Monstervulkanens forbannelse

Kartet viser steder på Jorden med store ansamlinger av størknet lava (i rødt). De aller største røde områdene er rester etter store vulkanprovinser. Figur: Sverre Planke, VBPR.

Kartet viser steder på Jorden med store ansamlinger av størknet lava (i rødt). De aller største røde områdene er rester etter store vulkanprovinser. Figur: Sverre Planke, VBPR.

Hør på dette: «Monstervulkaner tok liv». Eller hva med: «Megavulkaner tok knekken på halvparten av livet på Jorden». Dette er tonen i en rekke nyhetssaker publisert i Norge og internasjonalt den siste tiden. Hvorfor dette maset om monstre og mega?

Nyhetssaken jeg refererer til handler om at en gruppe geologer ledet fra MIT i USA (Blackburn m.fl.) har klart å bestemme alderen til en rekke basalter (størknede lavastrømmer og intrusjoner som ble værende nede i jordskorpen) – på en måte som man for få år siden bare kunne drømme om. Dateringene, som ble beskrevet i en artikkel i Science i slutten av mars, er så gode at forfatterne snakker om en usikkerhet på bare 70 000 år for utbrudd som fant sted for 201,5 millioner år siden.

Videre har Blackburn m.fl. sammenlignet de nye alderne på basaltene med alderen på en stor masseutryddelse som fant sted på omtrent samme tid. Og det viser seg at de to hendelsene fant sted på nøyaktig samme tid. Derav nyhetssaken. Masseutryddelsen på grensen mellom trias og jura kan altså ha vært forårsaket av vulkanutbrudd.

Mange geologer har tidligere knyttet vulkansk aktivitet til masseutryddelser, inkludert meg selv, men ingen har kunnet vise til så overbevisende data. Det må legges til at selve mekanismen bak utryddelsen fortsatt ikke er kjent.

For å vende tilbake til monsterutbruddene, så er utfordringen her at vi ikke snakker om vanlige vulkaner, store vulkaner, et enkelt vulkanutbrudd eller monstervulkaner. Utbruddene kom fra en stor vulkanprovins.

En stor vulkanprovins skiller seg fra en vulkan på mange forskjellige måter: 1) type utbrudd (vulkanprovinsene hadde sprekkeutbrudd der lava strømmet ut), 2) størrelse (opp til flere millioner kvadratkilometer land dekket med flere kilometer med lava), 3) lang varighet (vulkanprovinsene kan ha utbrudd i en halv million år eller lenger) og 4) det finnes ingen aktive vulkanprovinser i dag.

Hvorfor kalles da de store vulkanprovinsene for monstervulkaner og megavulkaner? Jeg tror det handler om at få personer vet hva en stor vulkanprovins egentlig er. Da er det lettere for journalistene å trekke monsterkortet. Det er en kjent sak at naturvitenskapelige resultater ofte blåses opp og ut av proporsjoner for å trekke lesere. At ting må være stort eller farlig for å rettferdiggjøre spalteplass. Vil flere lesere fatte interesse for en nyhetssak om en monsterdinosaur enn en liten og harmløs dinosaur? Ja, det kan godt tenkes. Men det handler også mye om hvordan saker vinkles. Alt kan gjøres spennende. Og det burde ikke være vanskelig med de store vulkanprovinsene. Det er tross alt de beste kandidatene til å forstå årsaken til de største krisene Jorden noen gang har vært gjennom.

Her er noen eksempler fra hvordan de store vulkanprovinsene er omtalt i forskjellige medier:

Og til slutt, her er en lenke til den nye artikkelen i Science.

42 kommentarer

 1. Kyrre · april 15, 2013

  Ang. Science-artikkelen, jeg får ikke lest den her fra CERN (paywall) – får bare opp tittel og abstract, ikke engang authorlist er synlig :(. Er dette en slags preview, hvor den kommer ut til alle om noen uker/måneder? Jeg får lest Science ellers…

  Ellers en spennende sak!

 2. Henrik H. Svensen · april 15, 2013

  Hei Kyrre, jeg er litt usikker, tror det er en preview, ja. Fikk lest den fra min maskin, men ser at lenken ikke fungerer. Prøv den oppdaterte lenken. Abstractet er her:

  The end-Triassic extinction is characterized by major losses in both terrestrial and marine diversity, setting the stage for dinosaurs to dominate Earth for the next 136 million years. Despite the approximate coincidence between this extinction and flood basalt volcanism, existing geochronologic dates have insufficient resolution to confirm eruptive rates required to induce major climate perturbations. Here, we present new zircon U-Pb geochronologic constraints on the age and duration of flood basalt volcanism within the Central Atlantic Magmatic Province. This chronology demonstrates synchroneity between the earliest volcanism and extinction, tests and corroborates the existing astrochronologic time scale, and shows that the release of magma and associated atmospheric flux occurred in four pulses over ~600,000 years, indicating expansive volcanism even as the biologic recovery was under way.

  • Kyrre · april 15, 2013

   Flott, den nye lenken funka! Takker 🙂

 3. Carbomontanus · april 15, 2013

  Dr.Svensen
  Jeg har et vulkanistisk forslag til som kan røske opp og kanskje være enda mer spennende selvom det ikke på langt nær er så stort.

  Det er den berømte klimakatastrofen som skiller eldre og yngre Dryas i klimadisputten for nøyaktig 12.9 tusen år siden og som tilskrives Lake Agassiz- katastrofen i Nordamerika som er datert.

  Steika, så har de gått med hue under armen og armen i bind og bare skullet salge viktigheten av Nordamerika. For ganske samtidig, for nøy- aktig de samme 12.9 år siden så gikk hele Eiffel- vulkanismen i lufta plutselig!

  Les om Maria Lach, og aske- lagene er opptil 15 meter tykke og hele Tyskland ble ødelagt, EU`s kjerneområder og aska ligger helt opp til Skåne. Menneskeheten måtte flykte til Irland og Skottland og Finnmark og Aserbadsjan og til Portugal.

  Men det gav seg etterhvert og ble bare enda grønnere enn før i EU.

  Det er frisk vulkanisme, jeg er blitt vist snurten av det i Bonn bad Godesberg, og de har Tuffstein i bygningene som er lett og praktisk å tilforme, gårsdagens LECA, og som består bedre enn kalkstein og sandstein for sur nedbør. Det lukter svovel og ser brent ut i bergskortene. Og grunnen er blitt de fineste vinterrasser og frukthaver.

  Eiffelvulkanismen regnes ikke for stabil.

  Oppgaven er da å forklare hvorfor Eiffelvulkanismen fikk demningene for Lake Agassiz til å ryke på katastrofal måte.

  • Henrik H. Svensen · april 18, 2013

   Hei Carbomontanus,
   godt forslag, dette. Jeg er ikke helt oppdatert på feltet og er ikke sikker på hvor mye svovel utbruddet slapp ut, men har sett at det noen hundre år mellom utbruddet og starten på yngre dryas. Her avhenger mye av gode dateringer, selvfølgelig. Men utbruddet var stort, som du skriver, og må uansett ha hatt en betydelig effekt på folk på denne tiden. Forresten interessant at enkelte mener å finne spor etter en asteroide eller komet i begynnelsen av kuldeperioden.

   • Carbomontanus · april 19, 2013

    Svensen
    Jeg har sjekket opp igjen.
    Wikipedia sier The big freeze eller yngre Dryas varte fra 12.9 tusen år siden til ca 11.5 tusen.
    Eiffelvulkanismen ligger iflg det tyske nettstedet Vulkaneiffen presis på plass i det tidsrommet.

    Agassiskatastrofen er da det dårligere tidsbestemte elementet og man er visstnok ikke helt enig om at det er årsaken til yngre dryas heller. Asteroider og kometer tror jeg vi kan utelukke som en moderne og altfor vulgær og lettvint forklaring på alt nutildags.

    Svovel er intet problem. Det følger av at når man varmer opp den generelle sedimentære kontinentalsokkel til rødglød og vel så det og plutselig letter på trykket så går det rett til himmels med et brak, eter vekk ozonlaget, skygger for sola, og følges av meget sur nedbør. Lokalt vil det sedimenteres tuffstein.

    Det er altså gips og kalk og leire og gass og oljefelter og kull og saltstoller og vann. Det smeller ved gulglødende og plutselig trykkfall. Gips er CaSO4 .2H2O

    Sulfatene reduseres til elementært svovel og sulfid hvis de varmes med organisk materiale..

    Klorid er flyktig som SiCl4 hvis det blandes med kisel og brennes. Siliciumtetraklorid ryker i fuktig luft og omdannes til kiselrøk og saltsyre. tungmetallkloridene er generelt svært flyktige.

    Sulfat og kisel i blanding gasser ved rødglød.

    Tuffstein er da rimelig plausibelt mineralsk restmateriale.

    Jern- oker finnes som rødt og gult. Gul oker indikerer svovelinnhold og det er mye brungul tuff men det finnes også rød.

    Jeg kan tenke meg den forklaring at Agassizkatastroven fulgte av høyere nedbør og lengre vintersesong i Nordamerika som gjør at vårflommen hvert år blir voldsommere. Og midlere vannstand vil stige. Ekstremvårflom kan da bryte svake fordemninger på katastrofal måte, Og man må og ha i tankene at snøen kan ha vært mer skitten og nedbøren surere, mer dramatisk avsmelting om våren.

    Så jeg lanserer herved Eiffelvulkanismen som primærårsak og Agassiz som vesentlig positiv feedback,

    Eneste drawback ved teorien er da at vinden blåser gærne veien for den, så den må i tilfelle være global. Og da må Eiffelvulkanismen være stor nok. Alt annet synes å stemme..

    Pat Pend! Datum.

   • KEE · mai 15, 2013

    Til C.’s vindspredning: Det kan jo ha vært stabilt østavær under utbruddet. Jeg har forstått det som at med den isutbredelsen som hersket på de tider så ville den polare cellen utvide seg sørover, og innafor den er det så vidt jeg husker langt oftere østavær enn i den midlere cellen. Nok aske til å sverte isen kan altså ha kommet uten en sirkumpolar askesky. Da bør man kanskje finne spor av denne asken i de rette kvartærgeologiske lag i amerikanske myrer.

   • Carbomontanus · mai 15, 2013

    Steika, er der fremdeles liv her.

    Yes! Her er det bare å ta til lekespaden og begynne å pirke i det nordamerikanske kontinent så kan man bli berømt.

    Men man burde jo tipse Danskene som har oppfunnet yngre Dryas, og spørre hva de har fra Grønland. Det kom fra Danmark at temperaturfallet kom meget raskt, og det skal just ha vært påvist ved kjerneboringer på Grønland. Hva skal man se etter? Jeg vil foreslå steinstøv og svovelsyre.

 4. Torstein Finnesand · april 18, 2013

  Hei, fin artikkel. Har du anledning til å beskrive hvordan de greide å bestemme basaltenes alder så nøyaktig? Skyldes det bedre instrumenter, ny metode e.l?

 5. Henrik H. Svensen · april 18, 2013

  Hei Torstein,
  de bruker uran-bly-metoden på analyser av mineralet zircon (ZrSiO4), og årsaken til de nøyaktige alderne er først og fremst at de har klart å reduserte måleusikkerhetene i laboratoriet. Men det er fortsatt usikkerheter knyttet til geologiske forhold (som omvandling og geologisk utvikling) som ikke er inkludert her.

  • Carbomontanus · april 19, 2013

   Her kan jeg bidra. Jeg trodde Svensen tulla først, men slo opp.Det er Zirconiumsilicat, og det finnes nesten overalt i fjellet som restkrystallisasjon, Jeg leser 0.1 – 0.3mm store krystaller er vanlig i granitt.

   Dette zirconmineralet inneholder, krystalliserer, som blandkrystall med forurensning av uran og thorium men krystalliserer ikke med bly, og Uranet decayer uvegerlig så man kan av blyinnholdet si hvor gammelt det er. Så har vi thoriumbly en annen blyisotop som vil være der, og alt dette lar seg idag skille med høyraffinerte massespektrometriske metoder.

   Disse metoder måtte høyraffineres særlig i forbindelse med analyse av månestein, og har senere revolusjonert mange andre forskningsfelter særlig der man trenger opphavsbestemmelse og datering..

   Jeg tenkte på Kalium Argon. Et kaliumholdig glass vil inneholde Kalium40 som decayer til argon så ved å måle argon vil man vite utfra kaliuminnholdet når det glasset størknet. Har vært brukt til datering av tektitter. jeg har en tektitt og prøvde Kalium. den var garantert kaliumfri, så da kan man glemme kalium argon, eventuelt måtte bruke altfor mye materiale til analyse. Kalium finnes ved å ta det på en ståltråd og svi det i Bunsen og se på det gjennom 2 lag coboldglass for å blende ut natrium, en særlig følsom prøve.

   Skavvissesann SiO3–, og Zr er firverdig likesom titan og thorium, ZrSiO4 stemmer! Han tulla ikke der heller. Det er Zr.O.SiO3

   Nok en egenskap ved zirconmineralet er at det radioaktive innholdet smadrer krystallstrukturen, den forvitrer radioaktivt, på sikt.

 6. Henrik H. Svensen · mai 16, 2013

  Hei dere,
  mange gode innspill og kommentarer, Saken er ikke død, nei. Jeg følger opp med et eget innlegg neste uke om vulkanismen i Tyskland og de mulige konsekvensene.
  Henrik

 7. google plus android phone · juni 12, 2014

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about,
  why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

 8. venus factor system download · juni 22, 2014

  Simply want to say your article is as surprising.
  The clearness to your put up is just cool and i can suppose you’re an expert on this subject.
  Fine together with your permission let me to snatch
  your RSS feed to stay up to date with approaching post.
  Thank you one million and please continue the enjoyable work.

 9. This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.

  Simple but very accurate information… Thank you for sharing this
  one. A must read post!

 10. Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the
  favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of
  your ideas!!

 11. It’s amazing designed for me to have a web site, which is good
  in support of my knowledge. thanks admin

 12. Highland Beach Realtors · juli 3, 2014

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community
  in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!

 13. campingfoodcoupons.com · juli 5, 2014

  My brother recommended I might like this web site. He was entirely right.
  This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info!
  Thanks!

 14. popular kitchen sink styles · juli 5, 2014

  If you wish to buy these accessories, you can contact your local manufacturer
  about the extra products they offer. Granite varies
  in color (usually from pink to gray) so you can have several options for the color, style or theme of your kitchen or bathroom.
  Apart from adding the moisture, humidifiers also reduces the widespread
  nuisances that transpires as a result of winter months heating.

 15. Delray Beach Realtors · juli 11, 2014

  Every weekend i used to pay a visit this web site, as
  i want enjoyment, as this this site conations in fact pleasant funny information too.

 16. Myrtle Beach Fishing Guides · juli 13, 2014

  First of all I would like to say excellent blog! I had a quick question that I’d like to ask
  if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your
  head before writing. I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
  I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just
  trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Kudos!

 17. Top Eleven Hack iOS · juli 13, 2014

  Just before he is about to carry out his revenge plot full murderousness, Bob asks Bart if he has any last requests.
  There is definitely a push for Tupperware recruiting. The smallest size contains a whopping
  920 calories and 46 grams of fat.

 18. It’s going to be end of mine day, except before
  end I am reading this impressive paragraph to improve my know-how.

 19. Galt Ocean Club For Sale · juli 15, 2014

  I have read so many content regarding the blogger lovers except this
  paragraph is genuinely a pleasant paragraph, keep it up.

 20. dayz download gratis · juli 23, 2014

  If you are looking for an hour after school and criminal dayz download behavior, brain as well.
  But to what are, exactly how complex and involved dayz download 105
  million players. The high-quality softwares may come along.
  Most of us who are very simple. How to Open an Xbox 360 gamer, your friend let you to conquer will
  be.

 21. rust download · juli 23, 2014

  The prices range depending entirely on who’s selling and
  the required task download rust within the mission’s library.
  People who intend to purchase joystick having one button is assigned for each and every committed follower of fashionable professional sports activities enthusiasts world-wide.

 22. L' Hermitage Condos For Sale · juli 26, 2014

  It’s remarkable to visit this web site and reading
  the views of all colleagues regarding this post, while I am also
  zealous of getting experience.

 23. forskolin dr oz amazon · juli 26, 2014

  It’s difficult to find experienced people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 24. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very helpful info specifically the last part 🙂 I care for
  such information a lot. I was seeking this particular
  information for a long time. Thank you and good luck.

 25. This article offers clear idea designed for the
  new people of blogging, that in fact how to do running a blog.

 26. Dust mites Rash · juli 31, 2014

  This is the right blog for anybody who would like to understand
  this topic. You know so much its almost tough to argue
  with you (not that I really will need to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a subject that’s been written about for many years.
  Excellent stuff, just great!

 27. Marilou · august 2, 2014

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say excellent blog!

 28. http://www.youtube.com/ · august 2, 2014

  No matter if some one searches for his necessary thing, so
  he/she desires to be available that in detail, thus
  that thing is maintained over here.

 29. kitesurfing shop miami · august 8, 2014

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this
  hike.

 30. standardise · august 9, 2014

  Right now it seems like Expression Engine is the preferred blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 31. south padre island parasailing · august 16, 2014

  You’re so interesting! I do not believe I’ve read anything like that before.
  So nice to find somebody with a few original thoughts on this topic.
  Seriously.. thanks for starting this up. This site is one thing that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!

 32. Shani · august 20, 2014

  After completion of set up you would discover HS2300 driver.
  It is all right there for you to see with simplicity.
  You’ll be surprised at how joint ventures or partnerships with like-minded professionals will be attracted to you.

 33. Beryl · september 17, 2014

  As to exactly where to get all these fantastic
  higher tech toys, have you ever heard of the web?
  After those ten seconds go by, maintain holding the Home button down, but release the Energy button.

 34. לגלוש באתר זה · september 27, 2014

  At this moment I am going away to do my breakfast, later than having my
  breakfast coming over again to read other news.

 35. Discount Kitchen · november 6, 2014

  Useful info. Fortunate me I found your website by accident, and I
  am surprised why this coincidence didn’t happened earlier!
  I bookmarked it.

 36. swelled head · november 7, 2014

  Excellent article. Keep writing such kind of info on your blog.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You’ve performed a fantastic job.
  I’ll definitely digg it and for my part recommend to my friends.
  I’m confident they’ll be benefited from this website.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s