Når politikk ødelegger naturfaget

I mange stater i USA møter naturfaglærere massiv motstand når de vil undervise i evolusjonslæren. Til tross for at evolusjonsteorien er bekreftet så mange ganger at den betraktes som en grunnpilar i biologien, krever konservative krefter at en alternativ teori, kalt kreasjonisme eller intelligent design, må betraktes som likeverdig. Den har som utgangspunkt at det finnes bevis for at en skaper står bak livet på jorda. Nå er et nytt tema i ferd med å bli like kontroversielt, og det er klimaendringer. Det er spesielt medlemmer i Tea Party bevegelsen som jobber hardt for å hindre undervisning om klimaendringer. Det gjør også Exxon-Mobil, som har finansiert et hefte kalt ”Skeptikerns Håndbok”, som er sendt til 14 000 skoler.

Lærere ved Los Alamitos High School i California fikk virkelig merke motstanden da de ville tilby et fordypningskurs i miljølære. Skolerådet var entusiastiske helt til de så at begrepet ”klimaendringer” var inkludert i pensum. Lærerne fikk streng instruks om å behandle temaet ”balansert” ved å hevde at det er usikkert om klimaet på jorda er i endring, og at endringene skyldes utslipp av klimagasser. Lærerne som skal holde kurset, ønsket derimot å presentere det ledende synet blant forskere på feltet om at jordas klima er i endring og menneskelig aktivitet spiller en viktig rolle.

Tilfellet er ikke enestående. Staten Louisiana har vedtatt en lov som plasserer klimaendringer sammen med evolusjonslæren på en liste over kontroversielle tema som kan utfordres i klasserommet. Noen lærere forteller at de nesten opplever en lynsjestemning hvis de ønsker å undervise om klimaendringer. En lærer droppet hele temaet etter at en foresatt truet med å lage oppstyr i timen hvis han gjorde det. Lærerorganisasjonen i USA mener at naturfaget må holde seg til vitenskapelige fakta så godt det lar seg gjøre og ikke bli styrt av politiske krefter.

I norsk læreplan i naturfag, er det heldigvis helt andre føringer som gjelder. Under kompetansemålet ”Mangfold i naturen” på 8.-10.-trinn finner vi at elevene skal forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien. I 1. klasse på videregående finner vi følgende læringsmål:

  • forklare hva drivhuseffekt er og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
  • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i arktiske områder, og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten

I USA er en ny felles standard for natufagsundervisningen under utvikling, og her vil nok klimaendringer bli inkludert. I tillegg har National Center for Science Education i Oakland, tatt på seg ansvaret for å jobbe  mot feilaktig eller manglende undervisning om klimaendringer, slik de før har gjort med evolusjonslæren. Så får vi håpe at ting bedrer seg der over Atlanteren.

Kilder:

Los Angeles Times, Jan 2012

Science, vol 333, s 688-689, 5 aug 2011

3 comments

 1. Jostein Riiser Kristiansen · august 24, 2012

  Godt at læreplanene våre ser ut til å være mer edruelige enn de USAske eksemplene du nevner. Imidlertid er det ikke bare i Statene at sklimaskeptikerinfor distribueres til skolene: http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11770

 2. Carbomontanus · august 24, 2012

  Til alle
  For det første, når det gjelder det norske skoleverks forhold til evolusjonslæren må vi si: «Ære være de gamle Enevoldskonger, i all sin maktesløshet og all sin galskap knesatte de i det minste et prinsipp: «Den GUD giver et Æmbede, giver HAn ogsaa Forstand». Og forstanden var publisert. Den ble strengt examinert på individnivå for åpne dører ved Universitetet innen de fire fakulteter Teologi, Medicin, Filosofi og Juss.
  Så langt så godt iallefall i Teorien.

  Presteskabet måtte stille med lovlig ervervede, sorte doctorkapper fra Universitetet og med lovlig ervervede hvide renaissanciske Pibekraver fra Kongemakten. Derfor har Gallilei aldri stått på index her på bjerget, tvertimot, han har alltid vært en folkehelt. Og vi er forskånet for apeprosesser. Det er liksom under vår verdighet. Dette kan vi takke Den Evangelisk Lutherske Religion for. Luther stilte nemlig med lovlig ervervet sort doctorkappe fra Universitetet og fikk Kongemagten på sin side.
  Situasjonen over there er forskjellig fra dette. De har ikke hatt noen landsens felles pliktig katekismeundervisning instruert og overvåket av Universitetet. Den kirkelige ligesaa praktisk talt pliktige konfirmasjon er proto- lære-typen for Folket i Fakultetets form. Examinanden stiller ene for fakultetet som bærer sort doctorkappe og hvit renaissancisk Pibekrave, til examen i publisert Pensum for åpne dører, Og får først da lov til å forlate barndomsheimen. Og det er en og bare en statsreligion. Senere Drittkasting på denne gjelder ikke her, men er ifølge russisk og fransk postrevolusjonær kirkehistorie som vi ikke deler men som prakkes autoritært på oss av fremmedkulturelle og snerpet puristisk forstokket moralistisk innvandrerreligiøse misjonærer..

  Bare så Jostein Riiser Kristiansen og Hanne S.Finstad er klar over hvordan dette henger sammen og hvorfor vi her i landet ikke har hatt apeprosesser da det liksom er unner vår verdighet og hvorfor Gallilei her aldri har stått på Index før i helt senere tiår.

  Men så kommer klimadisputten og der skeier det ut. ( Fordi: Gallilei blir først gjort valgfri ved Ungdomsskolereformen av 1958 og kommer så rett over på INDEX LIBRORVM PROHIBITORVM. )

  Det skyldes en kulturrevolusjon og radikal skolereform i mellomtiden, Stil- brudd og lære- brudd, og såvidt jeg ser gitt ved Rettskrivinga av 1938 da vårt lærebibliotek ble slettet med et pennestrøk, og Helge Sivertsens ungdomsskolereform av 1958 som også slettet REALskolen med et pennestrøk. Uten 20 pressede planter i herbarium kom man ikke ut av folkeskolen, og uten 40 pressede planter i HERBARIVM på LATIN efter Linnes system kom man ikke ut av REAL skolen og over på gymnas. Alle dører var da stengt. Man kunne ikke bli Kappellan og ikke engang Skrankeadvokat og kom ikke på Kateteret som adjunkt. uten 40 pliktige pressede planter i HERBARIVM på LATIN. Tangens til vinkelen nalfa måtte man kunne og Pi. og og ligninger med 2 ukjente. Samt pliktig fysikk og kjemi og bio. Ellers intet mesterskap i noesomhelst fag. Ikke språkkonsulent og lektor i Norsk. man visste å forebygge fanatismen og smal- synt heten, med obligatoriske krav innen de tyngre fellesfagene. Ikke bare verbal-skravl-fakultetet sine fag, men også Natur, og REAL-fagene med siling til offisiell og lovlig examen på individnivå og reell fare for stryk og stoppede karriærer, lukkede adkomstveier. Det har vært vårt tidligere forbrukerværn mot paver og falske profeter, lav- adel, laugsbrødre og søstre, mot meeeeedlemmer, mot sjarmerende demagoger og sleske selgere. Ved eneveldig Kongelig DICTAT!

  Videre felleskravene til filosofi forberedende til embedseksamen hvor Harald Schielderup tok makta og forlangte filosofiens historie og psykologi med freudianisme. Og Arne Næss Cambridge og Russelskolen i logikk og metodelære. Kulturrevolusjonen av 38, 58 og 68 eller nærmere 70-70 slettet så disse siviliserte hovedkav og minstekrav til å kunne blande seg i disputten, og angsten og respekten for samme. Og til erstatning fikk vi heller rødegardismen og Asbestpalassets statsreligion heller til levestandarden gitt ved hvitevarene og brunkullfyringen, med menighetsfakultet i Greifswald Arbeiter und Bauernfakultät til den dynastisk republicanske suksesjon. Partisekretæren og Wolleyballen, Manner som skal kunne balle og plikt til å ta bare balla og ikke manna.. (det er nemlig Partisekretæren eller den han beføyer som slenger ut med balla til den dynastisk, republicanske suksesjon)

  Og tillitskvinna i bispesetet bak katetret under takhøyden og med klubba (VALLAordenen) og Guden i bestemt form entall strengt i skjul på et bøttekott hele 7 himlinger bover den til enhver tid gitte takhøyde, med mikkrofoner i vegga for å ha den fulle og hele oversikt. Og sterke men som kommer og hiver deg ut om du ikke holder henner og taler med en stemme men formaster deg til å banne og juble i utakt.

  Det er klassisk jesuitterorden nemlig, LENIN og Mussolini- orden og ikke lenger Fakultetets orden og liturgi.

  Asbestpalasset er idag konkurs og revet og menighetsfakultet i Greifswald som instruerte dette, er idag nedlagt, men rødspriten derfra gikk ut war surplus på det frie marked, brunkulldestillert. Og er kjøpt opp raaaaasende billig på det frie marked av Heartland Institute i Michigan, som huser Chicago Gangsters, den samme LENIN og Mussolini- orden. Og svidd om bare en gang, ikke engang dobbeltrensa. Og tilsatt skir coke Blåsyre fra Ayn Randinstituttet i California for å forfriske deg best og gi deg en ny personlighet.

  På den gamle rødspriten der ikke engang dobbeltrensa så utvikler man på sikt Brjesnjevsyndromet, og man kan være tåta med den spriten i barndomsheimen allerede fra før man var tørr i bleien og mye vil ha mer. Idag selges den av Thinktank.

  Det er altså sannelig ikke likegyldig fra hvilket Chateau og fra hvilken tank man tapper sin vin. Og tilsatt med blåsyre så mister man og bakkekontakten og det er faaaaaali, det.
  Da blir man Klimasurrealist.

  Da har dere forklaringen på det også.

 3. Tjommi · februar 22, 2013

  Dessverre er det tre krefter i samfunnet som forsøker å diktere vitenskapen og forskningen:

  Politikk
  Religion
  Næringsliv

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s