Ungdom bør få sove om morgenen

De fleste som har eller har hatt en tenåring i huset, opplever at den unge håpefulle får en sterk hang til å være våken om natten for å sove tilsvarende mer om dagen. Denne døgnrytmen passer dårlig sammen med skolen, som ofte krever at elevene begynner tidligere jo eldre de blir. Men hvem er egentlig i utakt her? Er det ungdommen som er uansvarlig, eller er det skolen som er urimelig?

Nyere forskningsresultater tyder på at skolens timeplan ikke tar hensyn til ungdoms biologiske rytme. I tenårene skjer utskillelsen av søvnhormonet melatonin fra konglekjertelen i hjernen senere på kvelden, noe som igjen forsinker følelsen av å være trøtt. De får en jetlag lignende følelse om kvelden, men er nesten i koma om morgenen, og det er ikke så merkelig. For på denne tiden er kroppstempereaturen lav og kroppen er innstilt på å sove enda noen timer.

Monkseaton High School i Tyneside i Storbritannia har nylig foretatt et forsøk der de endret timeplanen slik at den skulle være mer i takt med ungdoms innebygde biologiske klokke. I stedet for å begynne kl 09 00 hver dag, begynner første time kl 10 00. Forandringen ga oppsiktsvekkene resultater. Langt færre elever kom for sent, og eksamenskarakterene ble betydelig forbedret. Rektor ved skolen mener at læringsutbyttet økte fordi elevene faktisk var våkne når de kom på skolen, for skolen foretok ikke noen andre endringer i samme tidsrom. Sikkert er det at søvn har stor betydning for hjernens evne til å lære.

Hva hadde skjedd med norske skoleelevers resultater hvis vi forsøkte det samme? Det burde ikke være så vanskelig. Lærerne kunne fortsatt komme tidlig og gjøre unna forberedelser og administrativt arbeid på morgenen og så undervise resten av dagen.

Hvorfor forskyves så søvnmønsteret i tenårene? Mye kan tyde på at det henger sammen med at hjernen gjennomgår større omstruktureringer. Først når hjernen er modnet, sånn rundt 19-21 år, snur trenden og de fleste kjenner igjen behov for å legge seg tidligere.

Kilde: The Educated Brain, Essays in Neuroeducation, How the biological clock influences the learning process, p 110-126, Cambridge University Press

71 kommentarer

 1. Sverre Holm · mai 3, 2012

  Kan jammen meg gjelde flere enn skoleelever også dette! … http://b-samfund.dk/

 2. Hmm · mai 4, 2012

  Den «biologiske klokken» endres i takt med søvnmønsteret. Kroppen venner seg til, og aksepterer endringer som blir værendes. Det problemet de fleste «unge» har er den psykiske delen av å legge seg «tidlig» og stå opp «tidlig». De samme «ungdommene» har ingen problem å endre søvnmønsteret etter en liten tid når de skifter tidssone, og dette betyr jo at den ”biologiske klokken” ikke er så sterk.
  Når jeg gikk på videregående begynte skolen klokken 0730, og for de aller fleste var det en times reisevei. Dette var slitsomt for de fleste den første måneden, men så gikk det helt fint for de aller fleste. Dette var fordi dette var en skole man VILLE på. Og da var men psykisk villig til å tilpasse seg den døgnrytmen som trengtes (dette betydde da at de fleste sto opp før klokken 6, alle i aldersgruppen 16-20).
  ” Først når hjernen er modnet, sånn rundt 19-21 år, snur trenden og de fleste kjenner igjen behov for å legge seg tidligere.”
  Hva er tidlig og hva er seint? Er ikke dette et definisjonsspørsmål som har mer med en oppfattning av tid å gjøre? Står jeg opp tidlig når jeg til daglig er ute av dusjen før klokken 6? Legger jeg meg seint når jeg aldri er i seng før en times tid etter midnatt? Folk har i forskjellige aldersgrupper behov for forskjellig mengde søvn og noen er genetisk disponert for å trenge mer eller mindre søvn, men til hvilke tid man står opp kan styres helt og holdent på når man legger seg.

  Folks ”biologiske klokke” kan stilles på lik linje med alle andre klokker. Det er bare spørsmål om motivasjon og om hva som defineres som ”tidlig”.

  • jeez · mai 4, 2012

   Eh, nei. Mennesker er dagdyr, i motsetning til mange pattedyr, og dermed har det faktisk noe å si. At en liten biologisk forandring da kan skape problemer bør ikke være vanskelig å akseptere.

   • Hmm · mai 4, 2012

    Hva som er «dag» og «natt» er et slapt begrep, eller skal vi stå opp sammen med solen? Være oppe 20 timer for dagen om sommeren, og bare være oppe 10 timer om dagen om vintere?
    Dyr som ikke kan styre lys på den måten vi gjør er avhengige av solen og stiller sin biologiske klokke etter denne. Derfor vil dyr ”sove” mindre om sommeren enn om høsten. Hadde du satt en ape i et rom uten vinduer, og lært han å skru av og på lyset ville den ”biologiske klokken” endret seg ganske raskt. Slike eksperimenter er gjort med mennesker. Det viste oss at et menneske opererer best med 27 timers dager med 8 timers søvn i snitt, men det er ikke slik sirkuleringen av jorda vil ha det. For mennesker har hva som er dag, og hva som er natt lite å si så lenge vi får sollys eller simulert sollys.

    Poenget er. Det er mengden søvn som er avgjørende, ikke NÅR du får søvnen (forskning viser at man sover best i mørke rom og våkner best i lyse rom. Skaffer man da seg alarmlampe med hvitt lys og gode gardiner har det ikke noe å si om du sover fra 0200-1000 eller fra 1200-2200 så lenge kroppen din har gjort dette i en periode).

   • Kakofoni · mai 5, 2012

    Hmm:

    Jeg vil gjerne se de eksperimentene som viser at et menneske fungerer best på 27-timers dager. De eksperimentene jeg kjenner til (Aschoff 1967; Siffre 1975) sier noe annet. Aschoff fant en veldig variabel lengde på frittløpende døgnrytmer (22-28 t) men generelt er de nær 25 t. Siffre varierte mellom 25 og 32 t i søvnmønsteret sitt, men den målte temperaturrytmen var allikevel konsekvent 25 t. Denne unaturlige desynkroniserte biologiske rytmen regnes for å være årsaken til at Siffre opplevde depresjon, hukommelsessvikt og koordinasjonsvansker.

    Det å fremstille det som om det er helt ok å depriveres for eksterne stimuli virker ganske korttenkt. Dessuten er det ikke bare lys som påvirker rytmen — Siffre og Aschoff utførte eksperimentene sine i omhyggelig kontrollerte omgivelser. Lysterapi f.eks. funker veldig bra, men det er kanskje enklere og billigere å spille på lag med naturen her enn å kjempe mot den?

   • (Sanne G Coltriani · januar 8, 2014

    Det stemmer. Hadde vi vært nattdyr hadde vi f.eks hatt evnen til å se i mørket, det har vi ikke. Forskning på nattarbeidere viser dessuten at disse er mer utsatt for sykdom.

   • Duder der ute..... · januar 9, 2014

    Dud…
    1. Mennesker er ikke dyr, vi er mennesker…
    2. Vi tenåringer trenger søvnen vår for å klare skoledager
    3. Mange elever kommer for seint pga forsover seg eller ikke rekker bussen.
    4. Selvom vi legger oss klokka 22.00 Får ikke de fleste sove før kl 00.00
    Så her kan du bare la vær å kommentere hvis du ikke har noe fornuftig å si 😉

   • Sigmund · januar 11, 2014

    Enig, bortsett fra at mennesker IKKE er dyr

    • Vidar · september 4, 2015

     Såklart er mennesket et dyr.
     Vi er dyrearten homo sapiens sapiens, i slekt med blandt annet sjimpanser.

  • doktordaniel · mai 12, 2012

   Er ikkje karakterane og læringa det viktigaste då? Går det betre med folk når skulen startar seinare, har det ikkje noko og sei om dei kunne ordna det sjølv med hjelp av «nok motivasjon». Viss noko hjelper på læringa og karakterane, bør det vera liten tvil om at det er lurt!

  • Vammel · februar 22, 2013

   Snakk for deg selv. Da jeg gikk på gymnaset, som var flere titalls mil unna hjemmet mitt, var jeg helt ødelagt om morgenen, og dette forbedret seg ALDRI mens jeg gikk der.

  • Krithu · januar 9, 2014

   Jeg hår måtte våkne kl7 i flere år nå jeg prøver å legge meg mellom 21-22 men sovner vanlig vis ikke før 00. Før klarte jeg å sovne rundt 21-22 men det har bare blitt mindre og mindre søvn. Noen ganger klarer jeg å sove på bussen (en halv times busstur til skolen) men jeg blir bare enda trøttere. Nesten alle må ha minst 8 timers søvn så jeg er for at skolen skal starte senere!

  • svein · januar 9, 2014

   For en pessimist og festbrems

  • Line Steinsvåg · januar 10, 2014

   Det er dessverre ikke like enkelt for alle å stille døgnrytmen. Noen har lettere for å omstille seg. Noen sliter med det, mens andre er det umulig for. Vi er alle skapt forskjellig. Selv om det er slik for deg, er det ikke en regel at det er slik for andre. Dette er forsket på. Selv er jeg født med omvendt døgnrytme. Vi er i mindretall, men vi finnes. Det er også forsket på om det går an å «snu» oss. Hvis vi bruker solbriller hver dag, inne og ute hele dagen, kan vi kanskje vinne en time på det. Det synes jeg ikke det er verdt.

 3. Det er nok total mengde, ikke tidspunkt som teller – må man *anta*. Men det *er* mulig at søvn som ikke samsvarer med naturlig tidspunkt ikke gir samme resultat – er det gjort relevante forsøk?

  Uansett, det er ikke nødvendigvis like lett å få nok dersom man påtvinger (med en bestemt timeplan) et mønster som avviker fra det som faller naturlig. Dette forsøket viser ihvertfall rent empirisk at det er en fordel med forskyvning av skoledagen. Det kan man ikke bare avfeie! Du er hjertelig velkommen til å gjennomføre alternative forsøk m/gardiner og alarmlamper. Men merk deg at forsøkspersonene må få lov til å gå ut – der dagslyset *ikke* er konstant fra soloppgang til solnedgang. Godt mulig at tenåringer har et lengre «idealdøgn», og trenger riktig (ikke-lineær) kombinasjon av tid siden oppvåkning og begynnende mørke for å bli ordentlig søvnige. Om dette ikke opptrer før kl. 12 om kvelden, og man skal sove i 8 timer, begynner det å bli vanskelig å komme seg opp i tide (reisetid til skole er gjerne lenger jo høyere opp man kommer).

  For øvrig: dersom tidspunkter er irrelevante er de det også for skolens ansatte – hva er viktigst her? Igjen, empiri er nok det beste svaret!

  • Hmm · mai 5, 2012

   Mengden sol varierer med årstiden, burde man ikke da startet med sommerskole siden dette er den tiden av året man da vil være mest opplagt?

   De fleste er like lite opplagt om morgenen klokken 8 en uke før man stiller klokken for sommer/vinter-tid som de er uken etter. Lysforholdene er andlerledes, men det psykiske klokkeslettet er det samme. Om man forskyver skoledagen vil man etter en stund komme tilbake til samme problemstilling. Folk legger seg seinere og står opp seinere og er derfor uopplagte når de kommer på skolen.

   • Sommerskole er muligens en god ide, *dersom* man er mer opplagt da. Eller er man kanskje *mindre* opplagt/klar for læring om sommeren, fordi man (antakeligvis) sover mindre (at man føler seg opplagt betyr ikke nødvendigvis at hjernen er i toppform for læring)? Artikkelen over (og forsøket som beskrives) handler ikke om dette. Men et kontrollert forsøk hadde vært interessant – men mye vanskeligere å gjennomføre enn bare å forskyve timeplanen.

    Når man stiller klokken på vår/høst, er det mange faktorer som spiller inn: *Hele* samfunnet stiller klokken. TV-programtider legges om. Middagstiden flyttes. Stengetider flyttes, etc. Og lengden på døgnet endres raskere på denne tiden enn på noen annen tid av året. Og *er* det virkelig slik at folk er like (u)opplagte klokken 8? Er det gjort noe forsøk på dette, egentlig?

    Igjen: Empirien har talt i dette forsøket – finnes det troverdige resultater som taler i mot, ikke bare antakelser?

   • Henri · januar 8, 2014

    Altså, så du mener at det er lettere å starte opp med sommerskole, framfor å forskyve timeplanen en time eller to?

  • Bjørn · mai 5, 2012

   Det finnes mange av skoler som begynner flere timer tidligere en den gjennomsnittlige skolen. De lærerne jeg har snakket med fra forskjellige skoler som har tidligere oppmøte enn de vanlige skolene (starter mellom 7-8) forteller meg det samme som de som jobber på de andre skolene. Fraværet er stort sett det samme, kunnskapsnivået og energien i klassen er stort sett den samme.
   Og siden det ikke eksisterer noen offentlig statistikk over fravær fra skoler i Norge blir dette vanskelig å både bevise og motbevise. Men som du sier empiri er det beste svaret. Og I alle tilfeller jeg har vert borti har start tidspunktet ikke hatt noe å si. Dermed vil det ikke ha så mye for seg å gjøre noen endringer.

   (En av lærerne jeg har snakket med jobbet på en skole som endret start tid fra 8:30 til 7:30. Han sa at nivået i klassen sank rett etter endingen, men at det etter en periode normaliserte seg igjen da de fleste hadde vendt seg til den nye rytmen)

   • Snorre Åldstedt · januar 21, 2014

    Vel vi har en dag der vi begynner til tredjetime da pleier jeg å legge meg tre timer senere enn til vanlig men til timen er jeg mye mer opplagt enn når vi begynner 08.30…

  • Odd · mai 5, 2012

   ” Men i mellomtiden – er det noen vits i å tviholde på konvensjoner når man vet at elever lærer mer/presterer bedre ved å forskyve skoledagen?”
   Vet man dette etter en enkel studie? Det er nok av saker som taler imot denne studien også. Skoler som har gjort det motsatte uten at det har hatt noen langvarig effekt. Skal man forkaste alle byggesteiner før noe er bevist gjentatte ganger over tid, hver gang noen kommer med en mulig forbedring?

 4. Vilde Lorentsen · mai 4, 2012

  Glem nå ikke å legge ved hvor aktiv man faktisk er iløpet av en dag! Søvn reguleres også via mengde aktivitet og hvor sliten vi blir ut dagen 😉

 5. frkbuer · mai 4, 2012

  hadde vært deilig å sove litt lengre om mårran ja 🙂

  • eh95 · januar 21, 2014

   Ja! Sove ilag?

 6. Ingrid · mai 4, 2012

  Merket selv svært stor forskjell da jeg begynte på folkehøgskole og vi startet kl 0900 om morgenen, og at jeg kunne sove til kl 0830, fremfor å stå opp 0630. Selv om jeg la meg tidligere, så ble jeg liggende lenge våken i sengen for å sove.

  Folkehøgskolen hadde tidligere startet 0800, men de merket at elevene var mer våkne når de startet kl 0900 i stedet. I starten fryktet de at elevene bare skulle være opp en time lengre, men de fant ut at for de fleste stemte ikke dette, og de fortsatte med den ordningen da det ga mer våkne og opplagte elever. Når det nå i tillegg er forskning som underbygger dette, så er det jo positivt.

  • Hmm · mai 5, 2012

   Gjaldt dette hele året?
   Hva er det da som styrer når du sover?
   Klokken (som er et begrep mennesker har om tid) eller solen?
   Er du like opplagt klokken 9 om morgenen om vinteren som om sommeren er dette rent psykisk. Sover du svært lite om sommeren og mer om vinteren kan man skylle på omgivelsene.

   • Her har vi *nok* et forsøk som dokumenterer virkningen (burde nesten blitt en liten forskningsnotis ut av det – men det ville nok krevet litt forberedelser og grundig registrering 🙂

    Det er helt klart mulig at det kun ligger psykologi bak det. Om vinteren oppholder vi oss jo i kunstig lys i mange timer om kvelden – hele familien, vanligvis. I mange familier tenker man på tenåringer som «voksne». Mens «barn» blir sendt til sengs tidlig (mange mot sin frie vilje), tillater man – og til en viss grad forventer man kanskje – at de skal være oppe like lenge som andre voksne. Slike spørsmål kan kun besvares med forskning.

    Men i mellomtiden – er det noen vits i å tviholde på konvensjoner når man vet at elever lærer mer/presterer bedre ved å forskyve skoledagen?

   • Tuppen · januar 8, 2014

    E jo stor forskjell frå sommer te vinter då. Om sommern e da meir lys, og då bi man meir våken førdi vi får lys, og hjern vårres trur at da e dag. Om vintern bi man automatisk meira trøtt pga da e så lite lys at hjern trur da e natt. Allikavæll, om sommern i og mæ at da e så lyst, e man jo ofte længer våken, men man træng søvn uansett, så då e da jo samme greia omtrent sommer som vinter ^^

 7. Cathrine L · mai 6, 2012

  Det hadde vært interessant å se mer forskning rundt dette. Av egen erfaring vil jeg si at det har noe å si om jeg sover fra 22.00-06.00 eller 24.00-08.00. Som tenåring er jeg mer opplagt klokken åtte. Selvsagt betyr ikke dette at jeg ikke drar på skolen og gjør mitt beste, men det føles ofte som om jeg lærer mer i timene som starter fra klokken ti og utover. Samtidig merker jeg i denne sammenhengen at også matinntaket påvirker konsentrasjonsevnen betraktelig, og jeg mener at dette bør tas hensyn til i forskningen.

  Forskjell mellom sommer og vinter er nevnt en del. Jeg synes det er interessant at det ser ut til å være en oppfatning at kunstig lys kan erstatte sollyset fullstendig i vintermånedene. Med det mener jeg at skoledagen starter før solen er ordentlig oppe og slutter etter at den har gått ned. Om det er en psykologisk eller biologisk effekt er jeg ikke utdannet nok til å tørre å si noe om, men effekten er uansett at jeg føler meg betraktelig mer utmattet. Jeg har et betraktelig større behov for søvn om vinteren enn om sommeren og det kan virke merkelig at skolen er lagt opp identisk de to årstidene. Hvilke tanker har dere om dette? Er det riktigst at vi utnytter soltimene til å være inne for å lære, eller bør vi utnytte soltimene til å være ute for å hente inn sårt trengte D-vitaminer.

 8. marcus l e · mai 8, 2012

  æ e klar i tarmen folkens! ska gå på toalettet

 9. ungdommen · mai 8, 2012

  okei vi tenåringa skal ha nåkka å sei her… alt som har om tennåringa og unga har voksene bestemt dokker trur dokker veit det beste for oss fordi dokker har vert barn.. men vi e en ny generasjon å vi har sett at folk forandre seg… æ hate skole fordi æ e trøtt sliten å det e et hellvette om morran æ krangle med foreldra og mange av vennan mine har det sånn.. vi har bare noen få daga i året der heile klassen e på skolen i lag… dokker har mange grunna for å ha skolen tili æ sei ikkje det men hallo vi får mindre fritid viss skolen starta seinar då dreg vi ut «du må vær hjemme tia» litt for eks. 20:00 tell 21:00.. dokker e gla i ungan dokkers men vi vill ha litt sove tid 😀

 10. Karina Brumoen · mai 8, 2012

  Enig i at vi hadde vært mer opplagte om skolen begynte senere^^Du kan nok spørre hvilken som helst elev i klassen min, og alle ville ha sagt det samme!

 11. Ugla · mai 9, 2012

  Så er det bare late ungdommer som er for dette også da… Jeg er 18 år, går på vgs, og jeg har ingen problemer med å stå opp klokken 06.30 for å komme tidsnok til skolen. I sommerferien jobber jeg ifra 06.00-14.00 og jeg klarer og stå opp fint etter en ukes tilvenning da og. Ikke klag så fælt, dere er noen bortskjemte drittunger, rett og slett. Dere synes såå synd på dere selv, og tenker ikke på at dere må stå opp tidlig den dagen dere må begynne å jobbe!

  Jeg vil mye heller bli ferdig med skolen tidlig på dagen, slik at jeg kan bruke resten av dagen på det jeg vil, fremfor å komme hjem, spise og så gå rett i sengs.

  • borteboeren · januar 7, 2014

   kunne ikke vært mer enig der !! er 19år og flyttet fra haugesund til kirkenes i år…må stå opp 06:30 (ingen som vekker meg her). er trøtt som faen de første dagene etter en ferie f.eks….mn venner meg til det ! folk må ha vilje til å bli noe, derfor er det så viktig med å ha mål i utdanningen sin og vite hva en faktisk vil bli. har en mål, og er motivert nok for å nå målet og faktisk kommer inn på rett linje til vgs så SKAL det ikke være noe problem! folk kan ikke alltid ha noen til å holde dem i handa og bli hjulpet med hver en ting, bli voksne og selvstendige sier jeg bare !! takk for meg…

   • Gunnar · januar 7, 2014

    Du e latterlig

   • Stefine Marie · januar 7, 2014

    Er faktisk ikke alle som sover til 7-8 om morgenen når de går på vgs. Jeg er 17 år og går nå mitt andre år på vgs. I 1,2år har jeg stått opp 5:15 om morgenen, gått ut døren klokken 6:00 og gått på bussen klokken 06:17. Bussturen varer 1,5 time. Så har jeg skole fra klokken 8:15 til 14:00/14:30/15:00. Jeg er da kommet hjem igjen til klokken 16:45. En gang i uken er jeg hjemme 1 time tidligere. Så det vil si, fra jeg går ut av døren til jeg har kommet inn igjen, så tar det 10 timer og 45 min. Jeg sover rundt 4-6 timer om natten… Og ja, ingen som vekker meg her heller… Så nei, alle ungdommer er faktisk ikke bortskjemte! Det er helt forferdelig og måtte stå opp 5:15 hver dag!

   • Irene Slethei · januar 9, 2014

    Jeg må opp klokken 05.15, og har egentlig ikke problemer med det så lenge jeg legger meg tidlig. Tidlig er som oftest rundt 21.00

  • Kristian K. · januar 8, 2014

   Problemet med det du sier er at jeg som oftest sovner så snart jeg kommer hjem. Da er det ikke noe tid igjen til å bruke på det jeg vil uansett. Og som artikkelen sa så er det fra 19-21 års alderen at hjernen din tillater den døgnrytmen du beskriver. Hvis du er den eneste på skolen din som ikke er «borskjemt drittunge» som vil sove lenge, har du kanskje utviklet deg raskt. Du kan ikke avblåse et eksperiment gjort på en hel klasse fordi du ikke har problemer med å stå opp kl 06:00.

   • Slutt å dum dere · januar 9, 2014

    Er så enig i det du sier!

 12. Christine · mai 9, 2012

  Kjenner igjen denne. Selv starter jeg 07.55 på skolen hver morgen, og et par dager i uka må jeg sove etter at jeg kommer hjem for jeg blir så trøtt og sliten. Hadde vært mye bedre å starte 9 eller 10. Eneste er at du da mister veldig mye av dagen siden du må være på skolen tilsvarende lenger.

 13. Kent · mai 9, 2012

  Mange kværuleranes hæstkuka hær inne, uansett ka slags artikkel som blir skrevve, så e dær bestandi en jævel som må komme å tru han vet så mye bedre enn alle andre. Kyss mæ i ræva, that’s my two cents.

  • Stein Vidar Hagfors Haugan · mai 10, 2012

   Du store min! Hvilket intelligent, veloverveid og velbegrunnet innlegg! 🙂

   Ærlig talt (med unnskyldning til alle dere andre for et aldri så lite ad hominem-innlegg):

   Om du forholder deg på denne måten til det du kaller «kverulering», hva i all *verden* gjør du på Kollokvium.no i det hele tatt? Synes du at innlegget ditt hever standarden her?? Hva tenkte du på da du begynte her? Du passer nok mye bedre i kommentarfeltene i VG eller andre aviser av samme kaliber.

 14. Lilje · januar 7, 2014

  God artikkel og mange gode kommentarer. Jeg har lest mesteparten, og jeg innrømmer gladelig at jeg ser poengene både til de som er for og de som er mot.
  Personlig, som en elev i videregående skole, må jeg innrømme at jeg tror en times ekstra søvn hadde virket positivt på læringen. De fleste i klassen er ganske trøtte i første time, (Noe lydnivået sammenlignet med siste time i det miste er ett godt bevis på.) Ellers må jeg innrømme at jeg vet for lite om saken til å kunne mene eller begrunne på noen som helst måte.

  Til slutt ønsker jeg bare å meddele en liten teori som faren min har. Han er nemlig av den oppfatning at menneskers døgnrytmen endrer seg i løpet av livet for å beskytte oss. I gamledager når vi var huleboere var det viktig at det alltid var noen i stammen som var på vakt. Og når ungdommen legger seg sent, og de gamle står opp tidlig, var stammen nesten garantert 24 timers overvåking.
  (Dette er altså informasjon jeg har fått av min far. Hvilken kilder han har hatt, eller om det er hans egen konklusjon, vet jeg ikke noe om.)

 15. Vegard · januar 7, 2014
 16. 1Vgs · januar 7, 2014

  hadde ikke kommet på tale om jeg skulle begynne skulen klåkken 10.00 – 16.00
  kunne heller begynt skulen 06.00, og vert ferdig klåkken 12.00.
  hilsen 1 klasses vidergåene elev.

  • deutrøtt andreklassing · januar 9, 2014

   hadde du ikke sagt om du hadde gått 07:55-15:35 hver jævla dag…

 17. Sørlandsjente · januar 7, 2014

  Jeg er helt enig! Hver dag må jeg stå opp 06:00, ta bussen 07:10, og være i klasserommet 07:45. Også har jeg søvnproblemer sså sovner nesten alltid sent, så forsover meg nesten hver dag. Om skolen hadde starta rundt 10:00, hadde jeg alltid hatt tid til å forsove meg om jeg sovner sent. Selv om jeg har skole til 15:00 da, men er totally worth it, for søvn er viktigere enn man tror!

 18. Lisa · januar 7, 2014

  Stilig innlegg og mange interessante kommentarer. Går selv i 3 vgs nå, og er ikke helt sikker på om å forskyve timeplanen ville vært verdt det. Min skoledag begynner 08:00 og slutter 15:00, så å begynne 10:00 og slutte 17:00 ville vært litt kjipt. Problemet som jeg ser det er at elevene er trøtte og umotiverte de første timene. Hvis timeplanen forskyves ville vi mest sannsynlig vært mer opplagte når skolen begynner, men igjen vært trøtte og slite de siste time pga at dagen virker utrolig lang. Jeg må ta bussen som går 07:10 for å rekke skolen og klarer som regel ikke å stå opp før 06:45. Det kan være fordi jeg sliter med å sovne så jeg får lite søvn, men de dagene jeg sovner 22:00 forsover jeg meg fortsatt. Det er i de fleste tilfeller helt korrekt at ungdom sover best på morgenkvisten, men jeg er usikker om det ville svart seg å forskyve timeplanen.

 19. kælli · januar 8, 2014

  Dette er jo bare bullshit! Artikkelen er bra å får deg til å tenke litt men faktisk så er dette bullshit. Jeg er selv elev og jeg vet nå at det bare er å legge seg tidligere, det er ikke noe mere problem! Jeg var oppe sent i 3 år i strekk nesten og hver dag føltes som noe jævla dritt. så begynte jeg å trene å spise sunt så naturligvis tenkte jeg at jeg burde legge meg litt tidligere enn vanlig. Det funker fjell! Sorry til dere som sier dere er så trøtte om morgenen men det er mest sanndynlig din feil 😉 å ikke kom med noe om at du har problemer med å sove hvis du ikke virkelig har søvnproblemer! Tok bare 3 dager før jeg var helt opplagt å jeg har faktisk hatt problemer med søvn 😉

 20. Vilde · januar 8, 2014

  Helt enig!! Kjempe bra!!

 21. Maahr Ludvig Eikeland · januar 8, 2014

  Slutt å sy puter under armene på disse stakkars ungdommene, og la dem heller oppleve den mestringsfølelsen det faktisk er å legge seg til riktig tid i forhold til når de må stå opp. Det som gjelder her er hvor lenge de må sove for å bli uthvilt, ikke når de må stå opp. Er man ikke uthvilt nok når man står opp om morgenen, så betyr det bare at man må legge seg tidligere.

  Nei, slutt å klage, og vis heller at du er klar for å ta ansvar for eget liv og læring. Når du skal ut i jobb om noen år får du sparken dersom du ikke kan tilpasse deg den arbeidstiden du får tildelt.

  • arni · januar 9, 2014

   kan no fø fan slutta å klaga du!
   e føbanna lett å sai da att da e berra å laigga seg tidlegare, men viss du hadde tainkt litt so hadde ting jedna gjett litt mair maining før deg.
   me klaga ikke, me saie da so da e!

  • Steffen Sipe Stubø · januar 9, 2014

   Folk er vel litt lite nyanserte på denne siden også. Når du sikter til arbeidsmarkedet er jo store deler av dette i ferd med å skyve dagen mot å begynne senere enn klokken 08:00. Det ligger vel kanskje en noe avleggs mentalitet til grunn da dette jo har vært en gradvis endringsprosess fra en tid da den gjengse nordmann måtte stå opp grytidlig for å melke kyr og liknende til en tid hvor mange har med seg jobben overalt, har hjemmekontor en dag i uken og et fleksibelt liv med fleksibel tid.

   Du sier også at det som gjelder er søvnmengde, IKKE når man må stå opp. Dette er selvsagt en sannhet med modifikasjoner (også kjent som sludder og pølsevev). Det som har betydning er om man får den søvnen man trenger for å bli uthvilt, noe som varierer fra person til person. Søvnrytmen varierer også, men en typisk tendens er at mange ungdommer er trøttest om morgenen (eller midt på natten mens de spiller COD eller WOW). Jeg er lærer og er selv trøtt klokken 8 om morgenen, noe som gjelder i enda større grad for mange av mine kollegaer, men noen av disse har barn og siste time slutter allerede klokken 16.30 da Stovner VGS har få rom i forhold til antall klasser og mange hensyn må tas med i bildet når man legger rammene for skolens virksomhet.
   Det vi heller kunne diskutert er ordens- og atferdskarakterer som sorteringsmekanisme, den moderne skoles skjemavelde og den papirsløsing dette utløser (et fint tema for et naturvitenskapelig forum).

 22. Sofie M. · januar 8, 2014

  Faktisk så er det riktig som det sies i innlegget. Jeg er 17, og går første året på vgs.
  Ungdommer mellom 16-18 år i dag trenger mye søvn. Selv var jeg på ett foredrag i går som sies at ungdommer mellom 16-19 år trenger like mye søvn som ett barn på 2 år. Meg og venninnen min fikk et stort sjokk ettersom vi begge står opp rundt 6 om morgenen, og ikke har tid til å sove før rett før midnatt ettersom vi ikke er hjemme fra skolen før halv 17 tiden. Vi har jobb, trening (som er like viktig som søvn), lekser, innleveringer og prøver å øve på. Vi har rett og slett ikke tid til å unne oss en god natt søvn på 8-9 timer.

  Vi blir hele tiden bedt om å legge oss tidligere, men sannheten er at vi ikke har tid. Jeg har ikke tid, uansett hvordan jeg disponerer tiden min. Jeg vil mestre både på trening, jobb, skole og sosialt. Jeg vil ikke kutte noe av det vekk. Ja, selvfølgelig ligger man oppe litt lengre med mobilen i sengen, men da har jeg lagt meg uten å være trøtt nok.
  Samtidig vil jeg ikke starte senere, for da må jeg bli lengre på skolen og desto mindre tid har jeg til andre ting etter skolen. Man må rett og slett ofre noe.

 23. Espen Skeie · januar 8, 2014

  Kan ikke noen fikse teksten «sire», kanskje endre den til «sier»…..

 24. Elina Reime · januar 8, 2014

  Jeg er 15år og går i tiende. Jeg har aldri hatt problemer med å stå opp om morgenen. Jeg liker skole og som regel er jeg våken med en gang jeg er på skolen. Jeg legger meg faktisk i vesentlig tid i forhold til alle andre på min alder. For noen er ikke problemet at de er trøtte, men at de blir stresset. Det er veldig mange som står opp klokka halv 6 om morgenen for å slippe dette stresset, og vi starter på skolen 8.15. Da du legger deg i vesentlig tid(si 23) så blir dette fem og en halv time søvn. Det er bevist at tenåringer trenger mer enn åtte timer søvn hver natt. Forventer dere at vi skal legge oss klokka 20 for å få den søvnen vi trenger. Som oftest har vi også lekser og fritids aktiviteter. Vanlige lekser tar som regel en til to timer hver dag(etter hvor nøye du gjør det) Vi slutter klokka 14 på skolen så da blir klokka 16. Så har de fleste fotball eller teater de går på. Dette tar også fra en til to timer så da blir klokka 18. Si du har en prøve eller innlevering om noen dager eller dagen etter. De fleste kan ikke legge dette fra seg fordi de er redd for å få dårlige karakterer. Skal vi stå opp, gå på skole, gjøre lekser, gå på fritidsaktiviteter, øve til prøve og så sove. Selv for den flinkeste elev er det umulig å ha et sosialt liv hvis de i tillegg skal få nok søvn.

 25. Steffen Sipe Stubø · januar 9, 2014

  Her svant jammen kvaliteten etterhvert i tråden. Det er sent, så jeg legger lite i retorikken og faller inn i rekken blant de siste. Det blir mye fokus på ungdommer og deres behov her, samt en haug subjektive oppfatninger om søvnbehov. folk sutrer om lite tid, men her ligger en rekke personlige valg til grunn. Om man skal klage på sutrete ungdommer nå til dags kan vi jo alltids støtte oss til Sokrates: «Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus, har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker, prater når de egentlig burde arbeide, motsier foreldrene sine og tyranniserer sine lærere» sa Sokrates ca. 400 f. Kr. Men så til det jeg ser som skaens kjerne: Tanken om å flytte skoledagen to timer bærer faktisk med seg en haug andre implikasjoner med tanke på skolens kapasitet og regelverk, læreres kjernetid og arbeidstidsavtaler, HMS reglement som forhindrer vaskepersonale fra å jobbe kveld, kantinens åpningstider, lengde på dager i barnehagen og en rekke andre ting. De av dere som tenker at dette er en smal sak kommer nok fra langt ute på landet eller bør dra lengre ut på landet med tankegangen.

 26. christian · januar 9, 2014

  lærere har også noe å si, 1 lærer er morsom og 1 annen lærer er en god lærer. disse 2 lærerene gjør at jeg gleder meg litt til skolen faktisk på vgs

 27. John Magnus · januar 9, 2014

  Hei kollokvium, kunne du prøvd å ta for deg det som på engelsk heter «polyphasic sleep/biphasic sleep» og eventuelt gitt syn på det og om det er hold i konseptet?

 28. svein · januar 9, 2014

  For en fest brems.

 29. Håkon · januar 9, 2014

  Så latterlig med disse eldre personene som snakker om «da de var unge» og gamle dager, da det tok timer å reise til skolen e.l. Det har faktisk INGENTING med saken å gjøre nå. Eldre har en tendens til å se negativt på ting ungdommer gjør nå til dags, og glemmer gjerne det at en gang var unge. Når det kommer til slike debatter som dette, jaaaa daaa altså – før i tiden var alt sååå mye vanskeligere, alt var så tungt og mindre optimisert. Foreslår at alle, som meg selv med dette innlegget, lar være å kommentere hvis de ikke har noe bidra med i denne diskusjonen.

 30. masero2012 · januar 10, 2014

  Det virker som om de fleste «voksne» her vil ha det «likt for alle». Dere prøver å overbevise andre om at skoledagen bør være som den er, og at ungdom heller må legge seg tidligere. Ungdom i dag føler bare ikke for å legge seg tidlig, og sånn er det bare. Virker som dere vil «hevne» dere litt på deres skoledag da dere selv synes skolen startet for tidlig. Dere er virkelig ikke klare for forandringer. Ungdom ville vært mere våkne og da kanskje fått med seg noe i timene. Karakterer er det som spiller stor rolle her, det er det de vil prøve å si blir bedre. Hvis det viser seg at dette hjelper på karakterer, hvorfor ikke starte skolen senere da?

 31. Geir Johansen · januar 11, 2014

  Flott artikkel, og jeg jobber som lærer i videregående skole.
  Hvis denne forsknings rapporten blir bekreftet av flere, er dette et virkelig intressant tema som bør løftes opp.
  Jeg ser at mange elever sliter med å komme opp om morgenen, og at mange foresatte viser stor frustrasjon over dette.
  Blant lærere er dette også et tema, elevene må da lære å stå opp hører jeg ofte. Jeg hevder at alle elever kan stå opp, for de gjør det hver dag. De står bare ikke opp nå vi ønsker det, så det må ligge noe annet bak.
  Jeg føler selv at jeg har god kontakt med mine elever, og jeg har mange samtaler med dem om f,eks høyt fravær. Elevene selv sier ofte at de er trøtte, og at det er vanskelig for dem og komme opp av sengen til riktig tid. Jeg for telefoner fra foresatte som er fortvilet for de får ikke opp barnet sitt av sengen å må på jobb selv.
  For oss som jobber med læring til daglig, så tror jeg det er viktig å legge til rette for at god læring kan oppstå. Og vi bør være forandringsvillige og imøtekommende for ny forskning 🙂

 32. Anonym · januar 17, 2014

  Dette stemmer nok helt. Jeg merker det selv at jeg plutselig har blitt mye verre B- menneske. Jeg har gått fra å sove fra 23.00-10.00 til 01.30-12.00 på en uke. Dette er ganske sykt og det hadde sikkert hjulpet å begynne et par timer senere på skolen.

 33. 15 år · februar 12, 2014

  Er enig med det som står i artikkelen. Jeg er en skoleglad elev i tiendeklasse, som jobber hardt for gode resulteter. Men på skolen er jeg som et dovendyr. Jeg får nesten ikke med meg noe av det læreren sier. Og ender derfor opp med å ta akkurat det samme som læreren snakket om, opp igjen hjemmet. (Hvis jeg ikke sovner ved pulten hjemme mens jeg holder på.) Vanligvis legger jeg meg klokka 22.00-23.00 men jeg får ikke sove før etter tolv, uansett hvor trøtt jeg er. Har merket selv at i helgene når jeg vokner av meg selv sånn i 9.00-10.00 tiden er jeg mye mer opplagt, matlysten og har omtrent det dobbelte med energi. Skoleresultatene mine i matte har også synket selv om jeg helt fint forstår matten. Slurvefeil trekker ned og dette mener jeg har noe med mangelen min på søvn å gjøre. Hadde vært kult med noe forskning i forhold til slurvefeil og søvnmangel. Er det noen sammenheng?

 34. looooool · februar 21, 2014

  Herregud folkens, jeg er en jente på 15 år…. At dere snakker om hvor vanskelig det er å stå opp tidelig pga dere sovner ikke før 00:00-00.30 og utover er på en måte deres feil. Jeg må stå opp klokka 06:45 hver dag og gå begynner på skolen klokka 08:30, folk kommer forseint på vår skole pga bussen, vi er over 500 elever og ingen forsover seg pga de legger seg tidelig… Ja det hadde kanskje hvert greit og begynne seinere på skolen, men nei takk jeg vil ikke slutte klokka 16:00-17:00 på skolen hver dag! Det som vi ungdommer sliter med mest er at vi får for mye press på oss på skolen og fritiden, vi må pugge på prøver som varer hele dagen,halve dagen og en time. Vi får lekser for at vi må kunne lære mere om det vi har.. Vi lærer ikke noe mere av det pga vi blir slitne og trøtte av all jobbinga vi blir presset til.. THATS IT

 35. Tilbaketråkk: vindebrua og speilet | Neste drøm, part 2: SKOLE
 36. Frida Rakvåg · juni 16, 2014

  hei, jeg er en jente på 14 år og synes at mange her har rett… fordi vi trenger egentlig ikke 6 timer hver dag til å være på skolen! jeg står opp 07:30 hver dag og skolen starter 08:50. jeg legger meg i rundt halv 11 tiden fordi jeg har søvn problem… å det er det mange som faktisk har. Vi trenger mer tid av fritiden vår også! når vi er ferdig på skolen så er det sikkert mange som har fritidsaktiviteter, og når vi i er ferdige med dem så har vi lekser å gjøre! Dagen går jo, og til slutt må vi jo legge oss, siden vi skal så tidlig opp… Jeg synest at vi burde ha mindre timer på skolen eller mindre lekser… eller så burde vi få sove lengre!

 37. Karolina · april 27, 2016

  Kanskje vi kan la dem sove og gi dem playstation når de våkner istedenfor at de går på skole. I gammle dager gikk barn ut med sauer før sola gikk opp og de klarte seg helt fint uten depresjoner forsårsaket av at de ikke fikk nok likes på facebook.

  • Stein Vidar Hagfors Haugan · april 28, 2016

   Man pleide gjerne å banke dem opp også dersom de skulle finne på å prøve seg på noe. Det er sikkert en taktikk som fortsatt ville virket – da hadde vi nok hørt mindre klaging. Og barn måtte nok – i likhet med de voksne – være nær døden før de kunne holde seg inne. Det er også noe man burde gjeninnføre, ikke bare for barn. Og så burde man fjerne alt av hjelpeapparat rundt dem, så det ikke ble så mye oppstyr.

   En ting skal du ha: å gå ut med sauene og andre fysiske plikter – helst utendørs – var nok preventivt (det har vi nå belegg for fra diverse studier).

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s