Er det et jordskjelv? Et vulkanutbrudd? Nei, det er neste IPCC-rapport – ubønnhørlig på vei i din retning.

Møte i en av IPCCs arbeidsgrupper.

Husker du det fryktede «gruppearbeid» på skolen? IPCC – det internasjonale klimapanelet – er litt samme greia, bare med noen hundre egenrådige forskere i hver gruppe og hele verden som skeptiske tilskuere. Kan det komme noe ut av sånt?

Ja – faktisk imponerende mye! Og det er sakte men sikkert i ferd med å skje igjen, så gjør deg klar.

I 2007 kom IPCC med sin fjerde rapport om jordens klima og dets endringer. Rapporten utgjør tre tunge megamursteiner i vektklasse med pyramidene i Giza, og i kjølvannet deres har det svømt diskusjoner, skandale-anklager, politikk, tilbakevisning av skandale-anklager – og en Nobels fredspris. Rapporten i seg selv er antakelig det mest imponerende stykke vitenskapelig konsensus i menneskenes historie – og dessuten en nødvendig brannfakkel siden den handler om dype endringer som vil angå oss alle.

I 2014 skal femte IPCC-rapport være ferdig, og tusenvis av forskere verden over er alt i gang med arbeidet. Hva er egentlig disse rapportene, og hvordan blir de til? Det er interessant å se på dette nå mens jobben faktisk foregår, så reduserer vi kanskje antallet anklager om hemmelighold og uredelighet når bøkene faktisk foreligger. Prosessen rundt rapportene er nemlig ganske åpen og etterrettelig, og illustrerer godt hvordan forskere kan jobbe sammen for å prøve å forstå vanskelige temaer

Hva er en IPCC-rapport?

Hva ER egentlig IPCC, sånn formelt? Her er hva websiden sier:

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the leading international body for the assessment of climate change. It was established by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the World Meteorological Organization (WMO) to provide the world with a clear scientific view on the current state of knowledge in climate change and its potential environmental and socio-economic impacts. (…) The IPCC is a scientific body. It reviews and assesses the most recent scientific, technical and socio-economic information produced worldwide relevant to the understanding of climate change. It does not conduct any research nor does it monitor climate related data or parameters.

Et par viktige formuleringer her misforstås ofte:

 • IPCC forsker ikke selv. Dette må tolkes riktig: Selve organet får ikke penger for å drive forskning, bare skriving av rapporter. MEN nært alle de hundrevis av forfatterne i rapporten er forskere, og nomineres ut fra sine vitenskapelige artikler. Slik sett kan man absolutt si at IPCC forsker – bare ikke når det er samlet som dette organet.
 • IPCC gjennomgår og vurderer den nyeste forskningen rundt klimaendringer. Vekten her er på vurderer. Det publiseres en nesten overveldende mengde artikler om klimaet hvert år, hver måned og hver uke. Organets jobb er ikke å gi en rettferdig og oppsummering av alt dette – det ville vært umulig – men snarere å trekke ut essensen av den nye kunnskapen fra de siste årene og så vurdere hva alt dette innebærer.

IPCCs organisasjonskart.

Selve rapporten – både den forrige og den neste – kommer i form av tre store bøker og en sluttrapport:

The Fifth Assessment Report (AR5) is now underway. It will consist of three Working Group (WG) Reports and a Synthesis Report, to be completed in 2013/2014:

 • WG I: The Physical Science Basis – mid September 2013
 • WG II: Impacts, Adaptation and Vulnerability – mid March 2014
 • WG III: Mitigation of Climate Change – early April 2014
 • AR5 Synthesis Report (SYR) – October 2014

Det er altså grovt sett snakk om tre adskilte gjennomganger: (I) den naturvitenskapelige forståelsen bak klimaendringer, (II) de effekter dette kan ha på samfunnet og (III) hva kan vi gjøre med det. De gjøres ferdig på ulike tider – først del en, som så blir grunnlag for del to, som igjen blir grunnlag for del tre.

Kanskje den viktigste figuren fra IPCCs fjerde rapport: Størrelsen på de tingene som påvirker klimaet og som vi mennesker er ansvarlige for. Det ligger MYE forskning, vurdering og diskusjoner bak en slik figur.

I de fire IPCC-rapportene som har kommet hittil har del én fått mest oppmerksomhet – naturlig, siden folks hovedspørsmål til komiteen har vært «er det klimaendringer på gang og står vi helt eller delvis bak dem?». Selv om vi nå godt vet at svarene på dette er «ja og ja» så blir ikke del én mindre interessant i rapport fem – men med litt flaks legger flere merke til også det som står i de to andre delene. Disse er om mulig enda viktigere for fremtiden.

Hvordan blir en IPCC-rapport til?

Men nå går vi for fort frem. De store bøkene må jo bli til på en eller annen måte. Noen må skrive dem, noen må korrekturlese, det må gis anledning til tilbakemelding og så videre. Hvordan skjer dette?

Igjen forklarer IPCC selv på sine nettsider:

Governments and participating observer organisations were invited to nominate experts to serve as CLAs, LAs, and REs of the various chapters of the AR5. The chapter teams were selected by the IPCC Working Group Bureaux and finalised at the latest Session of the IPCC Bureau in Geneva, Switzerland, 19-20 May 2010.

Her betyr CLA ‘coordinating lead author’ – personene som har hovedansvar for et gitt kapittel i rapporten. Som regel er det to av disse. LA står for ‘lead author’, den ansvarlige for en seksjon i kapittelet. I tillegg finnes ‘RE’er, som betyr ‘review editor’ med ansvar for gjennomgang av teksten i et kapittel. Det er folk fra institusjoner over absolutt hele verden som velges ut til denne jobben – se dette dokumentet som viser alle hovedforfatterene til den kommende rapporten.

Og selv ikke denne grupperingen står alene. Med seg kommer de til å ha en hel bunke med såkalte ‘contributing authors’ – folk som blir bedt om å bidra med større eller mindre elementer til tekst og figurer, og som dermed må regnes som en del av komiteen.

I alt blir det et veldig stort antall navn knyttet til rapportene, et sett med mennesker som representerer en ganske stor del av det internasjonale forskningsfelleskapet rundt klima og klimaendringer.

En jobb for hele forskningsfeltet

Her er et konkret eksempel. En av mine nærmeste kolleger på CICERO er CLA for et kapittel – det vil si at sammen med en annen har han hovedansvar for et helt kapittel i rapportens del 1. Sammen med sine LA’er og andre kolleger har de gått igjennom litteraturen fra de siste årene slik den står i dag, og prøvd å identifisere områder der vi sårt trenger ny kunnskap. De har ut fra dette skrevet et intert «nullte-ordens» utkast som antyder hvordan kapittelet kan bli seende ut.

Nå kommer det virkelig flotte med IPCC. Ut fra denne spede starten antyder forfatterne overfor feltet hva det trengs flere publikasjoner på, og ber folk som jobber med dette om å ta i et ekstra tak. En slik liste ble presentert på en konferanse jeg var på i Japan i forrige uke. En lang liste med interessante temaer som vi vet for lite om ble lagt frem, og mange bet seg merke i det og begynte alt å planlegge studier og artikler. Slik blir hele fagfeltet trukket med i prosessen, og kriteriet for at akkurat din forskning skal bli med i rapporten er «bare» at den blir publisert i tide. Og merk: Det hovedforfatterene gjør er bare å påpeke hull i kunnskapen, ikke å legge noen slags føring for hva svarene skal bli.

«I tide» betyr her at artiklene må være sendt inn innen tidlig sommer 2012, og godkjent for publikasjon i et vitenskapelig tidsskrift innen utgangen av 2012. Det blir med andre ord mange artikler sendt inn i løpet av kommende vår, og tilsvarende mange fagfellevurderinger å skrive om andres artikler – en hektisk men givende tid for alle klimaforskere.

Neste steg for rapporten er et førsteordens utkast. For del 1 skal dette være klart før jul i år, og teksten blir deretter lagt ut for kommentarer fra enhver som kan dokumentere en viss kunnskap om området. (Min kollega som altså er CLA er, skal vi si, relativt travelt opptatt for tiden…) Igjen fra IPCCs nettsider:

Working Group I (WGI) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is pleased to announce that the First Order Draft of the WGI contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (AR5) Climate Change 2013: The Physical Science Basis will be available for Expert Review from 16 December 2011 to 10 February 2012. The WGI Bureau invites all experts with expertise and/or publications in the specific areas covered by the WGI Report to assist in the IPCC assessment process by registering to review here.

Det førsteordens utkastet vil med andre ord ikke kunne inkludere all ny og relevant forskning. Alikevel åpnes det for kommentarer nå, slik at retningen som hovedforfatterene har lagt kan bli diskutert og eventuelt endret.

Detaljer og ny forskning blir så bakt inn først til andreordens utkast, som skal være klart i løpet av sensommeren 2012. Deretter blir det en ny runde med kommentarer og redigering, frem til et så godt som endelig tredje ordens utkast våren 2013.

Til slutt kommer selve rapporten – IPCCs femte rapport, del 1 – i september 2013. Samtidig gis det gjennom hele prosessen informasjon til arbeidsgruppene rundt del 2 og 3, som så etter planen kommer ut i mars og april 2014. En synteserapport som prøver å sammenfatte hele informasjonsbonanzaen kommer høsten 2014.

Og det er da det braker løs…

Kontroverser og angrep

Å si at At IPCC har vært kontroversielt de siste årene er vel en mild underdrivelse. Hva annet kan man vente når en gjeng på tusen mennesker, som de aller færreste kjenner navnet på, plutselig hopper opp og ned og hevder at vi – alle sammen, du, jeg og bestemor, må legge om livene våre for at ikke ting skal gå galt for fremtidige generasjoner? Det er naturlig å være skeptisk da, og mye av kritikken mot IPCC har da også vært på et ganske konstruktivt plan.

Dette har panelet prøvd å svare på som best de har kunnet. Et eksempel er feilene som ble funnet i informasjon som komiteen hadde brukt om Himalaya. Der hadde rutinene som er beskrevet over sviktet på et eller flere punkter. Slikt bør ikke skje, og du kan være sikker på at det nåværende panelet er veldig obs på muligheten for slikt nå. Heldigvis var det snakk om detaljer som ikke betyr noe for konklusjonene. Det bør ikke skje, men gitt hvor store og detaljerte disse arbeidene er så er jeg egentlig ikke overrasket. (Lurer på hvor mange utilsiktede feil det er bare i denne bloggen…?)

Men ikke all kritikken har vært konstruktiv. IPCC har blitt utsatt for ganske så sterke angrep i media som ikke har hatt med selve rapportene å gjøre, men som heller har gått på integriteten til forskerne som skrev den. Dette er veldig trist, både for forskerene som blir angrepet og for resten av samfunnet. Å skrive slike rapporter er både så viktig og så vanskelig at vi er nødt til å gi komiteen litt spillerom. Kritikk er bra, nødvendig og riktig, men heksejakt på velmenende forskere klarer vi oss uten. Det blir spennende å se hvordan rapport nummer fem blir mottatt, men jeg har vel dessverre noget bange anelser…

Blir’e no’ nytt’a?

Hva vil IPCCs femte rapport til slutt inneholde? Hovedtemaene som skal tas opp er alt foreslått, men som man kan lese ut av tidslinjene over så vil ikke detaljene bli klare før litt utpå våren 2013. Endringer i planene blir det dessuten garantert, som seg hør og bør i en sånn prosess.

Så mye mer nøyaktig har klimamodellene blitt fra den første til den fjerde IPCC-rapporten. Fra å knapt kunne skjønne hvilken del av verden det er snakk om, til et fullt beskrevet nordeuropa. Femte rapport blir enda mer presis.

Relativt til den forrige rapporten, som var ferdig i 2007, har fagfeltene kommet langt på mange områder. Modeller har blitt mer detaljerte, målinger har blitt bedre – og problemstillingene har rett og slett rukket å modne seg mer i forskernes hoder.

Til syvende og sist er det mest spennende med IPCC-rapportene ikke de nøyaktige tallene – de er publisert i andre artikler allerede – men hvilken vurdering forfatterne til sammen kommer frem til. Å skulle oppsummere så enormt mye materiale som det som finnes innen klimaforskning er ikke gjort i en fei, så når noen faktisk bruker årevis av livet sitt på å skrive en slik rapport er det verdt å høre etter.

Og at et gruppearbeid av denne størrelsen faktisk kan komme frem til noe meningsfylt er intet mindre enn mirakuløst, etter min mening. Men de gjør det – om og om igjen. Noen som fortsatt tror at klimaendringene er en konspirasjon?

Så. IPCCs femte rapport i 2013/2014 – forhåndstips:

 • Ny kunnskap? Ja.
 • Kloke vurderinger? Det håper vi da inderlig.
 • Bråk og kontroverser? Garantert.
 • Viktig dokument? Knapt noe dokument på 2010-tallet kan sies å være viktigere.

Vi venter i spenning – og i mitt tilfelle: Jobber hardt med å få artikler publisert i tide til å være med i rapporten…

7 kommentarer

 1. Mari Anne. · oktober 14, 2011

  Flott oppklaring!

 2. Tilbaketråkk: Geoengineering – hvordan fikse på jordas klima | Kollokvium
 3. Tilbaketråkk: Fortsatte CO2-utslipp: Del 1 – ingen klimakutt på minst ti år? | Kollokvium
 4. Tilbaketråkk: Fortsatte CO2-utslipp: Del 2 – hva om vi aldri kutter? | Kollokvium
 5. Tilbaketråkk: Masterclass i klima: Hva er ‘radiative forcing’? | Kollokvium
 6. Tilbaketråkk: 2013 – spennende, spennende!!! | Kollokvium
 7. alt.net · januar 10, 2016

  Spot on with this write-up, I honestly think this web site needs a great
  deal more attention. I’ll probably be back again to read more,
  thanks for the advice!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s