper og anihileres og drives tilbake- preller av,..når en varmebølge kommer inn i det felt med høyere temperatur enn den selv har. Den beveger seg suverent og helt uaffisert videre og superponerer ganske enkelt. Som også med lyd og lys og med radiobølger.

      Det er sånn vi blant oppnår lodde og sveisetemperatur i et større arbeidsstykke, i det kritiske punkt der det må smelte og lodde, når loddebolten eller sveiseflammen er for svak. Da kan vi «hjelpe»- varmer det litt fra siden og fra en lavere temperatur og denne kaldere side- vame vil uvegerlig krype hen til og heve stedet med feltets høyeste temperatur ens et hakk til så det smelter og lodder.

      Det er grusom men sant, og virkelig oppsiktsvekkende at folk kan være så besatt fanatiske og forbasket på et så trivielt punkt..

      Den keiseren der har nok ikke noen klær på seg.

      Sånt må en også passe på i maskinen og på printkortet. Vi har et varmeste sted med heat sink og det må kjøles utover i feltet. Men sette vi så på flere lavere og ekstra varmer utover i det feltet, så hever det temperaturen og så svir det seg i midten, der det er aller varmest og mest kritisk og på nippet fra før.

      Vi bruker samme prinsipp f. eks i en keramikk- ovn eller bakerovn. Om vi der isolerer bedre så vi ikke «taper varmen», så kan vi også skru ned fuelinga og varmen i watt på det heiteste sted der det er mest om å gjøre og allikevel holde tempen. Og om vi setter opp perifere glødetrådselementer i periferien, som belaster lysnettet i watt, eller murer opp med ildfast og porøs terracotta som leder dårlig men som blir rødglødende og varmer tilbake i feltet,…. det er hipp som happ.

      Likeså kan vi holde koken i kulda og spise mindre brød og smult og fuel og slå mindre floke, om vi heller tar på oss en genser og anorakk eller en god pels i kulda. Da kan vi heller slappe av.

      Man er åpenbart også fremmedkulturell til prosesser av typen AB og det er ille.

      Der A produserer B, men B produserer samtidig A, og det går samtidig begge veier. De kjennes ved at tar vi vekk B så vil også A synke hen og forsvinne. Og omvendt tar vi vekk A, så vil B synke hen og forsvinne. Men øker vi B så øker likeså A proporsjonalt, og omvendt.

      Dette er karakteristisk for alle kjemiske og thermiske prosesser. De er ikke som et tog på en skinne som skyver imot og hindrer det motgående tog eller den motgående strøm. En thermisk eller kjemisk likevekt som tilsynelatende står ubevegelig stille, den flimrer i virkdeligheten fof full fart begge veier og heller uhindret av motgående trafikk. Alene feltets ledningsevne avgjør.

      Dette skyldes at varmen er jo ikke en gass eller et vann eller et materielt stofflig tog, men en bevegelse i feltet og materien som selv ikke er stofflig. (men energisk).

      Her blant annet er klimasurrealismen demonstrativt og dypt ukvalifisert og på trynet i fysikalsk kjemi og i material og energetikk- fagene.

     • arth2013 · desember 18, 2016

      Er det ikke perpetum mobile du beskriver?

 7. Einar Th. Jonsson · desember 14, 2016

  Punkt1) Feil. Jorden har blitt 0,8 grader varmere siden utgangen av den lille istiden.
  Punkt2) Feil. Samset blander korrelasjon og kasualitet.
  Punkt3) Feil, samme som ovenfor. Pluss: Det finnes ikke bevis for at CO2 sin klimasensivitet er positiv.
  Punkt4) Feil. ARGO-målinger sier at havet blir kaldere, Satelittmålinger forteller oss at jordens globale temperatur ikke har blitt varmere enn f.eks. 1997. Isen i Antarktis har aldri vært større enn nå, ifølge NASA
  Punkt5) Feil. Kommer av tankefeil. Samset tror at CO2 sin klimasensivitet er positiv.
  Punkt6) Feil. Jorden har hatt veldig mange perioder med varmere vær enn nå. F.eks var det 2 gr. C varmere i middelaldren enn i den lille istiden. Og nå har vi en temperatur som er 1,2 gr. kaldere enn middelaldren. Samset benytter seg av et falskt «argument» når han skiller mellom «lokal» og «global».
  Punkt7) Feil påstander før avslutningen, som er riktig. Klimaendringer skaper alltid nye situasjoner. Det gjelder å tilpasse seg disse. Den lille istiden ga menneskene «ekstremregn» grunnet at det regner mer når været blir kjøligere.
  Punkt8) Feil. Det er kun naturlige variasjoner som har bragt jorden inn og ut av istider.
  Punkt9)Riktig. Kullkraftverk bidrar til kjøligere vær lokalt. Samset og resten av klimahysterikerne ønsker kaldere vær. Da bør de advokere for at jorden for langt flere kullkraftverk rundt omkring på kloden.
  Punkt10)Feil. Et kjøligere klima er mye verre for oss mennesker, dyr og planter enn et litt varmere klima enn det vi har i dag. Dessverre så kan vi ikke skape et varmere klima, kun kjøligere, som beskrevet i punkt 9.
  Like · Reply · 24 · 3 hrs

  • Carbomontanus · desember 14, 2016

   Huff!

  • John Christian Lønningdal · desember 14, 2016

   Her var det mye rart gitt.

   Punkt 1) Den lille istid var forårsaket av økt vulkansk aktivitet og var dermed et midlertidig fenomen. Om vi snakker om 0.8C eller 0.9C spiller liten rolle. Saken er at majoriteten av oppvarmingen er skjedd
   faktisk de siste 50 år. Noe som da klart henger sammen med økte CO2 konsentrasjoner. Man bør bite merke ved at når Charles David Keeling begynte å måle CO2 nivået i 1958 så var den bare på 315ppm, som bare er ca 35ppm høyere en pre-industriell tid. Til kontrast er nivået nå 400ppm som er 120ppm mer enn preindustriell tid. Det vil ta tid før jorden er ved noe ekvilibrium med tanke på innkommende og utgående energi.

   Punkt 2) Det er en klar fysisk kausalitet at når mengden drivhusgasser øker så vil en økt mengde masse absorbere og avgi langbølgestrålinger. Dette er er jo grunnprinsippet i teorien om drivhusgasser og er lett å bevise i et enkelt eksperiment (f.eks. med et IR kamera, sjekk youtube, finnes flere videoer der som viser dette). Korrelasjonen er da målingen av økt global temperatur som samsvarer med økte mengder CO2 selv om disse har en forsinket effekt, CO2 øker bare jordens evne til å sende energi tilbake til jordoverflaten for en ny runde. Resultatet er økt mengde energi totalt over tid. Jorden er enda ikke i ekvilibrium i forhold til den nye mengden CO2 så fysikkens lover vil forvente at temperaturen øker selv om vi stoppet alle utslipp i dag også. Helt til ekvilibrium er nådd, dvs mengden energi som forlater jorden er lik den som kommer inn.

   Punkt 3) Drivhuseffekten er lett å bevise i et enkelt eksperiment. Den baseres på elementær fysikk om hvordan energi taes opp i masse og avgies som langbølge stråling. Alt rundt oss gjør dette bortsett fra så og si «transperente» grunnstoff som oksygen og nitrogen. Igjen alt er lett å teste i et lab eksperiment. Og fysikken har da presise termokjemiske tall for hvert molekyl i dag. Du kan ikke fornekte CO2 molekylets egenskaper men samtidig akseptere at de er korrekte i andre ting som også tar opp energi og stråler det ut. I så fall fornekter man vitenskap på generelt grunnlag.

   Punkt 4) Isen i Antarktis er faktisk i en rekord minimum for øyeblikket. I Arktis også. Men man må skille på havis i Antarktisk vs Arktis. Hver varmeperiode så smelter nesten så og si all is i Antarktis (en slags reset), mens i Arktis har flerårsis en svært viktig funksjon for hvordan neste smeltesesong vil utarte seg. Ting tyder på at vi får en rekordminimum i 2017 som slår den i 2012. Trenden i Arktis er likevel ned. Om man skal se på Antarktisk bør man heller bekymre seg for massetapet av landisen selv om det er hovedsaklig Grønland som opplever de største tapene i dag.

   Når det gjelde havene så er viktigste mål på mengden energi i havene havnivåstigningen da minst halvparten av den er fra termisk ekspansjon. Varmt vann tar mer plass. Alle indikatorer der er stadig økende havnivå, da faktisk 90% av all energien havner i vannet først (og får en sjanse til å forlate i stort mengde når vi har havstrøm fenomen som El Nino).

   Punkt 5) CO2 er en drivhusgass, det er bevist (faktisk for 150 år siden), så det er ingen tankefeil, men premisset for hele forståelsen av global oppvarming. Man må først forstå drivhuseffekten og hvor viktig den er for at jorden ikke fryser til en isball før man kan argumentere noe som helst for og mot klimaendringer. Her er vel Samset ganske presis.

   Punkt 6) Samset presiserer at middelalder varmen er et lokalt fenomen. Det er gjort massevis av proxy målinger over mange steder på kloden som viser at dette var lokalt for nord-Europa, mest sannsynlig pga havstrømmer som brakte mye varmt vann opp i våre strøk. Når man snakker om historisk varme, så var jorden en glødene lavakule engang også, det betyr ikke at vi som mennesker (og vår sivilisasjon) er noe bedre tilpasset en global oppvarming. Det er en «red herring» som det heter.

   Punkt 7) Klimaendringer er vanskeligere å tilpasse seg nå enn for 100 år siden, rett og slett fordi det er flere munner å mette. Samset peker tydelig på hovedproblemet at vårt jordbruk er etablert i et stabilt klima rent temperaturmessig (selv om det har vært en del store naturlige endringer i midtøsten i løpet av denne perioden). Faktisk er problemet et biologisk tilpasningsproblem også da plantene er gjennom seleksjon valgt ut til å være optimal i et bestemt klima. Dette er en av grunnene til at vi bruker genmanipulasjon nå for å skape bedre arter av essensielle matsorter som skal kunne tåle større klimaendringer. Spørsmålet er om vi får tilpasset oss fort nok, og om alle får tilgang til disse sortene fort nok. Når det gjelder hva type tilpasning så er det jo allerede klart for forsikringsbransjen at vi står ovenfor et stort problem, da spesielt ekstremvær i form av kraftig nedbør (noe som også er fullt ut målbart og i henhold til fysikkens lover, varmere klode betyr mer vanndamp). I Norge har vi klart registrert en økning i ekstrem nedbør og dette er en ekstra kostnad for samfunnet. På sikt vil havnivåstigning bli et ekstremt dyrt problem da majoriteten av mennesker på jorden bor nært havet.

   Punkt 8) Samset nevner ikke istidene. Det er klart de er forårsaket av naturlige ting, nærmere bestemt Milankovitch syklusene. Men det er ikke disse syklusene som er årsaken til at jorden nå absorberer større mengder energi for mengden energi som kommer inn fra solen er tilnærmet uendret de siste 100 årene. Faktisk er Milankovitch syklusene mot nedkjøling, og var det i 8000 år inntil den industrielle tid startet – da jorden egentlig var på en mange titusener år ferd mot en ny istid. Det Samset mener med avsnittet sitt er at man kan ikke se på kortsiktige endringer som f.eks. dette evinnelige maset om «no warming in X years» som mange motstandere til stadig tar opp. Naturlige endringer skjer på toppen av det fysiske fundamentet som klimaet har, og det er for tiden en økt evne til at energien som treffer jorden blir holdt igjen lengre og på den måten bygger opp den totale energimengden. Det er da en økning i CO2 som er årsaken til denne endringen som er «signalet/klimaet» under «støyen/været»

   Punkt 9) Kullkraft bidrar ikke bare til kaldere vær lokalt men har klart utslag i globale temperaturer også. Bare se hvordan utbruddet av Pinatubo i 1991 hadde en klar global nedkjølende effekt. Når mye areosoler kommer høyt nok i atmosfæren så kan de ha effekt i flere år. I motsetning har CO2 effekt i mange tiår før det får sjansen til å bli vasket ut.

   Punkt 10) Poenget er vel ikke å velge om vi vil ha kjøligere eller varmere – det må vel være at vi hadde det bra når vi bygget opp vår sivilisasjon og at en endring i begge retninger er svært skadelig. Med business as usual scenario så vil jo majoriteten av landene langs ekvator og til og med rundt middelhavet være ubeboelig i 2100. For ikke å snakke om at alle byene vil slite med minst 1 meter havnivåstigning (her er det mye ny forskning som vil vise om massetap er eksponensiell i Arktis og Antarktis).

 8. Johan Morten Nome · desember 14, 2016

  Å ta Samsets ord om klimaendringer for god fisk er som å spørre Paven om Gud finnes… det er vel knapt noen i dette landet som er mer klimareligiøs enn han. 0,8 grader varmere på 150 år, med ukjent feilmargin, med ukjent grad av naturlige årsaker, er ikke verdt mye. De 150 årene som gikk før den nevnte periode hadde sikkert samme grad av «voldsom» oppvarming den også. Å hardnakket påstå at det «aldri» har vært varmere er vås og forbannet sprøyt, i vikingtiden var det opptil 2 grader varmere enn i dag på den nordlige halvkule. Faktum er at vi er inne i jordklodens kanskje mest stabile klimaperiode, selv Samset er enig i at det ikke har vært signifikant målbar temperaturøkning på de siste 20 årene, selv om han velger å kalle det for en «interessant pause» i den globale oppvarmingen. Nå når effekten etter El Nino har lagt seg stuper temperaturene ned til en hel grad under der de lå før fenomenet startet, det er interessant for alle utenom de mest klimareligiøse. Merkelig nok snakkes det utelukkende om de stedene det har blitt litt mildere mens alle plassene det har blitt kaldere ties i hjel og underslås. Det snør i ørkenområder og folk og fe dør som fluer i Peru pga sprengkulde. Ja, det har blitt litt varmere på den nordlige halvkule, noe som sannsynligvis skyldes lav solaktivitet og endret jordklodehelning rundt aksen. Til slutt vil jeg peke på denne fetischen med CO2: denne naturgassen har for lavt nivå til å utgjøre en trussel mot mennesker, faktisk har gjennomsnittlig CO2-nivå de siste 500 millioner år vært 0,27% mot rekordlave 0,04% i dag, noe som betyr at enkelte trær og planter som fødtes for lenge siden mer eller mindre sulter i hjel i mangel på CO2. Denne naturgassen har heller ikke egenskaper til å generere varme (bevist av bl. a. Cern, som Norge sponer med over en kvart milliard kroner i år). Det som faktisk er bevist uten tvil er at CO2 IKKE genererer varme men at det derimot er varme som driver CO2, hele historien om høna og egget igjen. Å fortsette å skylde på CO2 som «samfunnsfiende nr 1» er like useriøst som å sikte en kniv for drap…

  • Carbomontanus · desember 14, 2016

   Til alle
   Dette her er jo klart klima- religiøst.

   • jcl64 · desember 14, 2016

    Hehe, det har du rett i. Mange «klimarealister» ser ut til å «tro» (ref religion) mye rart uten å ha noe fysisk/vitenskapelig forklaring. F.eks sliter de alltid med å forklare hvor den ekstra energien i klimasystemet kommer fra uten å rote seg bort i at det er «ukjente» faktorer – altså en slags gud eller noe som zapper klimasystemet. 🙂

 9. Arne Hansen · desember 14, 2016

  Faktum #10: Vi kommer oss igjennom dette.
  Jeg er beroliget. Vi har fått et ‘men’, vi kommer gjennom dette…..
  Er det mulig, med bakgrunn i de ’10 fakta’ og en klimaaktiv menighet, å skaffe seg et stabilt utkomme?
  Hvem kan tenkes å tape økonomisk/politisk i møte med klimaskeptikere?
  Hvem har sugerør ned i statskassene ‘world wide’?
  Det kan være klokt å søke i pengestrømmen.

  • jcl64 · desember 14, 2016

   Du mener vitenskapsfolk har mer å tape enn jordens oljeselskap?

   • Johan Morten Nome · desember 14, 2016

    Hvem har mest å tape? Vel, nå brukes 5 milliarder dollar daglig i klimakriseindustrien… follow the Money…

    • John Christian Lønningdal · desember 14, 2016

     Hva legger du i klimakriseindustrien? Utbygging av all fornybar energi også? Utfasing av fossile kjøretøy til fordel for elektriske biler? (så vi kan i det minste sentralisere utslippet) Er det de som bygger fornybar energi og elektriske biler som sponser forskningen mener du?

  • Johan Morten Nome · desember 14, 2016

   Vås, det er vel ingen som taper på å stille spørsmålstegn ved forskning som strider mot naturens lover? Det er da så langt ikke presentert ett eneste empirisk bevis på at vi mennesker påvirker de enorme selvregulerende prosessene som inngår i klimaet? Prosessene er så mange og innviklede at ingen så langt har klart å presentere klimamodeller som er troverdige. Klimapanelet meldte i sin siste rapport at 111 av 114 klimamodeller hadde bommet… da tror jeg ikke de tre siste er særlig troverdige heller. En helt annen ting er at vi er inne i en stabil klimaperiode med liten eller ingen oppvarming og både russiske og engelske forskere mener vi beveger oss inn i en ny liten istid om ikke lenge, det blir interessant å se hva Samset og hans klimareligiøse sjarlataner finner på å si da…

   • John Christian Lønningdal · desember 14, 2016

    Hva vet du om naturens lover? Hvem definerer disse? Må bare vite om du har et religiøst utgangspunkt eller om du faktisk mener den samme «naturens lover» som vi bruker for å lage iPhones og all annen teknologi også. Eller følger denne vitenskapen en annet sett «naturens lover»?

    • Johan Morten Nome · desember 14, 2016

     Gidder ikke diskutere på det nivået, naturens lover er akkurat det som ligger i ordet, det går ikke an å redefinere dem for å få klimapolitikken til å passe med teoriene som florerer.

   • John Christian Lønningdal · desember 14, 2016

    Forøvrig vil jeg helle meg til at f.eks. en instutisjon som NASA kjenner naturens lover ganske godt da de faktisk bruker den til alle de teknologiske fremskritt i romforskning f.eks. NASA er ganske presise i hva de mener om klimaendringer i hvertfall. Og alt du sier stemmer jo ikke i henhold til de NASA sine egne målinger viser om planetens tilstand (og ikke minst vitenskapen som definerer hvordan en planet kan bære liv, hvor drivhuseffekten er en essensiell ingrediens). Så gi meg en god grunn til å ta det du sier som «god fisk»? Er det bare noe du tror? Er vi på samme planet?

    http://climate.nasa.gov/

    • Johan Morten Nome · desember 14, 2016

     NASA har mistet mye respekt etter at de begynte å surre med klimaforskning, spesielt ille var det da det ble påvist at de gikk tilbake og endret gamle temperaturmålinger for å få dagens temperaturer til å se verre ut enn sannheten. Hvis det er CO2 du viser til med drivhuseffekten din så har den lite eller ingenting med den å gjøre, til det er det for lave verdier av CO2 i luften og den har ikke energi til å generere varme. Drivhuseffekten styres hovedsakelig av vanndamp og solenergi, iblandet tilbakestråling og selvsagt en del andre selvregulerende prosesser. CO2 er en tung kaldgass og det er bare 0,04% av den i atmosfæren. Dette vet du sikkert fra før hvis du har fullført ungdomsskolen

     • Carbomontanus · desember 15, 2016

      Her er å nevne at Lyndon Johnson, (en slugger og demagog av format i kongressen), holdt foredrag om NASA og Apolloprosjektet i Aulaen 1963. Og slo tungt maktfullt på nettop med atmosfæreforskning og geofysisk forskning. «Does it have a meaning that we may be able to foresee the weather not only for the NeXT days, but also for the Next coming weeks and monts even for the Next coming years?»

      Denne Johnson var talsmann og advokat for Roger Revelle og Keeling og The UN international geophysical year 1958.

      Hva NASA GISS og en James Hansen så har gjort senere er rett i samsvar med Johnsons offisielle begreper og planer allerede fra 63. Det var et ofisielt og viktig formål med NASA slik det ble begrunnet for kongressen og slett intet nyere påfunn.

     • John Christian Lønningdal · desember 15, 2016

      NASA har mistet mye respekt hos deg og dine likesinnede kanskje, men for folk innenfor vitenskap og forskning er NASA en fantastisk organisasjon som har gitt oss mye ny kunnskap om den viktigste planeten i solsystemet, nemlig jorden. Du bør lese litt om «the overview effect» også når du først undersøker NASA og hva de fleste astronauter opplever. Endringer på jorden kan ikke bare observeres gjennom økt temperatur, hele den biologiske «klokken» har forandret seg betydelig de siste tiårene.

      Ellers var det mye rart igjen om drivhusgasser. CO2 har termokjemiske egenskaper og dermed absorberer det energi og avgir det igjen – noe går mot rommet og noe går ned igjen mot jorden – mer er det ikke nødvendig å forstå om drivhusgasser. Vanndamp er også en kraftig drivhusgass men er en funksjon av temperatur så det virker som en kortvarig feedback-mekanisme på lokale temperaturvariasjoner.

      Når det gjelder mengden CO2, så trengs det ikke mye bly for å gjøre et menneske alvorlig syk/død heller. Det handler ikke om mengden, da drivhuseffekten er langvarig siden CO2et henger i atmofæren svært lenge. Man bør også bite merke ved at relativ prosent foranding er viktig! Preindustriell tid hadde bare 280ppm – mens vi nå har 400ppm – en 40% økning allerede. Det er jo nettopp derfor vi har registrert en kraftig økning av den globale temperaturen de siste 50 årene.

     • Johan Morten Nome · desember 15, 2016

      «CO2 henger i atmosfæren lenge…»??? CO2 er tyngre enn luft, naturligvis fordi grønne planter befinner seg nede ved bakken, naturgassen «henger ikke i luften», den binder seg til biomasse og/eller havvann i løpet av en maksimumsperiode på et par/tre uker. CO2 har kanskje termokjemiske egenskaper men i så små konsentrasjoner som den nå har er den en ubetydelig klimagass uten noe som helst betydning for temperatur

     • John Christian Lønningdal · desember 16, 2016

      CO2 forsvinner etter 3 uker?!? Da må du pent forklare denne da.

      https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

     • Carbomontanus · desember 16, 2016

      @ Samset & al

      Meine Damen und Herren:

      Nå dumpet det inn i mailboksen min fra CICERO, magasinet KLIMA, at Samset driver med Tordenskjolds soldater og begår faglige lån. Akkurat samme foredrag som han har ført her, kom også fra CICERO på «KLIMA»

      Da er det vel en Preseteris, Samset. Det er lærebok- messig eller forbilledlig og bør være ment å skulle være det. Men han får da ikke hele æren. Han har sikkert hatt sine gode hjelpere også.

      La meg så ta opp og forklare noe som har vært min misjon og kjepphest og hvor trollene og dilettantene håner og flåser og sverter og forbanner og påstår at jeg misakter naturlovene og har funnet opp perpetuum mobile, smil smil og så følger skriftens bokstav de har pugget «Annen hovedsetning»

      Og hvor jeg peker ut og navgir 3 store navn, troll, fjols og bedragere.

      1, Joseph Postma PSI Scientific Internatrional
      2,»Dipl Ing» Heinz Thieme og
      3, den norske «Siv,Ing» Petter Tuvnes.

      Og siterer fra Otto Øgrim Størrelser enheter og symboler i fysikken Universitetsforlaget 1962

      «Q Varme J varmemengde (heat, quantity of heat) Varme er energi som transporteres fra et system til et annet når transporten skyldes en temperaturgradient»

      Dette later til å være Ludwig Bolzmanns definisjon, men er ikke heldekkende og synes ikke alltid å gjelde varme som transporteres innenfor et system som f. eks på et printkort eller i et værelse eller i en ovn eller en maskin. Der er det nemlig velkjent at vi kan finne eller få til en lokal senking av entropi (Q/T) men helhetsentropien vil uvegerlig alltid måtte øke. Roy Spencer har refset og belært sine venner surrealistene om dette.

      Så belærte salig Ormestad (han på roterommet) en gang at med varme, så mener fysikerne noe vi måler i watt, og som konkret eksempel at det brenner i ommen, det er en «varme» inni ommen, og ommen varmer, sa Ormestad og viste med hendene..

      Og dette er så blitt mitt begrep. Vi kjenner på motoren og på elektronikken med hendene om det varmer som det skal.

      Det er da videre en varme i maskinen, maskinvarmen, og motstanden eller transistoren på printkortet omtaler vi rett og slett som «en varme» og peker konkret på den, som vi da må passe på og gjøre noe med. Og hva vi drøfter der er noe vi drøfter i watt. Men lar vi den virke i tiden og ganger med tid så får vi kilowattimer, størrelsen Q eller J ovenfor.

      Orginalt blev det definert på fransk av Lavoisier & frue. Chaleur er varme, hva vi således kjenner etter med hendene eller på fjeset,….(hvor vi er særlig IR- følsomme) og ææææ caloriøøøø på fransk er varmemengde.

      Som er hva som koster penger enventuelt skjorta. Det koster køl og koks eventuelt ved eller parrafin i ommen. Men som også kan være ille å bli kvitt. (eks. hvordan å bli kvitt kalorier)

      Og bare så begrepene demrer, vi kaller også en loddebolt, en kokeplate, et bål, en uranmile, og sola, og der det åpenbart er en bakkevarme og jordvarme, eller en sveiseflamme, ofte bare som «en varme…» ganske enkelt.
      Det er Ormestads og min definisjon.

      Fjolsene trollene og misjonærene, KADRENE, får nå ha seg hen på gangen eller på aspirantbenken, det følgende er mer for oss voksne og annnn- svarrrrrlige.

      Til førstegraden i universitetskjemi forskjellig fra Partiskole fagskole særskole, lærte vi om massevirkningsloven, som er helt nødvendig for forståelsen av kjemiske reaksjoner. A blir til B, men samtidig så blir også B til A, og resutlatet eller effekten er heller balansen av dette. Jeg forsto det og tok det med en gang, idet man skal ha lært om brownske bevegelser og thermisk flimmer og tenker seg en maurvei der trafikken samtidig går begge veier. Trafikken den ene vei hindrer da ikke eller blokkerer for og mot- sier eller skyver tilbake trafikken den annen vei.

      Dette grunnleggende begrep har ikke alle trenet, og da kan man ratt bli klimasurrealist og trolle og fjolle og dikte og tryne og falske som en Postma eller en Obergenosse Thieme fra jernbanen i det gamle Leipzig. (teknisk assessor utem Mittlere Reife i fysikk og kjemi kun partiets befals og krigsskole. Hamlende opp med Dipl.Ing Prestedattera Merkel i fysikalsk kjemi fra Plancinstituttet og kallende prestedattera med skjellsordet «Religion smil smil » (fra STAZI- DDR, hvor merkelappen «Religion.. smil smil» var ensbetydende med karakterdrap, svartelisting og stoppede karriærer). Det var nemlig egen videregående ingeniørlinje på Arbeiter und Bauernfakultät i Greifswald nu nedlagt. En teknisk assessor derfra hadde å måtte forklare hvorfor toget var gått av skinnene, når samtlige i nøkkelrollene var plantet der av Partiet og derfor immune, og var snyden fulle på jobben av den årsak. Noe som ved togulykkene sikkert krevde sitt treaaaaa- nede og autoritære spinndoktori, sitt qvasi- vitenskapelige qvakk- salveri, i svøp av sin konsekvente og trofaste, dia- lektiske materialisme.)

      «Naturlovane- gasslovane 1.6% av atmosfæreeffekten…. fysisk umogeleg……» er den nord- germanske variant, glose- rett oversatt fra skriftene Upstairs ved jernbanen i det gamle Leipzig.

      Eller «Siv.Ing» Petter Tuvnes neppe med lovlig diplom fra noe seriøst lærested han heller.

      Men Samset,………. dette Postmabegrepet Thieme- begrepet Tuvnes og arth2013- begrepet synes diktet og forfattet sammen med den «thermodynamiske» lapse- rate- modell der Atmosphärischer Gegenschein og energetikken i samme benektes for med begrunnelsen at det strider mot annen hovedsetning. Og for å bestride og få vekk James Hansens tydning av temperaturene på Venus.

      Men for meg som kjenner thermisk stråling og diffusjon og videre radio og lydbølger som superponerer og som kan gå begge veier og danne opphopninger og stående klangfigurer lokale svingninger med adskillig høyere swing og amplityde enn kildene og som oppstår ved reflekterende randbetingelser, så er dette nærmest barnemat og selvfølgeligheter,……..

      ……… og alternativene klart et religiøst militant spinndoktori og QVAKK- salveri for å ned- kjempe James Hansen.

      Man kommer bort i det stadig vekk, ved gasstrykk og osmotisk trykk og kjemiske aktiviteter og hydraulisk trykk som virker alle veier og ikke som en faststofflig klassisk mekanisk bulldozer som skyver og trykker bare en vei.

      Eller den røde arme på geledd skulder ved skulder holdende hender og kyssende på munnene talende med en stemme med en felles og conjugert vilje…. ensrettet…., som rykker frem på bred front og som skyver alle latterlige og svakere trykk og armeer og virkninger tilbake i feltet og av skinnene..

      Slik er Postma- Thieme- Tuvnes og arth2013- doktrinene eller religionen, veaaaaa- taket, skriftens bokstav, eller Modellen,…. skal vi vite. Den er klart esoterisk politisk religiøst forankret vinklet og trenet i marsj i sluttet ensrettet orden. Og ment til misjonsbruk.

      Pass på en ting til Samset. På fransk så trodde man at varmen le chaleur…..var en slags gass hvor Gass er etymologisk CHAOS, og materiell atomistisk. Fordi varmens ledning og utbredelse i materien følger jo på frapperende vis noe som ligner gasslovene. Da man imidlertid tross omhyggelige veieforsøk ikke kunne finne at varmen le chaleur veide noesomhelst, så trakk disse gode gamle materialister og positivister den logiske slutning at varmen ikke er materiell. Den var ikke noe eget «stoff». Men er en form i materien, annen og reell materies måte å være på og befinne seg i.

      Det begrepet kjøper i alle fall jeg.

      Og da er man tilbake på linje med Aristoteles og Leonardo igjen, dette at varmen i virkeligheten er materiell bevegelse, ikke materie som sådan. Den ene form og bevegelse hindrer og stopper da ikke nødvendigvis for den andre i samme felt. Det er ikke som partier eller armeer som slåss og fortrenger hverandre slik trollene og fjolsene må ha det for å få vekk James Hansen ridende på sin særlige religion.. .

      Lord Kelvin fikk dernest energisk mekanisk bevegelse via snortrekk over i varme, og målt opp mgh calorimetrisk i størrelsen Q eller Joule og kom i Royal Society for det.

     • arth2013 · desember 15, 2016

      NASA har manipulert data og av en eller annen grunn passer de da med IPCCs modeller. RSS derimot har ikke manipulert sine målinger / data og IPCCs målinger stemmer IKKE med virkeligheten. I atmosfæren har CO2 som resten av atmosfæren termoDYNAMISKE egenskaper. I dette systemet er det ingen positiv feedback av energi tilbake til jorden. De ulike lagene stiger opp og avgir energi ved konduksjon/ konveksjon og stråling. En eventuell stråling mot jorden møter en kraftigere motstråling fra laget under eller selve jorda og det blir en netto stråling ut som resultat. 2ndre termodynamisk lov sier at energi kan ikke overføres fra et kaldt objekt / lag til et varmere objekt/ lag. Veksthus effekten er et falsum. Positiv feedback som i audiosystemer kan ike appliseres på atmosfærens dynamiske prosesser. IPCC gjør det i sine modeller derfor er de feil mht. fremtiidige prognoser.
      http://myklima.net/Klimapolitikk-sviktende-grunnlag.html

     • Carbomontanus · desember 15, 2016

      Til Alle
      arth2013 gir seg ikke.

      Vi leser «dipl ing» Heinz Thiemes og Profeten Postmas prosedyre mot prestedattera Angela Merkel og mot James Hansen .

      Fjolsene stiller åpenlyst fra Partiets Befalskole førerlinja lukket studium og har det for seg at Europas sterkeste langbølgesender Deutschlandsender var istand til å stoppe, og skyve tilbake svake og latterlige innkommende signaler fra vest ved sin sterkere kraft og intensitet.

      Det virket jo ikke, så man måtte jamme. Selv ens egne suverene senderantenner, ja sender- rørene med,… svingte jo like forbasket dessuten dertil og sendte,…. på fiendens latterlige og svakere, innkommende signaler.

      KADRENE fatter jo heller ikke at våre mottagerantenner på millimeterbølgen som tar imot den thermiske strålingen på 3K fra universets bakgfrunnsstråling, faktisk varmes opp en smule til en enda litt høyere temperatur enn de ellers ville hatt, i den utstrekning de er metalliske ledere forskjellig fra ideelle ledere, og det er de ikke.

      Man tryner altså videre uvegerlig i radiobølge og mikrobølgefysikken om man har tatt seg både f… og meget sterk medisin imot at det kaldere sted ved sin uvegerlige varmeavgang likeså forbasket vil heve temperaturen ytterligere på det allerede varmeste sted. Idet, den ene varmekilde vil uvegerlig varme opp og heve temperaturen i den andre og omvendt, alene betinget av at det felles feltet har termisk og eller elektromagnetisk ledningsevne forskjellig fra null.

      Nei så jeg må bare fra- råde størrelser som Profeten Posma, «Dipl.Ing» Heinz Thieme og «Siv.ing» Petter Tuvnes og deres samtlige fulle venner og klassekamerater og nesegruse beundrere og klakkører.

      Og at man tåler å være med på sånn svada i lengden, det fatter ikke jeg.

     • arth2013 · desember 16, 2016

      Grow up!

     • John Christian Lønningdal · desember 16, 2016

      Men Carbomontanus har et godt poeng her. Hadde du møtt opp på en fysikkeksamen med disse påstandene dine så hadde du strøket på selv de mest elementære oppgavene. Man kan ikke finne opp sine egne fakta og sin egen fysikk basert på hva du «tror» (derav referanser til religion), det er ikke slik vitenskap fungerer. Du må kunne demonstrere disse teoriene dine og beskrive de på en slik måte at andre kan reprodusere samme resultat. Det er jo nettopp gjennom denne type vitenskap at det oppnåes en konsensus forståelse selv om alt egentlig bare er teorier. Ja, selv tyngdekraften er jo bare en teori, men vi lærer da som barn å forholde oss til den siden den er så «in your face» hele tiden. Men hvis det samme barnet skulle vokse opp og ville sende en satellitt ut i bane og bruke en annen planet for å gjøre et såkalt «slingshot» for å sende den i riktig retning i større fart ved hjelp av planetens tyngdekraft så må man lære seg fysikken mer presist. Likeså med svært mye av annet maskineri vi omgåes med til daglig. F.eks. for biler som mange tvilere også liker å kjøre (men er kanskje redd noen vil ta fra dem fossil bilen deres) så brukes veldig mye fysikk i måten konstruksjonen skjer. I dag analyseres massefordeling fordi det sier noe balansen til kjøretøyet og ikke minst hvordan det vil oppføre seg når det kolliderer i 80 km/t – man måler friksjons-reaksjoner og metallers evner til å forme seg eller bryte. Man jobber iherdig med å få varmen fra forbrenningsmotoren ut av bilen på en måte, gjennom forflytning av varme gjennom vann og luft. Tror du alle disse designerne kunne tatt med seg et eget sett med fysikk inn i bedriften? Tror du i det hele tatt datamaskinene som de designer og modellerer og tester faktisk alle disse egenskapene ikke har formler basert på den fysikken vi har etablert nå? Dette inkluderer også varmeutvikling og hvordan det forflytter seg også. Man kan da ikke plotte inn sine egne fysikkregler og forvente at modellene skal kunne vise noe som helst konsistent resultat som reflekterer det som vil skje i den ekte fysiske verden. Anvendt fysikk og kjemi er hjørnesteinen i all vår moderne teknologi og det er praktisk talt umulig at et parallelt løp av fysikk som tilfeldigvis berører klimavitenskapen skal være fabrikkert (mange tyr ofte til konspirasjonstankegang om klimaforskere, noe som er mildt sagt humoristisk).

      Jeg savner at du viser mer respekt for vitenskapen på generelt grunnlag, og dermed begynte jeg vår dialog med at du kanskje skulle ta deg tid til å forstå fysikken i f.eks. energi og hvordan masse (deriblant CO2 molekyler) tar opp varmestråling og avgir den. Jeg prøvde å utfordre deg på hvordan du tror at vi har kommet fram til termokjemiske metrikker for grunnstoffer og molekyler. Dine tanker om at noe varmt ikke kan bli varmere er underlig da du så lett kan demonstrere dette selv f.eks. ved å krype under dynen og f.eks. prøve å måle overflate temperaturen på kroppen din – den vil jo øke når den i tillegg til den varmen som kommer innenfra også får den som kommer fra dynen, ja selv om du løfter dynen opp fra kroppen så den får et luftlag mellom. Det har ikke oppstått noe ny energi noe som helst sted, men den summeres opp på de stedene hvor energien både kommer fra og har inngående energi. Dette er jo årsaken til at jorden ikke stuper i mange minusgrader på mørkesiden. Atmosfæren og drivhuseffekten er essensiell for at planeten også har en grei temperatur på den mørke siden. På en klar nattesdag så er det uten tvil mye mer energi som forsvinner rett ut i rommet da skyer er en kraftig drivhuseffekt. Så hvis det skulle skye over så vil man med en gang merke at bakken blir varmere igjen (noe den da ikke skulle i følge dine teorier) da bakken faktisk avgir mindre og mindre effekt men likevel blir varmere pga energien som sendes tilbake fra skyene til bakken. Atmosfæren er vår «dyne» i så måte – og en god analogi er at det økte CO2 laget er et ekstra ullteppe på toppen av dynen vår, og dermed vil kroppen vår (jordoverflaten) også oppleve en økt varme fordi dynen og ullteppet tilsammen hindrer energien fra å rømme så fort som den ville om man ikke hadde hatt dynen og teppet.

     • Arthur Ellingsen · desember 16, 2016

      Du skriver «Så hvis det skulle skye over så vil man med en gang merke at bakken blir varmere igjen» og » da bakken faktisk avgir mindre og mindre effekt men likevel blir varmere pga energien som sendes tilbake fra skyene til bakken.»
      Når det skyer over blir det kaldere. Fordi solens stråler slipper ikke til og jorden avgir energi og blir kaldere. Skyene sender ikke tilbake energi, de tar imot energi (IR), stiger opp og avgir energi gjennom konveksjon / konduksjon og stråling. En eventuell stråling fra skyene går i alle retninger, de i retning jorden møter sterkere stråling og det blir netto en stråling ut. Den 2dre termodynamiske lov sier at man kan ikke overføre energi fra et kaldt object/lag i atmosfæren til et varmere objekt/lag uten å tilføre energi som gjør jobben, jfr. varmepumper. Derfor avgis energien som stråler ut fra jorda lag for lag utover til det til slutt stråler ut i rommet. Det er ingen veksthus effekt, det er ingen teppe effekt.

     • John Christian Lønningdal · desember 16, 2016

      Les avsnittet mitt en gang til. Scenarioet jeg beskriver er nattestid når solen ikke lengre tilfører lys/energi. Med andre ord så vil bakken avgi energien sin i form av langbølge lys og bli kaldere og kaldere så lenge energien får sjansen til å forlate jorden. På en klar himmel så vil bakken bli kaldere og kaldere, men hvis det er overskyet så vil den ikke bli det. Hvis det er klar himmel og det skyer over så vil varmetapet fra bakken stoppe opp da den vil få bygget opp igjen energi fra det som reflekteres ned igjen, altså holder klimagassen energi tilbake – som et teppe. Dette kan du lett erfare selv bare ved å ta en tur ut når solen er gått ned og observere temperaturen på bakken og hva effekt skylaget har.

      Men skylaget er ikke primærdriveren for den langsiktige økningen i global temperatur, det er det CO2 og metan som står for da de er i de øvre lagene og konstante «reflektorer» av lavbølge lys uavhengig av mengden vanndamp i de atmosfæriske lagene under.

     • arth2013 · desember 16, 2016

      Det skjer ingen refleksjon fra skylaget. Det skjer ingen stråling fra skyene som treffer jorden! Det er fysisk umulig! Atmosfæren, jorden og havene er et termodynamisk system. Fysikkens lover gjelder. Skyene blir aldri varmere enn jorden under. Jorden blir kald når den ikke tilføres energi fra solen og rommet (UV). Radiative feedback skjer ikke i virkeligheten bare i IPCCs modeller. Det forklarer også hvorfor de predikter sterk global temp-økning. De siste 150 år på 0,8 C de siste 35 på 0,444 C. Det er ytterpunktene i målingene som avstedkommer ekstreme klimautslag. Og, fremfor alt er det ikke C2 (400ppm 0,04%) som styrer det hele. Menneskene tilfører 1,67& av 400ppm og det blir som et spøtt i havet i termodynamisk forstand. Vanndamp (1%) overskygger CO2 fullstendig i sammenhengen. Spesiellt når man forstår at det er ingen radiate feedback i systemet.

     • John Christian Lønningdal · desember 16, 2016

      Lykke til på fysikk-eksamen hvis du noen gang skulle tenke på å ta en.

      Hey, jeg fant en blog om noen som mener pyramidene var bygget av aliens. Det er opp til flere blogger som viser dette – så det må jo være sant!!!

      https://exemplore.com/ufos-aliens/Did-Aliens-Build-Pyramids

     • arth2013 · desember 16, 2016

      Jeg har mer fysikk bak meg enn du noensinne kommer til å få. Har du ikke annet enn dumme komentarer å fare med så synes jeg du skal holde munn. Du og IPCC påstår at myten er riktig og har defor bevisbyrden og da er det vitenskapelig verifisering som trengs. Kom med den eller hold munn.

     • Carbomontanus · desember 16, 2016

      til alle

      Jeg får si det her, fot inne i feltet er det for tynt

      Genosse arth2013 belærer oss om at «det skjer ingen stråling fra skyene som treffer jorden, det er fysisk umulig og bestrider naturlovene…»

      Det er utrolig og virkelig exotisk. Klassekameratene og KADRENE forstår jo ikke lenger sitt eget språk.

      Sånn går det når de ikke engang forstår sine kilder på fremmedspråk men obversetter dem kadaverlydig innvidd glose-rett til nord- germansk i og med misjonsbefalingen.

      Og så vil det haggggle med rasismer og skikaner når det går opp for dem at de har flausa og tryna. Det er faaaaaag- liturgien.

      Men det virker heller klart som ungsosialistisk barnekonfirmasjon alternativt barnesosialistisk ungkonfirmasjon i og med blodet. og kalles generelt for «Vitenskapen!» fra gammelt av med t og med p. Og «logisk».

     • arth2013 · desember 16, 2016

      Foreslår at du legger om tonen og kommer med en vitenskapelig verifisering, en fagfelle furdert forskning, som verifiserwr myten om veksthus effekt og menneskeskapt klima. Ellers burde du og slike som deg, som ikke kan føre en seriøs diskusjon uten håpløse karakteristika av personer og enkelt individer, holde munn.

    • arth2013 · desember 15, 2016

     NASAs målinger er kun en innsamling av hva som skjer, forskningen begynner når man forklarer hva som skjer. Nasa gjør ikke det men er med i hylekoret som sier at det er menneskeskapt. I tillegg kommer at NASA manipulerer måledataene, de kaller det homogenisering. Spørsmålet er hva legger de til grunn for denne manipuleringen. Er den velbegrunnet eller ikke. Andre målinger (RSS) hvor man ikke manipulerer data kommer annerledes ut. Dvs. de siste 35 år var økningen 0,444 C og de siste 18 av disse viser en flat temp., ingen økning. (RSS)

 10. Jan Haukland · desember 14, 2016

  Det er ikke bevist at global oppvarming har noe som å gjøre med menneskelig aktivitet. Men det er bevist at vår kjære klode har hadd både tropetider og istider uten påvirkning av mennesket, biltrafikk og all verdens påstander. Men det eneste som er menneskeskapt i denne debatten, er denne påstanden om at global oppvarming er menneskeskapt, mens den i virkeligheten er økonomisk motivert for å få mere penger til forskning, samtidig som den er behagelig for de politikere som er på stadig jakt etter nye motiver for å ilegge allverdens avgifter og skatter.

  • John Christian Lønningdal · desember 14, 2016

   Det du sier stemmer jo ikke i det hele tatt. Drivhuseffekten ble jo beskrevet så tidlig som i 1896 av Svante Arrhenius (basert på arbeid av Fourier, Tyndall og Pouillet) og jeg tviler på han hadde noen politske eller økonomiske motiver bak sin forskning. Dette er ren fysikk og som man kan lett demonstrere i et eksperiment i dag. Faktisk var Arrhenius sine kalkyler ikke så langt unna det man i dag vet om drivhuseffekten med tanke på hvor mye oppvarming man kan forvente av en dobling av atmosfærens CO2. Vi vet at CO2 nivået øker, og isotopene i karbonet sier noe om at det er en fossil kilde i takt med at mengden oksygen går ned, så dermed kommer det ekstra CO2’et fra forbrenning. Hvis du mener at CO2 molekylets termokjemiske egenskaper ikke stemmer så får du kanskje ta opp dette som forskning/doktorgrad for å se om du kommer fram til noe som kan utfordre det vi vet i dag om molekylet.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius

   Visste du at det amerikanske militæret beskrev CO2 molekylets egenskaper i stor detalj etter krigen? De trengte nemlig å vite hva som forstyrret sensorene deres fra å treffe målet. Men siden den tid er CO2 molekylet like godt beskrevet som alle andre molekyl som brukes i alt i fra legevitenskap til å lage nye gadgets vi alle liker å leke med. Det som er felles er at i bunn ligger den samme forståelsen av fysikken og kjemien.

   Forøvrig er det økonomiske motivet alltid morsomt. Om noe så er det vel oljebransjen som kommer til å lide store tap her hvis vi er seriøse om CO2 kutt. Men det trenger ikke å bli slik, man kan jo for eksempel jobbe hardere med å finne bedre karbonfangst. Skatter og avgifter er alltid kjipt, men de er der for å motivere folk til å endre vaner vekk fra skadelig adferd. Med tanke på at røyking har så store advarsler og da er det snakk om personlig helse, så er det jo forståelig at adferd som kan påvirke en hel klode bør også taes opp som et problem. Man fikk ikke bukt med mange andre gifter som f.eks. bly i drivstoff uten at man begynte å regulere det. Felles for alle disse er at gjennom forskning så kom man fram til et solid fakta-fundament og hvilke konsekvenser det er å ignorere de. Klimavitenskapen er ikke noe unntak – en ubehagelig sannet rotet i ren fysikk.

   Jeg har ofte undret på at hvis vi hadde bodd og utviklet alt liv på en klode som var litt lengre fra solen, men med 10000ppm CO2 som normalen og klart å ha et samfunn, så ville en 120ppm økning ha null effekt på klimaet. Men siden vi er så pass nærmt solen og CO2 nivået er så lavt som 280ppm pre-industriell tid så er en 120ppm økning en formidabel endring – over 40% økning! Faktisk er den enda mer når man tar med metangass også som er i tilsvarende sterk økning – man snakker gjerne om CO2-ekvivalenter (CO2e) – som nå er ganske nært 490ppm CO2e. Det er ikke mye til før reell CO2e er nært en dobling allerede! Et vanvittig eksperiment på en hel planet!

   Litt mer om CO2e her: https://robertscribbler.com/tag/490-co2e/

   • arth2013 · desember 15, 2016

    Arrhenius beskrev ikke veksthus effekten men framsatte påstander om, spekulerte i, CO2s effekt i atmosfæren. Det er fysikkens lover som regjerer i det termodynamiske systemet havene, jorden og atmosfæren. Dette sstemet tar imot energi fra solen og rommet og avgir energi fra atmosfærens ytterste lag i form av stråling (IR). Det skapes ikke ekstra energi noe sted i dette systemet. De ligninger som beskriver feedback i audiosystemer er ikke appliserbare på det atmosfæriske systemet.. Det er en feil i IPCCs modeller. En annen er at de antar at relativ fuktighet er fast, det er altså ikke tilfelle. Vanndamp og skyer behandler stråling og energi overganger på en måte som helt overskygger CO2s. Men igjen, Det skjer ingen feedback tilbake til jorden, den termodynamiske lov sier at det er umulig.

    • Carbomontanus · desember 15, 2016

     Her er du nok alvorlig på villspor.

     Hvis du setter opp ei kraftig lampe og holder et hvitt papir inntil, så vil papiret aldri få like høy stråling lysstyrke i watt eller lux som lampa selv.

     Men lampa vil uvegerlig begynne å lyse ut enda litt sterkere i lux eller watt, nemlig sitt eget hva den drar fra lysnettet pluss hva den får inn igjen fra papiret. Varmen og temperaturen må heves i pæra så også det kommer ut.

     Det er ikke slik at den sterkere varme eller det sterkere lys stopper for og skyver det svakere unna. Det adderer og superponerer selvfølgelig.

     Det er prinsippet for all isolasjon og tilbakerefleksjon som vi gjør for å heve temperaturen eller lysstyrken enda et hakk opp ved kilden.

     • arth2013 · desember 15, 2016

      Les Arrhenius rapport selv. I Papir/ lampe eksemplet ditt må du se på hvilken type stråling det er snakk om. Uansett det er mot fysikkens lover at stråling fra papiret gir lampen økt effekt som den stråler ut igjen. Du har nok funnet opp det man kaller perpetum mobile.

    • John Christian Lønningdal · desember 15, 2016

     Det stemmer at energi ikke kan oppstå av seg selv. Kilden er solen. Men etter det kommer du med en en feilaktig påstand om at det ikke er noe feedback tilbake til jorden. All masse kan absorbere energi og avgir det i alle retninger, enten ved å påvirke annen masse rundt seg eller ved overflaten som lavbølge lys (IR). CO2 har som all masse termokjemiske egenskaper som absorberer energi og avgir det i alle retninger, noe mot rommet og noe ned igjen mot jorden. Som sagt ville jorden vært en solid isklump hadde ikke den hatt drivhusgasser. Vanndamp (skyer) er en funksjon av temperatur og er dermed en kortvarig feedback i klimasystemet (både som reflektor og som en kraftig drivhusgass). De kan «bære» energi opp fra overflaten også svært effektivt. Mengden energi havene tar opp er sterkt økende, noe vi kan måle i havnivåstigningen hvor minst halvparten til nå er fra termisk ekspansjon (varmt vann tar mer plass – H2O molekylene vibrerer raskere og dermed dytter andre molekyler rundt seg). Selv liker jeg å sammenligne havene som et enormt batteri da 90% av all energien fra solen ender på et tidspunkt i havet, og det er da havstrømmer og «klimaet i havet» som bestemmer når det får en sjanse til å forlate vannmolekylene ut til atmosfæren som kortbølge lys. Dess høyere CO2 nivå, dess større er sjansene for at energien sendes rett tilbake til havet igjen for en ny runde. Dermed får vi en drivhuseffekt og temperaturøkning på overflaten også. Så hvis havstrømmer har brakt mye kaldt vann til overflaten så «lades» havet opp med energien, og en forandring i strømmene som bringer de varme massene i havene opp (som f.eks. en El Nino) vil da kunne gi regionalt sterke økninger i overflate-temperatur (hvorav en økt mengde energi vil nå reflekteres tilbake fra økt CO2 konsentrasjon). Summen er at mengden energi på overflaten av jorden øker sakte men sikkert (klima) under kaoset (vær) på toppen.

     • Carbomontanus · desember 15, 2016

      @ arth2013

      Nei dessverre, Genosse.

      Det er nok du og klassekameratene dine som tar fundamentalt feil i fysikken her, 0g som rir på propaganda- veaaa- taket i Partiet om dette, for å kunne bestride Hansens tydning av temperaturene på Venus.

      Din blinde tro ifølge skriftens bokstav om dette skjærer seg konsekvent mot elememntære forhold du selv skal være vant med og kjent med i strålingslæra lyslæra og varmelæra, og som heller gjelder i praksis..

      Setter du på en vameovn A på 800 watt i et rom og avventer tiden så vil det innstille seg en likevekt i feltet, som balanserer til vegg og utetemperaturen. Og A vil ha systemets høyeste temperatur.

      Setter du så på en mindre ovn B ved siden av på bare 2 eller 400 watt, så vil temperaturen i A stige enda litt høyere uten at A trekker mer fra nettet, og A vil varme enda litt mer ut enn før nemlig med den varme den får ekstra i tillegg til sitt eget fra B, som jo er kaldere enn A.

      Dette er SÅ, og vi kan exellere i forsøk som viser dette elementære, i smia, på kobberplatene, på printkortet, i maskinen, i bakeriet, i glassverket,… overalt hvor vi driver med varme og temperatur.

      Ikke fullt så innbildske og urealistiske, ukritiske og dustete, politisk religiøs besatte og fanatiske og råååå- stolte mennesker har vært klar over dette gjennom hele stenalderen og den var lang, om hvordan å holde varmen og få opp temperaturen.

      Men hvor kommer den ekstra varmen i A fra da? Om den ikke kommer fra B, for den kommer jo ikke fra nettet og inn i A. Der kontrollerer vi sirlig med amperemeter.

      Fjolset får finne opp perpetuum mobile da, eller trolle og blå- nekte fanatisk og forhåne og mobbe folk for den elementære visdom og fysikalske innsikt som enhver baker og smed og elektronoiker og maskinist og glassblåser må forholde seg til:

      Alene feltets og materiens ledningsevne, og ikke temperaturgradientene i feltet i det hele tatt, bestemmer hvordan varme og lys og stråling brer seg ut.

      Joseph Postma og med ham Siv Ing Petter Tuvnes er drept på det punkt av selveste Anthony Watts i konkrete empiriske kontroll og laboratorieforsøk hos trauste elektrikere. (antagelig på begjæring av Roy Spencer).

      Følg med følg med for dette er jo elementært og primært i varmelæra og strålingslæra og i gasslovane naturlovane atmosfæreeffekten dessuten og gjelder også for varme og thermisk diffusjon i faste stoffer og væsker.

      Lufttrykket og hydrostatisk trykk og osmotisk trykk ville ikke være likt i alle retninger om dette ikke var så.

      Det er bare ikke på pensum på partiets KADRE- befalskole og krigsskole.

 11. Trond Hindenes · desember 15, 2016

  Mens de som er langt smartere enn meg diskuterer validiteten av forskningen som ligger til bunn, tillater jeg meg å spørre: Men hva hvis påstandene er riktige? Har vi råd til å la være å forberede oss og ta dette alvorlig? Sett at vi nå bruker x antall år på at at et akademika skal samles om ja eller nei, vil jo dette være tapt tid i forhold til å gjøre en innsats for å forsøke å bremse effekten av menneskeskapte utslipp – hvis disse da viser seg å være reelle. Bør vi ikke her rett og slett være føre var? Banal risikovurdering ( sannsynlighet x konsekvens ) tilsier at jo større konsekvens, jo mer sensitiv bør man være selv ved lav sannsynlighet. Vil ikke dette tilsi at så lenge sannsynligheten er større enn 0 for at dette er et menneskapt problem, og at problemet er reelt – så bør vi (som samfunn) gjøre det ytterste for å sikre artens overlevelse?

  (For ordens skyld: jeg er ingen klimatviler, Dra til en nesten hvilken som helst isbre hvor som helst i Europa så ser man svart på hvitt (bokstavelig talt) at det er store endringer på gang).

  Jeg forsøker likevel å forstå hvordan man tenker som tviler – «tvil» betyr jo nettopp å «mangle overbevisning». Bør man ikke uansett helle mot den sikre (proaktive) siden selv om man tviler? Alternativet er jo (i ytterste konsekvens) at man passivt bevitner en radikal forringelse av menneskeartens levekår.

  • Carbomontanus · desember 15, 2016

   Dette er manges holdning og jeg tåler den ikke. Jeg må se det selv og være snarere forvisset om tingene. (troen må være istand ellers er jeg ikke orientert, jeg må tro på sola og Karlsvogna og Polstjernen og vannstanden og brusflaska med skrukork.)

   Dette med isbreene og skuvrendene og nyskurt fjell er også for meg avgjørende tegn sammen med detaljer som isfraktens historie og skrisportens historie hopp og langrenn, og gartneriets historie, som til sammen stemmer grovt og klart entydig med hva klimaforskningen sier om det samme de siste 150 år.

   Videre må man være oppmerksom på hvor det muligens føres systematisk falskhet, og særlig der hvor man samtidig aktivt bekjemper og bestrider og forhåner våre tradisjonelle metoder for å kunne orientere oss selv og kunne være skeptisk og kritisk på individnivå. Det er en antisivilisert og antidemokratisk og antikonstitusjonell virksomhet også videre i religionskrig imot The UN declaration of human rights, elevøvelser i å skulle amputere hjernen så man i neste omgang lettere skal kunne sluke kameler.

   Jeg setter alarmismen på vent og ser det som viktigere å holde oss istand til å se hva som skjer i virkeligheten, for det er hva vi mest vil måtte trenge i alle fall i fremtiden. Så når visse surrealister aktivt driver og bekjemper politisk religiøst våre kritiske orienteringsmetoder i og med sitt grunnleggende politiske vedtak på sekt- religions- congregasjons og Parti- basis,…, da er det at jeg alarmerer.

  • arth2013 · desember 15, 2016

   Trond, det er ingen ting som tyder på at påstanden om menneskeskapt klima er korrekt, hverken virtenskapelig eller ved konsensus. http://myklima.net/KonsensusCook.html Det er ikke grunnlag for å tenke som du gjør. Derimot er det grunnlag for å stoppe tiltak som ikke har annen effekt enn å ruinere norsk økonomi.

 12. Benjamin A. Velure · desember 15, 2016

  God oppsummering! Er det mulig å få en engelsk oversettelse?

 13. Arne Eide · desember 15, 2016

  Klimadebatten er viktig og nødvendig. Da er det avgjørende å unngå sammenblanding av kunnskap og meninger – for alle som deltar i debatten. Ideelt sett skulle vi startet med vitenskapelige fakta, deretter bestemme oss for målsetting og så bruke fakta for å oppnå målet på en hensiktsmessig måte. Det første leddet er altså vitenskap, det neste ideologi (menneskesyn og holdninger) og det siste er politikk. I klimadebatten har vi klart å røre dette sammen til et klimakaos. Dessverre får vi daglige bidrag i denne sammenheng.

  Hva er vitenskapelige fakta etter Gödel? Der hvor det ikke er noen tvil er det kanskje ikke heller så stor viten. Om vi var litt mer ydmyke med hensyn på alt de vi ikke vet blir vi også kanskje lettere hørt om de vi tror vi vet.

  For 15 år siden var kanskje ikke debatten like opphetet (det er ikke bare klimaet som blir varmere) og Muller og MacDonald kunne formulere seg slik i forordet til sin klimabok:
  «This continuous ice age has been broken every 100,000 years or so by a brief «interglacial». We are in such an interglacial period now. It started about 12,000 years ago and. shortly afterwards, agriculture began and all of civilisation developed. History shows that such warm periods in the past lasted between 10 and 20 thousand years. Based on this, we should expect our present interglacial to end any millennium now.
  That is, of course, unless human-caused global warming preempts it. But don‘t interpret this as an argument in favour of global warming. Many scientists believe that the enhanced greenhouse effect from fossil fuel emissions will yield a rise in temperature of 2—6°C in the first 30 years of the twenty-first century. Such rapid changes have never been experienced by humans, not even during the rapid terminations of the past ice ages.»
  (Muller, Richard A., and Gordon J. MacDonald. 2002. Ice ages and astronomical causes: data, spectral analysis and mechanisms. Springer Science & Business Media.)

  På side tre hadde de heller ingen betenkeligheter med å vise figuren jeg tillot meg å kopiere for dere og legge på følgende lenke: https://drive.google.com/file/d/0BwKGo1vUMTVhVEM1MlhYMU5Vb2s/view?usp=sharing

  • Carbomontanus · desember 15, 2016

   JA!
   Dette her er ikke dumt

  • John Christian Lønningdal · desember 15, 2016

   Den grafen du linker har jo den klassiske feilen som mange tvilere bruker ofte. Jeg antar det er den fra Muller sine gamle sider og nevner da hva kilden til dataene er: «Data from a kilometer long core taken from the Greenland glacier, as part of the Greenland Ice Sheet Project «GISP2»

   Man må derfor minne folk på at dataene i GISP2 slutter i 1855, lenge før den oppvarmingen vi har opplevd i nyere tid så her har de (Muller) som har laget grafen funnet på sin egen tidslinje. I tillegg viser GISP2 temperaturen en region på Grønland og er ikke representativt som en måling på globale temperaturer. Mer om dette her:

   https://www.skepticalscience.com/print.php?r=337

   Man bør også bite merke i at dette har Richard Muller skrevet før han ble konverter og innså at han hadde gjort mange feil. Muller er i dag en «konvertert» skeptiker og er helt på linje med konsensus innenfor klimavitenskapen.

  • Johan Morten Nome · desember 15, 2016

   Problemet er vel at ingen så langt har klart å bevise empirisk at mennesker påvirker klimaet, heller ikke er det bevist hvor mye av de 0,8 gradene på 150 år som angivelig skal være etter menneskelig påvirkning!? At temperaturen eventuelt skulle stige litt er vel ikke det særlig merkelig, eller? Heller ikke synkende temperatur er veldig merkelig, og det er faktisk det som skjer nå, når ettervirkningene av El Nino avtar, temperaturen er nå faktisk nede på en hel grad lavere enn den var før El Nino startet. Nå har ikke temperaturen steget signifikant på 20 år og vi er inne i en bemerkelsesverdig klimastabil periode, til tross for hva klimaforskerne prøver å prente inn i hodene våre, godt hjulpet av en klimareligiøs presse. Legger merke til at det er flere i lenken her som legger bevisbyrden på klimarealistene/klimaskeptikerne, noe som er meget besynderlig i og med at INGEN så langt har klart å bevise unaturlig oppvarming og/eller menneskelig påvirkning…!?

   • Carbomontanus · desember 15, 2016

    han der lever helt i sin egen politiske propagandaverden efter dogmene og instruksen til veaaa- taket i og med mandatet og misjonsbefalingen / løftet.

    nyss kom også det berømte skriftens bokstav at siden CO2 er en så tung gass så drysser de mye tyngre CO2- molekylene nedigjennom luften og ned på bakken.

   • John Christian Lønningdal · desember 16, 2016

    El Nino er havstrømmer som gir jorden en sjanse til å bli kvitt noe av varmen som har bygget seg opp i havet og med det får vi alltid svært høye overflate-temperaturer i en kort periode. Likeså er La Nina et tilsvarende fenomen som tar energi ut av atmosfæren og ned i havene. Men det er da ikke disse som regnes som signalet forskningen poengterer når de sier det er global oppvarming, men det er det underliggende som vær og havstrømmer opererer på toppen av det. Man må trekke alle disse elementene ut for å sitte igjen med den faktiske globale oppvarmingen. Det finnes et hav av nettsiden og videoer som beskriver denne sammenhengen. En jeg liker godt er Tamino som er statistiker og kan dermed vise godt hva som er statistisk signifikant eller ei. Man skal jo være temmelig blind for å ikke se at temperaturen går opp, men er helt blind på alle svingningene. «Follow the man, not the dog» var det vel Neil DeGrasse Tyson sa i sin Cosmos serien for å demonstrere dette poenget.

    https://tamino.wordpress.com/2016/12/15/state-of-the-climate/

    Det er jo ikke bare overflate-temperaturen som er et mål på at det er en uavbrutt global oppvarming, den er bare en av mange signaler, noe Tamino også viser godt på siden sin.

 14. Alf P. Steinbach · desember 16, 2016

  Det ser ikke ut til å være mulig for meg å svare i undertråden om hvordan skyer påvirker varmeutvekslingen mellom rommet og jorden. Nå er dette allerede en analogi, der skyene illustrerer CO₂. Men selv om det jeg skriver her altså blir en analogi av en analogi, der klær illustrerer skyer, som i sin tur illustrerer CO₂:

  Kroppen din er Jorda, og klærne du har på deg er skyene. Når det er steike kaldt, slik som ute om natten om vinteren, så holder klærne deg varm ved å reflektere din egen varme tilbake. Tar du av deg klærne så føler du kulda: du mister varme kjappere.

  Dette er ikke fysisk umulig. Det er rett og slett det som omtrent alle har erfart.

  • John Christian Lønningdal · desember 16, 2016

   Det virker ganske umulig å overtale enkelte om enkle fysiske prinsipper. Jeg prøvde en del analogier over. Det er mulig flere ville blitt mer overbevist hadde de faktisk tatt seg tid til å observere noen fysiske eksperimenter for å vise egenskapene CO2 har og ikke minst hvordan varmeutveksling fungerer. De fleste av oss erfarer jo dette nettopp gjennom eksempelet du viser til, samt f.eks. hvor mye raskere det blir kaldt ute på en klar dag kontra en hvor det er mye skyer.

   For de som er interessert, noen eksempler på CO2’s varmeegenskaper:

   Jeg syntes også det er litt kult med demonstrasjoner av hvor vanvittig effektiv vann er å ta opp energi (derav kaller jeg ofte havet for et batteri):

   Man burde vurdert å få i stand en slags videoserie hvor man demonstrerer enkeltprinsipper på denne måten slik at folk som arth og andre kunne fått erfare fysikk og få en bedre virkelighetsforståelse. En ting er det mange sikkert er hissige motstandere pga de er i mot politiske vedtak, men man kan ikke vri det til å fornekte vitenskapen. Da må man vel heller argumentere for bedre politiske valg for å få ned CO2 nivåene på kloden, noe som forøvrig er svært vanskelig siden vi har bygget vår sivilisasjon på mengder av fossil energi til nå.

   • Alf P. Steinbach · desember 16, 2016

    Vi trenger Fysikk På Roterommet™ igjen. Moderne versjon der QUOTSA eller FF står for musikken. En animert Donald Trump som en enkel sjel som spør enkle spørsmål og har enkle oppfatninger.

  • arth2013 · desember 16, 2016

   Kom heller opp med en vtenskapelig fundert forklaring.

   • Alf P. Steinbach · desember 16, 2016

    Det er her vitenskapen starter, med det enkle direkte observerbare og etterprøvbare. At man fryser mer når man tar av seg klærne, hvis det er kaldt i omgivelsene. Det er noe som enhver kan etterprøve. Klærne isolerer og speiler varmen tilbake til kroppen, og det er stikk i strid med dine antagelser. Er du uenig i at det er vitenskapelig, for eksempel at du mener at det bare er en antagelse, så kan vi godt diskutere det.

 15. Betelguse · desember 16, 2016

  Holder med dette: A Bedre å gjøre noe og ta feil, enn å ikke gjøre noe, og ta feil! + B Fossile brennstoff gir mange alvorlige miljøkonsekvenser, ikke bare klimaendringer. + C Fossile brennstoff vil en dag ta slutt og endringen til fornybar vil uansett komme, så hvorfor ikke nå? + D Utviklingen av eks solkraft (samt litiumbatterier mm, målt i dollar pr watt, utvikler seg raskt, sol når grid parity i flere og flere stater (USA), danker ut kullkraft allerede, og gir allerede flere arbeidsplasser enn kull, 200.000 kontra 50.000 i USA allerede. Og utviklingen fortsetter! Samt at 99% av klimaforskerne mener det er menneskeskapt mot 1 % er tvilerne (eller kanskje kjøpt og betalt av en pengesterk oljenæring som føler seg truet). OG: FNs klimapanel er bare endel av det, eks NASA har sine egne målinger, og de maler et like dystert bilde!
  Hvert punkt ovenfor er, isolert sett, grunn nok til å ta overgangen til fornybar NÅ, og ikke vente med det. Og hvis dere ikke er enige, greit, da får dere gjerne argumentere imot, men start med A!!

 16. Carbomontanus · desember 20, 2016

  @ alle som måtte føle trang til å backe opp arth2013 og «Dipl. ing» Petter Tuvnes:

  Få frem nettadressene

  https://Slaying/the/Slayers/With/Watts-part2

  Det finnes også en part 1 som gir en innføring og drøfter ei lampe foran et speil, og den berømte nekteriet at lampa inni speilet eller refleksen, ikke vil være istand til å heve temperaturen i den primære varme og lyskilden i det hele tatt, og dette virker så prekært for den at de forhåner og mobber oss som heller kan fysikk både i teorien og i praksis og publiserer og hevder om oss at vi nok tror på perpetuum mobile.

  Den doktinen om den lampa og speilet er blatantly wrong fra nekternes og surrealistenes side, og røper og avslører diverse og svære defekter i grunnorienteringen. Både regnskapsbegrepene og varme og strålings og materialbegrepene er åpenbart alvorlig forkvaklet og forvirret.

  Watts har nu også levert en Youtube som viser hele forsøket i Video. Og avslutter forelesningen med at «If PSI Scientific International can be wrong on such an elementary thing, … what about the rest of it?»

  Her bør man virkelig passe seg. Si meg hvem du omgås og er enig med, og jeg skal si deg hvem du er! Mitt gode råd For eksempel bør man ikke fanatisk pi\olitisk demonstrativt hylde og reklamere for folk som er blanke for kritiske regnskapsbegreper og som aktivt prekært bestrider samme..

  La meg sitere fra slutten av Part 2, i fet skrift: Hvor dere også kan lese selv:

  1, This Experiment (med lampe som blir forpakket og isolert på ymse og kritiske vis) is therefore compatible with the standard radiative physics paradigm, that warmer and cooler bodies can Exchange radiative Power.

  2, but the warmer body will allways transfer more Power to the cooler body.

  3, It is not compatible withthe idea (by Tuvnes, Thieme, Postma, arth2013 & al) that cooler bodies cannot transfer any Power by radiative means to warmer bodies and increase the temperature of the warmer body.

  Nå er det opp til en arth 2013 å demonstreaaaa- re og markere at han respekterer Scientific experimental definitions and proof, og ikke bare håne og trolle og falske om mangel på vitenskapelig funderte forklaringer. Og det har jo videre med dette etiske og etikk og det forsknings og vitenskaps- etiske å gjøre, et emne som professor Ole Henrik Sprellestad har slått veldig om seg med. .

  Men efter min tro, erfaring og lære, så røper og avslører denneslags hoved- svikt og defekt i den pliktige felles allmennfaglige ingeniørmessige og realfaglige begripelse fulgt opp av manglende respekt for samme,….. også en like alvorlig og omfattende moralsk og etisk svikt ellers i livet. Realia og Humaniora henger i hop. Og det er faktisk derfor det mest interesserer meg. Taper vi den elementære geofysiske og fysikalsk kjemiske orientering og begripelse og erstatter det med møl og skval og autoritært qvakk,… da er vi også virkelig ille ute også politisk og etisk.

  Og ekstra til Samset:

  Watts har her åpenbart god hjelp av Roy Spencer, (som drøfter omfeltets betydning) og i løpet av teksten nevner de en passant at strømmen i pæra synker en smule fra 290.4 mA til 289.7 mA. Som er 2.4 tusendedeler omtrent, når pæra isoleres med glasshus og alufolie.

  Dette inne- bærer u- bønn- hørlig at endog wolframtråden, som er en metallisk leder oppe på 2500K, blir enda et ørlille hakk heitere oppvarmet fra det kaldere stedet 230 F som er drøyt vannets kokepunkt. og stråler enda litt sterkere ut i watt,….. Samtidig som den da faktisk trekker mindre effekt fra nettet.

  Vi har altså da tilsynelatende funnet opp den frie energien Psi- som ikke engang Nicola Tesla klarte å vise i forsøk, for den kan nemlig belastes og selges på det frie marked.

  Alternartivt er dette helt trivielt. Alle bakere og glassblåsere og seriøse dampmaskinkonstrukører har visst å spare fuel og allikevel holde tempen selge resultatet mot cash på det frie marked. Kun trollet og fjollet organiserer seg i dag til faaaaaagligklassekamp- raaaaasekrig- religionskrig mot sånt.

  Men jeg har fått det til selv med halogenpære og digitalamperemeter og alufolie for visning. Glødetråden er jo et termometer i form av en ofte vitenskapelig brukt NTC- motstand. Man trenger ikke engang bimetallkoblinger og IR- camera. Det følger alt sammen av hva man bør vite og utlede generelt av fysikken på elementært nivå.

  Og tåler ikke en arth2013 den enkle forklaring (kjent siden stenalderen og den var lang,)…. så får han melde seg inn i foreaaaaaaningen og selge Psi- og perpetuum mobile på det nivå til erstatning. Psi- et bestrider nemlig allerede regnskapet og første hovedsetning, noe fjollet og trollet som kjent er fiende av.

  Men i dag er det fjollet og trollet og reklamen og spammet der er omhyggelig gjendrevet av vitenskapen, Se Slaying the Slayers av Anthony watts.

  Og Watts & al oppklarer dertil den lille utilstrekkeligheten hos Otto Øgrim 1962 nevnt her før. Det vil alltid gå varme i watt begge veier og varme opp både A og B, men netto av denne toveistrafikken vil iflg Bolzmann (?) konsekvent gå fra varmere til kaldere.

  Jeg har aldri tryna der, for jeg har studert en maurvei og lært å tenke rutinemessig iflg massevirkningsloven, om toveis-reaksjonene og de dynamiske balanser..

  Men KADRENE fra særskolen lukket studium førerlinja synes å mangle elementærbegreper om molekylvibrasjon og brownske bevegelser og random walk i læra om Microchosmos.

  Som Alf P.Steinbach nevner, «At klimafornekterne rett og slett ikke har peiling på vitenskap.»

  Det finner også jeg er den rimeligste forklaring av flere årsaker. Og da bøller og brauter de desto mer, da det også har med det etiske og mulig siviliserte og vår mulige frihet å gjøre.

 17. jarlgeir · desember 21, 2016

  For de som både har sett innslaget på Dagsnytt18 og lest ovenstående fra Samset, så kan det være nyttig å se litt på faktaene Samset bringer til torgs:

  http://www.klimarealistene.com/2016/12/19/hvem-har-sine-egne-fakta-her-er-samsets-klode/

  • John Christian Lønningdal · desember 21, 2016

   Og her er alle bevisene for at aliens bygget pyramidene!

   http://proofofalien.com/top-10-evidences-to-prove-the-aliens-built-the-pyramids/

   • jarlgeir · desember 21, 2016

    Og din saklige kommentar består av hva da?

    • Carbomontanus · desember 21, 2016

     At dere tør, sier jeg.

     Denne «siv.Ing» Petter Tuvnes har jo nå atter klart falsket og kvakket i det elementært naturfaglige og realfaglige og pliktig ansvarlig ingeniørmessige og regnskapsmessige.

     Man må være klar over at trigger man og stiller opp som klakkører og presidentgarde og komiske Ali og værner sånt til saken- til saken- applaus applaus,…..så trekker man altfor høye veksler på ens egen troverdighetskonto.

     Men det er vel også gammel rutine og vane i krædse.

     Maos lille bok i mangel av Mein Kampf er faktisk en viktigste kilde katekisme og gullgrube til innsikt i den faglig ungsosialistiske barnekonfirmasjon på vesteuropeisk grunn.

     Er det noe rart at reaktoren da går i lufta, når materien skal være dia- lektisk?

     Ingeniørmessig er det ikke/ itte.

    • John Christian Lønningdal · desember 21, 2016

     Hvis du har noe saklig å bidra til vitenskapen så får du vennligst bruke de vitenskapelige kanalene for å publisere vitenskapen så den kan prøves og testes for sannhetsgehalt. Inntil da er det bare synsing og pseudo-vitenskap fra ene enden til den andre. Er dere like skeptisk til andre fysiske lover, «tror» dere på elektronet, eller er det magi som driver teknologien vår?

     Hvorfor holder dere ikke dere bare til politikk? Det virker å være dette som er hovedmotivatoren for fornektelsen. Vi kan ha en mye bedre debatt om hva politiske virkemidler som gjelder enn å debattere om jorden snurrer rundt solen fremdeles. Fatter ikke at enkelte folk går rundt og benekter drivhuseffekten fremdeles, og at ikke folk har mer respekt for vitenskapen på generelt grunnlag med tanke på at sivilisasjonen hadde sett meget annerledes ut hvis vi ikke hadde hatt det vitenskapelige nivået vi er på nå. Det inkluderer all fysikk, kjemi og biologi som er grunnstener i alle mulige fagfelt, fra klimavitenskap til datateknologi.

     • arth2013Arthur Ellingsen · desember 21, 2016

      Du fortsetter i samme bråkjekke stil mens det er du som har bevisbyrden. Du kan ikke komme fra at CO2-hypotesen / veksthuseffekt, Arrhenius’s spekulasjoner, aldri er blitt vitenskapelig verifisert. Til du kommer opp med en henvisning til et vitenskapelig arbeide som beviser hypotesen bør du hisse deg ned og slutte med å være bråkjekk og direkte ufyselig i måten du snakker til skikkelig folk på!
      Du skriver bl.a.: «Hvis du har noe saklig å bidra til vitenskapen så får du vennligst bruke de vitenskapelige kanalene for å publisere vitenskapen så den kan prøves og testes for sannhetsgehalt. Inntil da er det bare synsing og pseudo-vitenskap fra ene enden til den andre. Er dere like skeptisk til andre fysiske lover, «tror» dere på elektronet, eller er det magi som driver teknologien vår?»
      Det er nettopp fysikkens lover som motsier påstanden om en veksthus effekt i atmosfæren. Så er det flere ganger påvist at det er ikke CO2 som absorberer energi i atmosfæren, men at vanndamp / skyer langt overgår CO2 i såmåte,
      Til du får frem noe annet så er det ingen veksthus effekt i atmosfæren ei heller er klima menneskeskapt. Så skal du vite at det er du som fremstår som dum og uvitende med det språket du fører og manglende diskusjon på et faglig / sak nivå.

 18. Carbomontanus · desember 21, 2016

  Til alle unntagen arth2013

  Jeg googlet denne bråkjekke Arthur Ellingsen og fant at han jo er en svært aktiv, tilårskommen (sur og moralsk?) faglig politisk misjonerende klima-surrealist på qvakkets grunn.

  Jeg var ute i en annen diskusjon som kan tjene som eksempel.

  En gammel kollega hadde gjort forsøk i praksis og funnet at for IR- oppvarming av luft har CO2- innholdet praktisk talt intet å si.

  Hva denne kollega da ikke vet om eller har glemt eller aldri har studert er luftens og de ymse gassarters varmekapasiterer Cp og Cv, og luftens og gassenes elastisitetsmodul Cp/Cv.som enkelt bestemmes ved å måle trykk temperatur molvekt og lydhastighet. Og er en svært interessant nær heltallig brøk, noe som begrunnes kvantemekanisk. 5/3 for edelgassene og nær 7/5 for bi atomige gasser og 9/7 for sånt som CO2, N2O og H2O

  IR- absorpsjon hos oligo- atomige gasser er funnet å ha med kvantemekanisk gassmolekylær thermisk vibrasjon å gjøre., en frihetsgrad som ikke er aktivert for O2,N2 og H2 ved vanlig temperatur, men som kommer ved over 1000 grader også for disse.

  John Herschel oppdaget det infrarøde lys og man har allerede for minst 150 år siden hatt laboratoriemetoder for å termometrere og calorimetrere det, jeg skulle anta ved termo- piles og speilgalvanometer. Som da for eksempel Tyndall og Arrhenius må ha brukt.

  Det er skrekkelig å komme ut for angivelige skeptikere og realister og ingeniører som åpenbart er fremmedkulturelle og klassefiendtlige, politisk religiøst fanatiske motstandere av sånt som klassisk systematisk empiriske og vitenskapelige metoder, ………

  …………..og som håner og flåser og mobber og forbanner og troller og krever og etterlyser samme.

  Der er det at jeg også insinuerer lukket anstalt og parti- eller krigs-skolebakgrunn til effektivt fortred for rimelig borgerlig og vestlig sivilisert realskole og artium.

  Arrhenius skal ha målt opp måneskinnet i IR og funnet CO2- absorpsjonen i atmosfæren.

  Denne kollega jeg nevnte var altså ukjent med fotometrisk bestemmelse av CO2 i pusteluft ca helt siden 1860 ved doubble channel system, rent nitrogen i ett rør og CO2- holdig luft i det andre. Og får man i det hele tatt signal av det apparatet forskjellig fra null, så kan man garantere ved energiens og materiens permanens at absorbansen og dermed også oppvarmingen er ulikt all den dag termosøylene oppvarmes ulikt og gir et differens- signal.

  Men dette er åpenbart også slike ting som kadresoldaten og trollet og fjolset, nemlig den bråkjekke typen fra partiskolen førerlinja lukket studium, ikke vøler og respekterer her. Men det er slike ting jeg spør om med en gang . Er det potensielt målbart og er det kjent og i bruk fra andre steder i science allerede? Hvis ikke så tar jeg det ikke for god fisk.

  Der er man klart av ulik «legning» ikke sant?

  Så er det neste CO2- metode, et resonant rør og man lyser inn i der med IR av høvelig frekvens, og bruker en hurtig roterende blender som går på rørets resonansfrekvens. Den stående bølges lyd- amplityde som da oppstår vil være et direkte utrykk for CO2 innholdet i volum eller molprosent, som kan kalibreres og brukes som bevis.. Begge metoder er svært følsomme og dertil enkle å stabilisere og kalibrere, og går ned på de nødvendige ppm.

  Dette var det Lagrange som tenkte seg frem til, at ikke bare trykk og hastighet oscillerer i en lydbølge, men også temperaturen og med nødvendighet.. Og hvor altså også dette «Kappa» eller Cp/Cv kommer inn. De naturlige gassers thermiske frihetsgrader og varmekapasiteter.

  Og da virker det sannelig svært krøkkete og kjælkete synes jeg, å drive der og være autoritær og arrogant og bråkjekk bare fordi det er svære områder av elementary science og allmennteknologi som man nærmest må være blitt religiøst politisk fanatisk værnet og skjermet i forhold til å ha måttet oppfatte og få med seg. og samtidig skarp laugs, parti, eller sekt- instruks om å forakte og bestride samme.

  Og da har man ikke særlig hold selv for å kunne være realistisk og skeptisk og kritisk.

  • John Christian Lønningdal · desember 22, 2016

   En ting jeg ofte spør tvilere er om de ikke tror at en fornektelse av drivhusteorien betyr at mange andre teorier relatert til hvordan energi oppfører seg da også er totalt feil i fysikken og at mye av den vitenskapen vi i dag beror på for enormt mye av våre nye teknologiske fremskritt da virker bare ved «flaks» eller noe sånt. Igjen savner jeg en generell anerkjennelse for at uten den vitenskapelige metode og ekte kritisk tenkning så hadde vi ikke kommet særlig langt rent teknologisk i den industrielle tid. Av og til spør jeg ofte om de forstår f.eks. elektroner og elektroniske kretser, de kan jo heller ikke se disse tingene til vanlig når de knotter på mobilen sin, på samme måte som de ikke føler de kan se CO2 og dens virkning på klimaet. For mange virker jo datamaskiner som fantastiske kreasjoner, så pass kompleks at enkelte har til og med en tendens til å kalle en stasjonær maskin for «harddisken» (som IT-mann er dette alltid litt moro). Men de av oss som jobber med teknologi til vanlig så undrer vi f.eks. ikke om Ohm’s lov er korrekt på samme måte som alle andre «lover» innenfor fysikk og kjemi. Vi vet at disse formlene som beskriver fysiske sannheter er kommet fram til gjennom hardt vitenskapelig arbeid og testing av hypoteser inntil man sitter igjen med det som gjerne kalles et vitenskapelig faktum – selv om det alltid vil være en teori og aldri kan bevises – bevis finnes jo kun innenfor matematikk.

   Flott at du viser eksempler på varmekapasitet og hvordan man vet at dette stemmer. Det viser også at forståelse av dette nivå av fysikk kan for mange virke som uttrykket «harddisken» er en avspeiling av enkeltes IT-kompetanse. Det krever at man faktisk gidder å sette seg inn i noe før man faktisk evner å uttale seg noe om at det bare er tull og tøys og at alle teoriene er feil.

 19. arth2013 · mars 3, 2017

  FAKTA: De siste 150 årene sies det at temperaturen globalt har steget 0,8C. RSS (anerkjent org.) har publisert sine resultater for de siste 35årene som viser en økning på 9,444C OG at de siste 18 årene har det flatet ut, dvs. 0 C i økning. De fleste forstår at dette betyr at den globale gj.sn. temperaturen har gradvis avtatt til null de siste 18 årene. Samtidig viser RSS at IPCCs modeller tar av og forutsier en ekstrem økning. Dette forteller oss at det er feil i IPCCs modeller. Så vet man at CO2 i atmosfæren har steget mens temperaturen synker. Dvs. det er ikke samsvar mellom CO2 og Global gj.sn. temperatur. Ergo, det er ikke menneskenes utslipp av CO2 som styrer klima.
  Når NOAA presenterer målinger ved Paris konferansen og ikke kan fremvise hva de har gjort av harmonisering og krieging tilføyelser for fagfellevurdering så gir det grunn til mistanker om disse dataene er korrekte.
  Til slutt: Forskere ved Wisconsin–Madison Universitet : Nye studier fant hva som virkelig forårsaker klima forandringer; Og det har ingenting å gjøre med menneskene.
  Mens bevis for at variasjoner i jordens bane har innvirkning på strålingsnivået og således på globale temperaturer så betyr det naturligvis ikke at menneskene ikke på noen måter har innvirkning på klima. Studier som disse fremhever at den rolle mennesket spiller er overskygget av naturlige fenomen fullstendig ute av vår kontroll.

  http://news.wisc.edu/from-rocks-in-colorado-evidence-of-a-chaotic-solar-system/

  • John Christian Lønningdal · mars 3, 2017

   Har du noe ide om hva RSS er for noe? IPCC forholder seg hovedsaklig til overflate-temperaturer, du vet der vi mennesker og dyr lever. Det er litt morsomt at så mange fornektere klamrer seg til RSS som egentlig er en veldig kompleks modell for å gjøre om dataene til faktisk temperatur (i det området av atmosfæren som dataene faktisk henter data fra). Det må da være mye enklere å faktisk lese av energimengden på overflaten for å få et mer presist tall på raten av global oppvarming (som forøvrig ikke har noe form for reduksjon hvis du tar hele klimasystemet med i betraktning, fra overflate temperatur, til havtemperatur til mengden is som forsvinner). Her er en video som forklarer dette ganske bra:

   • arth2013 · mars 3, 2017

    Ja. jeg vet at sattelittmålingene foregår i tre nivåer i atmosfæren og er de som dekker jorden best. Det er ikke nødvndig med harmonisering og krieging som i NOAA data. Eller skjule hva de gjør med data slik NOAA gjør det!

  • Carbomontanus · mars 3, 2017

   Tja,….
   En systematisk hoved- forskjell er at satelittmålinger logges i ca 5 Km høyde, og antar vi at iso- term- skiktet ( som er en klassefiendtlig horisont i nekter- brangsjen eller religionen) ligger i ca 12 km høyde og at lapse- rate er omtrent rett,…..

   ……så vil RSS vise 12-5/ 12 av eventuell temperaturøkning bakkemålt.

   Dette legges konsekvent skjul på. men det følger av enkel fysikalsk geometri og trigonometri.

   Dertil kommer modellerings og juxterings trixings ofg fixings- usikkerheter for satelittmålt, som ifølge trauste typer jo er høyere enn for bakkemålt.

   Så skal man av alle krefter prutte seg hen til null temperaturendring, så skal man bare måle i iso-term- skiktet.

   Da dette ikke er teknisk operasjonelt mulig, så er man i alle fall garantert minst mulig økning om man satelittmåler i 5 km høyde.

   Men det er ikke der vi bor,…..
   ===============000
   Glosa Prutt på norsk kommer av promp. Og det er ikke salonfähig, stue- rent i forretningslivet.

   Prutte- (=prompe!) fiser og fanter vises til eget av- lukke.
   ===============000
   Gåte:

   «FAKTA!….BASTA!…DATA!…PRAVDA!…SVADA!…MAKTA!»

   Hva er så frapperende likt med alle de 6 store ordene?

   (Jo, bare se, de betyr alle sammen presis akkurat det samme.)

   • arth2013 · mars 3, 2017

    Jeg vet at sattelittmålingene foregår i tre nivåer i atmosfæren og er de som dekker jorden best. Ellers så måler de temeperaturen på jordnivå også! Det visste du ikke! Det er ikke nødvndig med harmonisering og krieging som i NOAA data. Eller skjule hva de gjør med data slik NOAA gjør det!
    Fikk du ikke med deg hva Forskere ved Wisconsin–Madison Universitet har funnet ut.
    IPCC presebterer resultater av modellering / scenarios. De er matematiske beregninger som tar utgangspunkt i IPCCs teorier om hva som foregår i atmosfæren. Virkeligheten, som du ikke kan eller har imøtegått, viser noe annet. Beklager at jeg tar fra deg livsløgnen din! Klimareligiøs er det du er! Livsløgnen er verdens største globale svindel. Klima er ikke menneskestyrt gjennom utslipp av CO2 som f.øvrig. ikke på noen måte er en forurensning av miljøet.
    Det er ingen veksthus effekt i atmosfæren, det er termodynamiske lover som gjelder i det termodynamiske systemet bestående av jorden, havene og atmosfæren.
    Så forelsår jeg at du holder deg til fakta i diskusjonen og ikke alle muulige slags irrelevante utspill som egentlig bare gjør deg dummere en du kanskje er. Apropos dumt. Troen på konsensus er dumt uansett om det kommer fra personer med høyere utdannelse. Det er det samme som å si at «Mange sier at ….» som er noe man tyr til når man slipper opp for valide argumenter i diskusjonene. Det er ditt valg om du fotsatt vil fremstå som dum!

    • Carbomontanus · mars 3, 2017

     Uansett hva du gjør oppe i høyden og du kan bruke så mange nivåer du vil, bare sørge for at du hovedsakelig måler og midler så høyt at det skiller klart på hyppigheten av store og små cumulus- skyer fra år til år, så er du systematisk tendensiøst garantert å få en klart flatere langtids temperaturkurve enn på bakken.

     • arth2013 · mars 3, 2017

      «Merk da særlig de store «spikes» oppover, 1998, 2010 og 2016, som skjener klart høyere for RSS enn på bakkemålt. Mens bakkemålt til gjengjeld har med seg en serie halv- store spikes som vi ikke finner igjen på RSS.» Dette skyldes naturligvis at harmonisering /krieging av bakke data tar bort dette.

 20. Carbomontanus · mars 3, 2017

  Men Samset, siden vi er inne på det, så anbefaler jeg å sammenligne grafene for bakkemålt og RSS slik man finner dem på nettstedet Climate4you, som er Humm- lummens nettsted. Og fra 1995 og til i dag så det dekker hiatusen.

  Merk da særlig de store «spikes» oppover, 1998, 2010 og 2016, som skjener klart høyere for RSS enn på bakkemålt. Mens bakkemålt til gjengjeld har med seg en serie halv- store spikes som vi ikke finner igjen på RSS.

  Det er en så markant forskjell i kurvene at det åpenbart er en systematisk ulikhet mellom RSS og bakkemålt.

  Jeg våger å påstå at dette, foruten å ha med El Nino- events også har med forskjellen på dry and moist lapse- rate å gjøre. Hvor moist lapse- rate er adskillig lavere enn dry lapse- rate.

  Måler vi da i 5 Km høyde så vil den generelle eller gjennomsnittlige luftfuktighet worldwide slå ut, hvor det er rimelig å anta for El Nino- events at da kan det bli adskillig mer høye torden og bygeskyer og moisture og varme også oppover i høyden. Noe som vil kunne forklare at RSS slår så kraftig ut på de store El Nino events men ikke registrerer de mindre utslag imellom, som er der på bakkemålt.

  Da slipper vi også å drøfte kurvenes langsiktige bratthet, og vi kan la hiatusen hvile, samtidig som det kan si oss noe vesentlig om den metodiske og systematiske forskjell på bakkemålt og RSS.

  Jeg kalte det trigonometri,… det heller aritmetiske begrep heter reguladetri. Proporsjonalitetsregning.

  Til kontroll for om jeg kanskje er inne på noe her, så se på offisielle data for langtidsoppvarmingen størelsen deg / tiår, for satelittmålt og bakkemålt. Forholdet RSS / Bakke ligger der nær det samme (12-5) /12.

  Men jeg formoder at denne sammenheng er så triviell at man knapt gidder å nevne det. Men la det i alle fall være en av våre kontroller på metodene og grafene.

  Må man finjustere og ha det på håret, så husk at 12 Km gjennomsnitt worldwide for isotermskiktet kun er gjetning fra min side. Jeg har lest 17 Km i tropene og 8 ved polene. Mens RSS vel skjer i konstant høyde worldwide?

  Og i alle fall så er vel disse betraktninger om hvordan heller å søke å forstå fysikk-oppgaven og søke heller å sette opp regnestykkene på AD-EQVAT form, mer Scientific og geofysisk enn dette med at klimaforskerne har glemt eller har lagt skjul på urban heat islands for bakkemålt derfor er RSS det mer saklige og objektive og pålitelige.

  Jeg begrunnet forrige argument med en serie trauste personligheter, bevis: se videoen til Lønningdal.

  Og våger til og med å påstå at ryktet om at RSS skulle være så mye mer Scientific, objektivt og sikrere, er et heller politisk vedtatt og tilsiktet falskneri. Jeg gjenkjenner det hele nemlig mest som et klassisk magisk demagogisk politisk poker- prutt i geofysikken, smil smil.

  Det sikrer nemlig først og fremst metodisk og på enkleste vis, for alle som måtte være interesserte, ved alvorlig systematisk bias nemlig at man skjuler hva tropopausen og lapse- rate virker og bidrar til i høyden,.. at eventuell utglattet langtids temperaturøkning skjules og minimaliseres.

 21. Carbomontanus · mars 3, 2017

  Jeg må skrive det her
  Til og om arth213

  Elementær flause av Dem, Genosse.

  Må man for å være situasjonens herre om- bytte og for bytte RSS og bakkemålt og belære alle om at på grunn av kriging så er de små spikes i bakkemålt blitt borte mens de store er desto høyere, så rammer man seg selv og RSS, for det er tvert imot der og just ikke for bakkemålt som han hevder, at svær ElNino klart forstørres og forsterkes mens de små og korte blaff blir borte fra de offisielle grafene. .

  Sånn går det når man kriger mot dataene og trollet ikke behersker dets egen poker engang.

  • Carbomontanus · mars 3, 2017

   PS
   Og jeg har ekstra tatt det fra og vist til Humm- lummen, så jeg ikke skal kunn beskyldes for å tappe min vin fra alarmistene og varmistene..
   DS

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s