Hvor ble det av sammenhengen mellom sola og klima?

Globalt temperaturavvik der gjennomsnitt 1961-1990 er 0 (HadCRUT3). Høyreklikk for større versjon.

Globalt temperaturavvik der gjennomsnitt 1961-1990 er 0 (HadCRUT3). Høyreklikk for større versjon.

Temp_approx

Tilnærming med en parabel og en sinus

Er klimaendringene menneskeskapt eller er det bare naturlige svingninger? Tilhengerne av svingninger peker på at de siste 150 år med temperaturdata (se bildet) kan tolkes som noen få naturlige svingninger som ligger oppå hverandre (neste bilde), mens IPCC og de aller fleste andre mener disse svingningene er mer eller mindre tilfeldige.

Svingningstilhengerne har derfor gjerne tatt til seg artikkelen fra Nicolas Scafetta der han mener at det er planetene som skaper svingningene («Empirical evidence for a celestial origin of the climate oscillations and its implications«, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2010). Det er den jeg har kritisert i min artikkel «On the alleged coherence between the sun’s movement and the global temperature» (Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, april 2014) der jeg sier at konklusjonene ikke holder mål.

Solas bane sammenlignet med solas størrelse

Solas bane sammenlignet med solas størrelse

Scafetta mener at disse svingningene har sammenheng med Jupiter og Saturns innflytelse på sola, se bildet. Tilhengerne av naturlige forklaringer så det som første skritt mot en mer komplett teori. For det første var det svingninger i klimadataene, og for det andre var det en sammenheng med et ’stort’ fenomen i planetsystemet. Nå manglet det bare en en forklaring i solfysikk for hva som egentlig foregikk inni sola.

Men da jeg så Scafettas artikkel slo det meg at påvisningen av sammenheng var basert på en ganske hjemmesnekret metode. Vel ble det brukt fine ord som koherens og konfidens, men ikke slik jeg var vant til at de vanligvis ble brukt. I artikkelen min har jeg gjort om igjen analysen og jeg fant akkurat det motsatte av Scafetta: Det er for lite sammenheng til at det er noe å bry seg om (dvs. ingen signifikant koherens).

Scafettas artikkel er blitt sitert en del i Norge, bla. av professor Jan-Egil Solheim og professor Ole Humlum (Begge UiO). Utgangspunktet er at sola går i en liten bane rundt planetsystemets midtpunkt. Det er de store planetene Jupiter og Saturn som drar i den. Scafetta mente å finne en sammenheng mellom solas hastighet i denne banen og endringen i middeltemperatur på jorda, men det fant altså ikke jeg.

Rent filosofisk eller logisk er det ganske besnærende at det burde være en slik sammenheng. Alle vet jo at sola påvirker i et kort perspektiv, døgnet og årstidene, og mange vet også at 100 000 års variasjonen som gir istider (Milanković-syklusene) har noe med sola å gjøre. Så hvorfor ikke også i et 20-60 års perspektiv? Men går man litt i dybden så er det ikke fullt så enkelt.

Døgn og årstidsvariasjonen skyldes nemlig egentlig ikke sola, men bare jorda, og dens rotasjon og dens helning i banen. Milanković-syklusene kommer også av at det er endringer i formen på ellipsebanen, i jordas posisjon i banen samt i jordas helning. Derfor har ingen av disse fenomenene strengt tatt noe med sola å gjøre, bare jordas forhold til sola. Det er helt annerledes med 20-60 års svingningene som skal skyldes endringer i solas utstråling og dermed forandringer inne i sola. Så derfor er dette en helt annen mekanisme enn de korte og lange svingningene og det går ikke an å gjøre en slik logisk slutning.

Dette arbeidet understerker også det tverrvitenskapelige ved klimaforskning. Jeg er jo ingen klimaforsker, men jeg har jobbet mye med sammenhenger mellom signaler. Et eksempel kan være støyen i styrhuset i en båt og om det er propellen eller motoren som er årsaken. Da vil koherensanalyse gi svaret, akkurat som for klimadata.

Mitt arbeid er heller ikke støttet av Norges Forskningsråd eller noen andre. Jeg vurderte det slik at det var mye bedre bruk av min tid å gjøre analysen og skrive artikkelen, enn det var å skrive en søknad og så håpe på å få støtte til å ansette en annen til å gjøre jobben. For meg illustrerer det verdien av den friheten vi har som universitetsforskere til selv å velge forskningstema.

Scafettas teorier er blitt kritisert på mange hold. Noen kaller det ”klimastrologi”, andre sier at modellen er dårlig fordi den ikke klarer å forutse temperatur bakover, altså mer enn 150 år tilbake. Det betyr at den ikke stemmer med rekonstruerte temperaturserier basert på indirekte faktorer som bl.a. treringer. Men jeg er den første som sier at Scafettas påstand ikke er statistisk holdbar.

Se også:

16 kommentarer

 1. Carbomontanus · mars 10, 2014

  Holm
  Dette med coherens er viktig.

  Vi må slå fast at glosa er både autoritær og populær, og brukes i hytt og pine.

  Antagelig stiller du med et begrep lignende mitt, for du har erfaring med radio.

  Man finner det med rettmottager med detektoroscillatoren litt i selvsving og skrur frekvenskondensatoren forbi en litt fjærn sender.

  …iiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaooooooo.ooooooooooaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiii……

  Men så på en sterkere sender og litt mer selvsving:

  …..iiiiiiiaaaaaaaaaaooooOOOORP……..PROOOOoooooooaaaaaaaaaaiiiiiiiiii……

  I frekvensvinduet P…..P er det absolutt musestilt, ingen svevning. , Da går senderoscillatoren og mottager detektoroscillatoren coherent fasekolet. Senderen frekens og fase-styrer mottageren som følger pal i takt selvom vi endrer litt på mottager- avstemningen, og innenfor dis- kontinuerlige grenser hvor koblingen bryter eller glipper.

  Det samme kan i få til mellom orgelpiper. Vi må ha dem nær hverandre og stemt bare ørite forskjellig til de sier

  …..oaoaoaoaoaoaoaoaoao…..

  som er svevning, Og to piper eller to klokker vil aldri gå i takt medmindre det er en fysisk signalkobling imellom som tvinger takten.

  Men så vender vi vinduene mot hverandre eller bringer dem nærmere hverandre og det fasekobler plutselig og går helt reint svevningsfritt

  …aaaaaaaaaaaaaa…..

  pal rein tone uten tull, en og bare en tone.

  Så kan vi stresse stemningen på den ene pipa, det bryter plutselig katastrofalt og sier ……wup..wup..wup..wup…..

  akkurat som i radio rettmottager.. Det er «Hard beat!»

  Dette kan granskes elementært med oscilloscop. Vi kobler scopet så sinus gir en ring. Bløt beat ….OAOAOAOAOA…. gir da en figur som ligner en skrå-flettet kurv eller et hårnett, eller ståltrådkveil i ulage, et sammensurium hvor trådene krysser hverandre uhindret

  Så fasekobler vi, og et blir helt rein og stabil figur, ikke en ring men en kompleks figur mer eller mindre lik Urnes- dragene. Helt stø og gjentar seg fasekoblet i tusenvis av svingninger.

  Det er coherens.

  Da har vi bunden rotasjon.

  Og til sammenligning månen og jorden. Månen vagger og vimser og ser litt hit og dit, men nesa er alltid hitover. Den snur seg aldri helt rundt. Og det meget generelt for fysisk fasekoblede eller coherente svingninger.

  I et klangsystem som er det vanlige både i radio og orgelpiper og strenger og dessuten dråpesvingninger, så er overtonene fasekoblet fysisk coherent svevningsfritt til grunntonen i heltallige frekvensavstander, som superponerte partialbølger. Men koblingen er fysisk ved svake krefter, og koblingen bindingen kan ryke katastrofalt. Da får du Wolf im Ton, Burble eller Rumle. På norsk skval og søl- fenomener. Scopet bekrefter at et er som brekkere på sjøen når fasekoblingen eller coherensen rakner og bryter sammen på katastrofal måte.

  Det er så, og det skjer viskøst eller ved molekylære krefter, så du må altså ha stang eller kjetting mellom planetene eller apparatene for å få dem til å gå coherent, hvis du ikke har tidevannskrefter og viskøst dempet friksjonskobling.

  Du kan også ha signaloverføring og styring med servo. Eller dyrisk bevissthet involvert, sensitivt og aktivt selvregulerende. Dyr kan også gå i formasjon og kollektiv flokk samlet.

  I radioen så det skal fasekoble må du ha ulineært felt i molekylær materie, med elektrisk og / eller magnetisk hysterese i materialene for eksempel. Det er det mer enn nok av anledning til i en forvridd skrothaug av kobber og ferritt og aluminium og glimmer og porselen, om man kjører hardt.

  Når et kobler i lufta mellom pnevmatiske oscillatorer, så er det feltparameterne som vakler og er amplityde og faseavhengige.

  Kristoffer Rypdal har tatt og tuktet Scafetta i statistikk. Prøv Rypdal & Rypal & Scafetta på nettet. Det gjaldt sammenhengen solstormer og stormer i Stillehavet.

  Vi har fått det drøftet til filosofi forberedende, ved Humes kritikk av årsaksbegrepet.

  Den bedre diskusjon har jeg funnet hos scolastikerne med læren om de 4 årsakskategorier efter Aristoteles, , hvorav man i nyere tid kun har villet akseptere Causa efficiens. Og det synes å være bevisstløshet og mangel på innføring og trening med de tre andre, Causa materiale, Causa formale og Causa finale, som også er realiteter , at man tilskriver det obscur causa efficiens.

  • Sverre Holm · mars 11, 2014

   Du har en god beskrivelse av koherens – koblede svingninger.

   Jeg har lenge interessert meg for Aristoteles sine fire årsaker, men er vel ikke helt enig med meg selv om hvor mye vi har tapt ved stort sett å droppe de formale og finale årsakene. Et interessant forsvar for dem fra forrige måned finnes hos Daniel Joachim Kleiven: Fire årsaker som forandrer alt.

   • Carbomontanus · mars 12, 2014

    Det er bra
    Causa formale bør være kurant. Det var han på brua som hører «støy» = uønsket lyd. En «u- lyd».
    Han bør jo da være en dreven chief som har seilt i alle år og hørt sånt før , iallefall noe lignende, og det er for ham som et språk. Og kan nesten si som den drevne bilmekaniker: «det er viftereinma… det er bendiksen,..,. det er skjørtebank.. vannpumpelageret sperrer,….» det er just som et språk, man hører det på formen hvalslags type u- lyd eller bråk det er. Men så må man finne og rette «år- saken» og det er efficiens lydkilden eller utøveren. Nøyaktig hvor sitte den hakkespentten eller den kråka hen?

    Men så kan det være svære ting. Det kan være sjøormen, draugen eller fossegrimmen. Det kan være en «pnevma» F. eks du kjører med bil og åpner ei luke og det går i sving som en lergjøk på lav frekvens 7-10 Hz og ingen faststofflige ting beveger seg. Da må man vite om pnevmaene med motor og movens og nødvendige randbetingelser for å kunne gripe inn saklig og det er som en elektrisk oscillator hvor det som oscillerer er utstrakt i feltet med knuter og buker strøm og spenning og er helt usynlig. Men alle disse ting er Causa formale, tingenes formpremisser eller måter å være på.

 2. Odd Busmundrud · mars 11, 2014

  Det ser faktisk ut til at det er en viss periodisitet i global temperatur. Den svinger rundt en grunnleggende økning som korrelerer meget godt med atmosfærisk CO2. Så hvis man trekker fra denne stigningen sitter man igjen med svingninger med en periodisitet på bl. a. ca 66 år, 20 år og 10 år. Dette ble jeg klar over da jeg for noen år siden begynte å interessere meg for klimaforandringer. Det Scarfetta har gjort, og som ble omfavnet av våre hjemlige professorale klimafornektere er imidlertid å trylle vekk den økningen som korrelerer med CO2- innholdet. (Han la inn en annengradskurve for å få noe som svinge rundt null, og så «glemte» å legge den til igjen etterpå. Etter at jeg hadde oppdaget disse svingningene trodde jeg at jeg hadde gjort en epokegjørende oppdagelse, man oppdaget så att svingningene med periode ca 65 år forlengst var beskrevet av Schlesinger og Ramankutty. Men da hadde jeg allerede systematisert dette, og jeg har lagt det ut på Dyadebloggen her:
  http://dyadeblog.wordpress.com/2009/11/28/temperaturen-svinger-%C3%B8kningen-har-ikke-stanset-klimatrusselen-del-5/
  Denne periodisiteten beskriver faktisk ganske godt pausen i oppvarmingen fra 1945 til 1980, og passer også ganske godt med den nåværende pausen i oppvarmingen som klimafornekterne klamrer seg til.

  Senere har også den konverterte klimaskeptikeren Richard Muller ved Berkeley beskrevet tilsvarende svingninger.

  • Sverre Holm · mars 11, 2014

   Hei. Jeg referer også til Schlesinger og Ramankutty da det jo ikke er tvil om at det er periodisitet i de ca 150 år med temperaturdata som finnes. Hva som er årsaken er jo en annen sak, da tilpassing med sinuser er et meget anvendelig verktøy. Dette er Fourier analyse, som jo er sentralt i signalbehandling, og de aller fleste signaler kan passes inn i det – uten at det må bety at det er noe fysisk som ligger bak.

   Det er f.eks en av årsakene til at Ptolemaios’ geosentriske modell av planetsystemet var så bra som den var og holdt mål så lenge. Sirkelene på sirklene er jo ikke noe annet enn enn sum av sinuser som i Fourieranalyse.

   For de som ikke har tilgang til hele artikkelen så finnes den på ArXiv. Jeg har nettopp oppdatert den og fra og med 12.3 burde det ligge en versjon der med samme innhold, men annen layout enn den artikkelen som trykkes i april. Se http://arxiv.org/abs/1307.1086

   • Odd Busmundrud · mars 11, 2014

    Takk for lenken til artikkelen. Det er jo noe mer avansert enn det jeg gjorde, men det jeg kom fram til viser ved en visuell inspeksjon et forbløffende samsvar mellom summen av sinuskurver og målingene. Nå har jeg forresten sett noe mer på det, og brukt gjennomsnittet av målingene fra HadCRUT, NOAA og NASA. De er jo nesten like, og jeg så ingen grunn til å foretrekke den ene framfor den andre.

    Jeg har ikke forsøkt å spekulere på årsakene til svingningene, det har jeg ingen forutsetning for. Men jeg oppdaget en overraskende ting da jeg plottet sinusen med en periode på ca 11 år og solflekktallet i samme diagram. De fulgte hverandre overraskende godt, også når det gjaldt amplituden. (Denne sinuskurven er egentlig en sum av tre siinuser med nærliggende frekvens så de fremstår i diagrammet som en amplitudemodulert sinus..)

    Eller tenkte jeg at jeg skulle teste hvordan kurvene mine kunne forutsi fremtiden, så jeg brukte dataene frem til 1980 og laget et sett med sinuskurver. (De ble nesten de samme som da jeg brukte alle dataene.) Og da jeg forlenget summen av dem, overlagret en lineær stigning som var den samme som på slutten av 80-tallet, ga de et forbløffende samsvar med målingene fra 1980 fram til i dag.

  • Anders Valland · mars 12, 2014

   Hei Odd,
   jeg har sett (og kommentert) på den linken du oppgir her. Jeg synes analysen din ser interessant ut, og den er jo i samme gate som det Sverre gjør. Jeg fulgte imidlertid link tilbake til del 4 hvor du jobber med å se på den andelen av oppvarmingen som du sier skyldes CO2. Her bruker du en kurve over CO2-innholdet fra år 1000 og frem til i dag. Den er helt flat frem til år 1800, og deretter stikker den oppover.
   Jeg fulgte nok en gang linken og fikk et regneark som sies å være basert på en rekke anerkjente kilder. Men jeg stusser over at regnearket gir CO2-verdier på hundredeler av ppm for CO2 tilbake til år 1000. Det er rett og slett ikke troverdig, blant annet fordi man åpenbart har koblet instrumentelle vedrier med proksi-beregninger. Vet du hvordan man har håndtert spørsmål som oppløsning, nøyaktighet, usikkerhet og presisjon i de forskjellige datasett ved fremstilling av kurven? Blant annet lurer jeg på om det at kurven er såpass flat før 1800 er mer et utslag av de proksier som er benyttet, enn et uttrykk for en reell situasjon? Hva er forklaringen på at CO2-nivået ikke har variert i løpet av den perioden hvor vi faktisk vet at kloden ble nedkjølt (lille istid). Har du vurdert dette?

   • Odd Busmundrud · mars 12, 2014

    Hei Anders,

    Jeg stusset litt over denne siste kommentaren din, og det tok litt tid før jeg forsto at det du reagerte på var at konsentrasjonen var oppgitt med to desimaler. Det er en stund siden jeg jobbet med dette, så jeg måtte gå tilbake til det jeg hadde lenket til. Jeg husket ikke helt lenger hva jeg hadde brukt. Og jeg ser at disse dataene er beregnet ut fra forskjellige kilder, og den som har gjort det kunne nok med fordeler ha rundet av tallene. Til vedkommendes, og min egen unnskyldning vil jeg få si også Mouna Loa oppgir sine tall med to desimaler.
    http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/co2_data_mlo.html#mlo_full

    Men tallene lenger tilbake er nok interpolert mellom de verdiene som er funnet f. eks. ut fra iskjerner. Men for mitt bruk er det jo verdiene fra slutten av 1800-tallet som er interessante, og de er nok bygd på instrumentelle målinger.

    Når det gjelder den lille istid, som vel var fra 1500-tallet til midten av 1800-tallet var det et fenomen som bare omfattet Europa og Nord-Amerika, og altså ikke et globalt fenomen. Hele kloden var ikke nedkjølt. Men da jeg først hadde begynt å grave i gamle synder fant jeg noen data fra borekjerner i Antarktis, som riktignok ikke er kontinuerlige, så nøyaktig er det ikke mulig å tidsbestemme dem. Men de jeg fant i denne perioden var:
    År CO2 (ppm)
    651 277,4
    768 278,7
    848 277,7
    941 279,1
    1051 276,6
    1124 278,4
    1247 280,1
    1329 282,2
    1442 281,1
    1516 277,7
    1597 281,9
    1606 279,1
    1722 277,9
    1733 274,9
    1864 280,4

    (Ikke heng deg opp i at årstallet er angitt med fire gjeldende siffere og konsentrasjonen med én desimal. Det er ikke ment å skulle være så nøyaktig) Det ser i alle fall ikke ut til at det var noen spesielt lave tall i den aktuelle perioden. Hvis jeg regner gjennomsnittsverdier over en periode på 2–300 år ser det fakktisk ut til at det vaar en liten topp rundt år 1500. Men det dreier seg bar om et par ppm.

    Disse dataene finner du fram til her:
    http://co2now.org/Historical-CO2/800000-Years/co2-ice-core-data.html
    (Lenken videre finner du i tabellen nederst, i første rad, høyre kolonne)

  • Anders Valland · mars 14, 2014

   Hei Odd, og takk for svar.

   Når jeg spør deg om ppm-verdiene du bruker for din kurve over CO2 de siste 1000 år så er det fordi jeg virkelig lurer på om du har reflektert over de tallene du støtter deg på. Jeg ser ingen forsøk på refleksjon over dette på din blogg, ei heller i ditt svar til meg. Og når du refererer tallsett som har tideler og hundredeler av ppm så blir jeg meget skeptisk. Nøyaktigheten til iskjernedata er overhodet ikke på det nivået, les f.eks. NOAAs egen beskrivelse av usikkerheter i data her: http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/reports/trieste2008/ice-cores.pdf

   Van Hoof et al. (2005. Atmospheric CO2 during the 13th century AD: reconciliation of data from ice core measurements and stomatal frequency analysis. Tellus (2005), 57B, 351–355) viser at det finnes andre proksier som sannsynligvis fanger høyfrekvente variasjoner av CO2 bedre enn iskjerner gjør. Iskjerneprøver anses som regel å være unøyaktige inntil en viss dybde er nådd, avhengig av nedbørsmengde. Dette varierer fra 40-50 meter i tørre områder, til mer enn 100 meter for områder med mye nedbør. Troen på at luftbobler i slik is fanger «dagens» eller «årets» CO2-innhold til en nøyaktighet rundt 1 ppm er spunnet i rikt fantasigarn, tror jeg. Men jeg lar meg overbevise av fakta, dersom du har noen.

   Likevel, å koble proksi-deriverte data til instrumentelle målinger er ikke troverdig uten en grundig diskusjon om dette.

   Det du har gjort er å fjerne monotone data fra et datasett, for å sitte igjen med de data som utviser periodisitet. Det er alt, og du kan ikke konkludere med at du har fjernet den delen av grafen som skyldes CO2. Det har du ikke noe grunnlag for. Dersom det var så enkelt ville vi ikke ventet siden 1990 på at verdens samlede forskerkapasiteter innen klima skulle klare å konkludere på denne andelen. I dag er sistnevnte kapasiteter nesten helt sikre på at mesteparten av oppvarmingen siden midetn av forrige århundre skyldes menneskelig aktivitet, herunder CO2. Nyere studier viser at noe slikt som 70% av denne monotone delen av oppvarmingen kan skyldes CO2-utslipp.

   Det jeg liker ved din analyse er at du bruker frekvensdomenet for å bestemme markante bidrag. Det som mangler er en diskusjon av om det du mener er en monoton økning bare er en flanke på en lengre periodisk svingning. Vi vet at istider er et utslag av langeperiodiske svingninger i systemet. Vi vet at klimaet er et dynamisk system, og du (og Sverre) har demonstrert at det inneholder periodisiteter. Da må vi anta at det finnes signifikante perioder mellom istidene og de meget korte periodene dere har vist. En diskusjon omkring dette ville være interessant å se.

   • Carbomontanus · mars 14, 2014

    En Anders Valland bryr seg atter og atter her.

    Han bør lære seg å begripe at når slike «høyfrekvente variasjoner av CO2» ikke finnes i det hele tatt på Mahuna Loakurven og denne også er uavhengig kontrollert på minst to andre steder det ene vest i Irland det andre husker jeg ikke, og de kurvene konsekvent viser tegn som kan forklqares på annen måte,

    1, sagtannformen som viser betydningen av CO2 som carbon sink over året,
    2 exponential growth som kan forklares ved fyring med fossilt cartbon og
    3 klart en bulk ved sovjettsamveldets konkurs, atter et antropogent og lett forklarlig tegn, og
    4 Han må respektere å burde måtte gi en rimelig naturlig kvalitativ og kvantitativ forklaring på hva som muligvis ellers kan avgi og oppta CO2 kvantitativt og globalt, så fort som han vil ha det for å kunne denne høyfrkekvente svære naturlige CO2- flaksingen eller sykklingen opp og ned av havet for eksempel. «Henrys lov» er flause av dilettantisk spinndoktoralt, nærmere dia- lektisk materialistisk format og skole.

    Og når datalisten til Odd Busmundrud ligger såpass jevnt gjennom lengre tid åpenbart også med aksidental støy som viser at dataene er reelle og dette er kartlagt ved en helt annen empirisk metode,…..

    ……….så ligger det tynt an for det svære og høyfrekvente slingeret hans .

    Så han bør nu heller snu på flisa og på tilnærmingen og den gravende spørsmålstillingen sin, idet jeg har gjort det forlengst og kommer da raskt til meget klarere og enklere resultater.

    Hvor har han det hen fra? og vi vil gjerne vite helt konkret hvilke menneskelige kilder navn og nummer AD HOMINEM! og hvilken litteratur så konkret som mulig har han det fra, at det skulle flakse så fort opp og ned noe det jo aldeles ikke gjør hverken på iskjernedataene eller på Mahuna Loa-kurven.

    Og der kan jeg hjelpe ham litt i letingen og veilede og peke.

    Det synes nemlig å være en gammel hype eller et meme fra den politiske propagandaen og værnet for den industriale kølarøyken, et rykte fra miljø-propagandaen minst 75 år gammelt.

    Jeg hørte det første gang av en eldre antroposof av alle ting, som holdt foredrag om Die Dreigliederung des sozialen Körpers. CO2 problemet lå allerede da i luften og han sa det er intet problem for det «Bufrer» jo som kjent mot Die Carbonatsedimente des Meeres, smil smil.

    Just det gamle argumentet re- sirkuleres skrift tro glose- rett av nyere generasjoner av de typpisk misjonerende, KADRE-underdanige blinde troerne som åpenbart synes å ha fått hetta..

    Så en Anders Valland bør se inn i seg selv og gjøre seg selv og oss den tjeneste å vrenge ut helt konkret hvor han har det fra, for det rakner jo allerede for den mest elementære og obligatoriske videnskabelige kritikk som altså da vel ikke har funnet sted for eget og for egne kilders vedkommende.

    Jeg lot den eldre antroposofen passere, for det var mer svovelsur nedbør og etterhvert Waldsterben… som sto til debatt den gangen.

    Men ved nærmere gransking viser det seg jo at han også pekte helt feil vei. Slik er gjerne nemlig trollet og spammet og den tunge propagandaen. (Keiserens og Czarens og Førerens værn for luftens tykkelse og kølarøyken i byene og forbundet med stalin stålindustrien og elektrisitetsproduksjonen.) nemlig dette at det bufrer mot die Karbonatsedimente des Meeres mens i virkeligheten etser det på toppen av Alpene og Himalaya og på hele Champagnekrittet og verdens Karst- landskaper. Og på spissene og spirene og fasadene oppe på Kølner Dom og Westminster Cathedral og York catedral har jeg sett. Der bufrer det helt klart.

    Og den mengde CaCO3 som årlig renner ut av Rhinen regnet som en kube, har en sidelengde stæørre enn høyden av Kolner Dom. (!). Og det er bare Rhinen. Så har vi Mighty Missisippi og Ganges og Bramaputra og Amazonas . Rhinen er bare en sildrebekk i forhold.

    Over hele USA detter husene og byene ned i svære høler fordi at det bufrer mot carbonatsedimentene under grunn og landeiendommene deres. Vi har det i Fauskemarmoren, også der bufrer det så det er svære kratere og høler.

    Så har vi Sprellestad- opp- førselen, som kan være en større lokal år- sak og kilde til at ryktet eller spamm- mett og trollet atter griper om seg blant de ukvalifiserte og ukritiske.

    Pass på at det ikke blir A. Valland- oppførselen også

    Om man om- bytter kyndig og aktivt eller fordi man er alvorlig ukvfalifisert og anti- kvalifisert Molprosent og Vektprosent så får man det til å flakse høyfrekvent med en faktor hele 44/29 eller 29/44 opp og ned, smil smil.

    Men da av- slører man bare at man ikke har artium i fysikk og kjemi og at man neppe er kommet lovlig inn på studiet.

    Og så har vi målinger av lokale og bakkenære forekomster, i brønner og potetkjellere, inni stinne fjøs og kneiper og møkkademmer og kinosaler, i storbyer med høy trafikk og koksfyring under invers- vær,………

    ………… og døgn- oscillasjonen om sommeren i vindstille i edelløvskogen som er svær.

    Alt dette er velkjent og hva man skal sette seg inn i først og vite å unngå og justere for, for å unngå systematiske feil. Og det er falskneri å gripe til slike data i den hensikt å kunne føre og fremme seg selv som skeptisk og realistisk og kunne bestride nyere målinger av raskt og eksponensialt voksende CO2 innhold i luften globalt tydeligvis av antropogene årsaker.

    Eller man demonstrerer at man ikke er faglig eller etisk eller politisk istand til å vise den selv- ansvarlighet at man ser opp for systematiske feil i ens egne føringer.

 3. Pål Brekke · mars 11, 2014

  Tittelen pirret meg… Leter man litt så finner en kanskje at folk faktisk forsker på sol-jordkoblingen enda.. Hvilke mekanisnmer som er i spill er vel uklart enda.. …Siste ord er kanskje ikke sagt..

  Dagens paper:
  Solar forcing of North Atlantic surface temperature and salinity over the past millennium
  http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2094.html#auth-5

  • Sverre Holm · mars 11, 2014

   Hei. Er i grunnen enig med deg om at siste ord ikke er sagt.

   Min artikkel handler jo strengt tatt bare om koblingen mellom solas bevegelse og temperaturdata, ut fra tanken om at det er solas bevegelse som gjør et eller annet med solas utstråling. Om det eventuelt er andre mekanismer til stede som kan endre solas utstråling sier jo ikke dette arbeidet noe om.

  • Carbomontanus · mars 12, 2014

   Pål Brekke
   Det var dette med det teoretisk astrofysiske, det må dog være asto- fysisk og ikke bare astro- logisk og astro- nomisk.

   Og så må man ikke sette Newton på hylla først og åpne med å slå fast at «Hvilke mekanismer som er i spill i jord og solkoblingen er vel uklart enda..» …….

   ………….for da åpner man med å sparke den mest elementære astrofysikk og da sparker man heller seg selv i misjonen med å banke på med et spesielt og qvakk salg i og med et politisk vedtak bak lukkede dører ved håndsopprekning og applaus.

   Så man bør tvertimot aktivt trene seg i å kunne la være å fekte og bestride ei hockeykølle og fekte og bestride Mahuna Loakurven, den klassiske kjemi, og klassiske Calorimetri og gravimetri. Det er nemlig hverken realistisk eller sceptic eller scientific..

   Kan man vise at den lille istid er et lokalt fenomen i Atlanterhavet og solrelatert tross hva hockeykølla sier og hva CO2- forskningen sier, så har man scoret desto sterkere for solforskningen, og kan vise desto klarere solens betydning nota bene i virkeligheten og med hensyn på hva den egentlig har for virkninger.

   Men troller og flauser og spammer man konsekvent og skal rive resten av science og naturfagene samtidig, bare fordi man selv sammen med andre er alvorlig sosialt deprivert og ukjent med det og barneoppdratt og konfirmert politisk esoterisk fiendtlig i forhold til det, så får man meg på nakken.

 4. Sverre Holm · mars 12, 2014

  ArXiv-versjonen av artikkelen er nå referert på Watts Up With That? som kaller seg «The world’s most viewed site on global warming and climate change».

  Akkurat nå går diskusjonen het og det er 67 kommentarer der med bidrag både fra Scafetta, som min artikkel kritiserer, og fra meg.

  • Carbomontanus · mars 13, 2014

   Dette ser bra ut, jeg gratulerer og gir et plusspoeng.

   Scafettas religion er bare ikke sånt som man kan fyre opp i skogen med og få til calorimeteret med snø og blistre køl og regulere jern med, og holder ikke i omgang med bleiebarn og skrikerunger og i omgang med skjønne kvinner. når man skal instruere dem.

   Jeg har sagt det vtil Samset, Katte og sola må være istand når man skal drøfte temperaturene i området fløtekarameller og fudge- effekter. Og man bare har tyriflis å lyse med.

 5. Petter Tuvnes · august 10, 2014

  Sammenhengen er her:
  Saturday, August 9, 2014
  It’s the Sun
  Solar physicist Dr. Leif Svalgaard has revised his reconstruction of sunspot observations over the past 400 years from 1611-2013. Plotting the «time integral» of sunspot numbers from Dr. Svalgaard’s data shows a significant increase in accumulated solar energy beginning during the 1700’s and continuing through and after the end of the Little Ice Age in ~1850. After a ~30 year hiatus, accumulated solar energy resumes a «hockey stick» rise for the remainder of the 20th century, followed by a decline beginning in 2004, all of which show remarkable correspondence to the HADCRU3 global temperature record.
  http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/08/its-sun_9.html

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s